2017-06-14 18:15 till 20:00 Seminariegatan 2, Annedalsseminariet, Campus Linné, sal 220

LORENZO MEYER – En av Mexikos mest kända historiker och samhällsdebattör. Han har publicerat flera böcker om Mexikos historia under 1900-talet, hans senaste bok handlar om autoritarismen i dagens Mexiko.

Det här evenemanget samordnas av Göteborgs Universitet tillsammans med föreningen Solidaritet med Ayotzinapa i Sverige (För  Mänskliga Rättigheter  i Mexiko).

Inträdesavgift. Avgiften anses täcka kostnader för föreläsningen plus minglet som äger rum efter föreläsningen. Medlemmar: Fritt inträde. Icke medlemmar: 50 kr. Medlemskapsavgift + inträde : 100 kr

Du måste registrera dig och en kod kommer att skickas till din mobil.

Seminariet är på engelska.

Hjärtligt välkomna!

Edmé Domínguez R. Co-ansvarig för Seminarieserie Latinamerika för alla inom School of Global Studies E-mail: edme.dominguez@globalstudies.gu.se

Hemsida: http://www.globalstudies.gu.se/

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin KALENDARIUM

Vem bestämmer egentligen?

Världen över begår företag brott mot människor och miljö. Det finns ett glapp i dagens lagstiftning som FN nu håller på att åtgärda. I oktober 2017 kommer förhandlingar om ett internationellt bindande regelverk in i en ny fas. Staters aktiva deltagande i arbetsgruppen är viktigt. Hur bygger vi demokrati i en tid där företagens och den finansiella sektorns makt är större än någonsin? Kom och diskutera!

· KALENDARIUM