Latinamerikagrupperna ger människor makt att bestämma över sin egen livssituation och framtid.
Det gör vi genom att…

Stödja lokala folkrörelser

Vi samarbetar med etablerade folkrörelser i Latinamerika som arbetar för rättvisa och hållbar utveckling.

Läs mer

Sprida kunskap & skapa opinion

Vi arbetar med att informera, engagera och påverka allmänheten, politiker och opinionsbildare.

Läs mer

Bygga broar

Vi skickar svenska ungdomar på praktik hos våra samarbetsorganisationer i Latinamerika och vi bjuder in gäster från kontinenten till Sverige.

Läs mer