2017-06-29 18:00 till 21:00 Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm

Organisationen Enade Bönders Kommitté (CUC, Comitė de Unidad Campesina), är en historisk och gammal organisation i Guatemala. Medlemmarna är småbrukare och ursprungsfolk. Dom arbetar på nationell nivå för integrerad landsbygdsutveckling och främjar jämställdhet och etnisk, kulturell och språklig mångfald, vilket uttrycks i fredsavtalet.
Mer info finns att läsa på deras hemsida: www.cuc.org.gt/web25

Det är en mycket stark och omfattande organisation i Guatemala, som har kunnat bygga allianser med många andra sociala organisationer, som samlas under (Asemblea Social y Popular) den sociala och populära församlingen, ett viktigare uttryck för bönder, inhemska, kvinnliga, feministiska och andra organisationer. Deras kamp och krav är kopplade på flera fronter: arbetstagares rättigheter för lantarbetare, tillväxt av monokulturplantager och landberövning, utvinningsverksamhet och ursprungsbefolkningers rättigheter. Det är också en organisation som har hjälpt att stärka kvinnornas interna deltagande och i kampen för kvinnors rättigheter.

Våra gäster är Daniel Pascual, Maya Kiché, generalkoordinator och Irene Barrientos, Maya-partner Kekchí, juridisk representant. De kommer att vara i Stockholm tisdag 27e juni till fredag ​​30e juni. Målsättningen för Europa turnén är :

A) Informera om landet utifrån deras sammanhang och de möjliga scenarier som kan utvecklas.

B) Att informera om de planer som regeringen har gentemot de traditionella affärssektorerna för att upprätthålla statens samverkan. Att omvandla demokratiseringsprocessern a och kampen mot korruption och straffrihet genom åtgärder som huvudsakligen riktar sig mot kollektiva Rättigheter för ursprungsbefolkning. Visa på konkreta fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna

C) Stärka relationen med Europeisk organisationer och visa på de åtgärder som utvecklat och stärkt CUC och dess allierade, de nationella förslag som gemensamt formulerats och ska presenteras.

Turnén börjar Sverige och forsätter sedan till Holland, Belgien, Luxemburg och avslutats i Spanien (Barcelona, ​​Madrid och Bilbao).

Arrangörer: Comite Por La Solidaridad Internacional Suecia och Temagruppen Buen Vivir och Naturens rättigheter, Latinamerikagrupperna

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin KALENDARIUM

Håller vi på att äta upp framtiden? – Politik för ett hållbart jordbruk och matsystem

Debatten om mat och jordbrukets utveckling är hetare än på länge. Samtal med riksdagsledamöterna Sofia Arkelsten (M), Carl Schlyter (Mp) och Jens Holm (V), samt forskare och civilsamhälle om hur vi skapar ett matsystem för framtiden som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Tisdag 4 juli kl 12:00 – 12:50, Syregården, Södra Kyrkogatan 6, Visby […]

· KALENDARIUM