2017-07-04 12:00 till 13:50 Syregården på Södra Kyrkogatan 6 , Almedalen, Visby

Debatten om mat och jordbrukets utveckling är hetare än på länge. Samtal med riksdagsledamöterna Sofia Arkelsten (M), Carl Schlyter (Mp) och Jens Holm (V), samt forskare och civilsamhälle om hur vi skapar ett matsystem för framtiden som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

Tisdag 4 juli kl 12:00 – 12:50, Syregården, Södra Kyrkogatan 6, Visby

Det sägs att alla de globala målen hör samman med mat. De senaste decennierna har inneburit en snabb utveckling mot ett allt mer storskaligt jordbruk och en globalisering av matsystemet. Svenska pensionsfonder köper mark i Brasilien och EU:s bistånd används till att gynna multinationella livsmedelsföretags intressen i afrikanska länder. Jordbruken i Sverige försvinner och vi erbjuds besprutade chilenska äpplen mitt i svensk äppelsäsong. Effekterna är många. Allt fler röster höjs nu mot denna storskaliga modell. Vilka politiska lösningar finns för att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att ställa om dagens ohållbara matsystem? Hur skapar vi ett matsystem för framtiden som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart och vilka är de största knäckfrågorna?

Paneldeltagare:

Mats Olsson, Professor, Sveriges Lantbruksuniversitet

Million Belay, Alliance for Food Sovereignty in Africa

Sofia Arkelsten, Riksdagsledamot, Moderaterna

Carl Schyter, Riksdagsledamot, Miljöpartiet

Jens Holm, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet

Moderator: Karin Ericsson, Programstrateg Latinamerikagrupperna

Språk: Svenska och engelska

 

Eftersnack: Håller vi på att äta upp framtiden?

Politik för ett hållbart jordbruk och matsystem

Tisdag 4 juli kl 13:00 – 13:50, Syregården på Södra Kyrkogatan 6

 

Hur skapar vi ett matsystem för framtiden som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart och vilka är de största knäckfrågorna?

Vi fortsätter och följer upp seminariet med en fri diskussion i det lilla formatet tillsammans med några av paneldeltagarna och arrangörerna och fokuserar på bistånd och handelns roll för ett hållbart globalt matsystem.

Medverkande:

Mats Olsson, Professor, Sveriges Lantbruksuniversitet

Million Belay, Alliance for Food Sovereignty in Africa

 

Språk: Svenska och engelska

Arrangörer: Afrikagrupperna, Latinamerikagrupperna, Jordens Vänner, Svalorna Indien Bangladesh, Framtidsjorden

Välkomna!

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin KALENDARIUM
Daniel Pascual. Waqib'Kej, Guatemala Foto: Lina Karlsson

Besök från småbrukar- och urfolksorganisation i Guatemala

Representanter från Latinamerikagruppernas samarbetsorganisationer i Guatemala kommer till Stockholm för att prata om arbetet de gör för landsbygdsutveckling, jämställdhet och etnisk, kulturell och språklig mångfald.

· KALENDARIUM