2017-05-30 18:00 till 19:30 ETC bokcafé, St. Paulsgatan 14, Stockholm

Att bygga en verklig demokrati i en tid där de transnationella företagens och den finansiella sektorns makt är större än någonsin kräver att vi tänker nytt kring makt och hur vi organiserar oss och agerar. Vi som medborgare måste uppmana stater att begränsa företagens inflytande och bejaka suveränitet och mänskliga rättigheter som ett grundläggande steg för att ta itu med alla former av ojämlikhet, förtryck och diskriminering och att demokratisera nationella och globala samhällen.

Ett steg mot detta är att skapa bindande internationella regelverk. Det pågår nu en process inom FN för att ta fram ett fördrag som fastställer företagens juridiska ansvar och motverkar deras straffrihet. Om det antas av medlemsstaterna skulle bli det första bindande internationella regelverket för att hålla företag ansvariga för sina brott.

Samtidigt startas initiativ i flera länder i Europa för att skärpa att skärpa nationell lagstiftning kring företagens verksamheter i andra länder. Dessa processer går hand i hand och syftar till att stärka demokratin.

Mónica Vargas från Transnational Institute (TNI) och Jérôme Chaplier från European Coalition for Corporate Justice (ECCJ Europa) är på besök i Sverige för att dela sina erfarenheter från arbetet för detta bindande regelverk och informera om det stora och viktiga nätverks och kampanjarbete som bedrivs på europeisk och global nivå för att sätta stopp för de transnationella företagens undergrävande av demokratiska spelregler och deras många gånger förödande påverkan på människor och miljö.

Välkommen till ett samtal om hur vi skapar verklig demokrati!

 

Arrangörer: FIAN Sverige, Latinamerikagrupperna och ETC Bokcafé.

Kontakt: karin.ericsson@latinamerikagrupperna.se

Latinamerikagrupperna har varit medlem  i Treaty Alliance sedan 2013 ett samarbete mellan globala nätverk och påverkansgrupper som gått samman för att utveckla detta bindande internationella instrument. Latinamerikagrupperna bedriver även påverkansarbete i Sverige i frågan tillsammans med andra organisationer. Sverige stödjer i dagsläget inte arbetet med detta traktat och vi arbetar för att få regeringen att förstå att detta är en nödvändighet. Att det handlar om hållbarhet, mänskliga rättigheter och global rättvisa.

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin KALENDARIUM
mexico_flickr_creativcommons

Mexico: Current situation, future scenarios

Lorenzo Meyer är en av Mexikos mest kända historiker och samhällsdebattör. Han har publicerat flera böcker om Mexikos historia under 1900-talet, hans senaste bok handlar om autoritarismen i dagens Mexiko.

· KALENDARIUM