Latinamerikagrupperna söker en verksamhetsledare som ska leda och utveckla föreningens arbete i Sverige och i Latinamerika. Som verksamhetsledare får du bidra till att Latinamerikagrupperna fortsätter utvecklas som en vass opinionsbildare och en medveten och tydlig aktör inom svenskt utvecklingssamarbete.

Latinamerikagrupperna är en systemkritisk folkrörelseorganisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Genom vårt arbete vill vi bidra till en global omfördelning av makt, resurser och möjligheter vilket vi tror ökar det folkliga inflytande för marginaliserade grupper som idag har liten möjlighet att påverka de beslutsprocesser som de själva påverkas av. I Latinamerika samarbetar vi med urfolks- och småbrukarorganisationer och i Europa och Sverige med ett antal opinions- och påverkansnätverk/organisationer. Vårt arbete utgår alltid utifrån ett makt-, demokrati- och rättighetsperspektiv.

Arbetsuppgifter

Verksamhetsledaren har en nyckelroll i organisationen och är övergripande ansvarig för att föreningens arbete genomförs enligt avtal, strategier, planer och styrelsebeslut. I detta arbete ingår nära relation med styrelsen och med medarbetare.

Verksamhetsledaren ansvarar för föreningens övergripande ekonomi och för att verksamheten har en bra styrning och kontroll. I detta ingår även att kvalitetssäkra att samarbetsorganisationer i efterföljande led har god styrning och kontroll.

Verksamhetsledaren ansvarar för arbetsledning av all personal. På vårt kansli i Stockholm arbetar 5 personer, och på kontoret i Ecuador arbetar 4 personer.
Tjänsten är tillsvidare med 6 månaders provanställning. Din arbetsplats är på Latinamerikagruppernas kansli som ligger på Södermalm i Stockholm.

Vem är du?

 • Du står bakom Latinamerikagruppernas värderingar och vill representera
  Latinamerikagrupperna externt.
 • Du har kunskap om och erfarenheter från arbete i Latinamerika med fokus på frågor rörande
  demokrati, mänskliga rättigheter och global rättvisa.
 • Du har tidigare erfarenhet av demokratiskt ledarskap och dynamisk arbetsledning.
 • Du har erfarenheter av att arbeta med kunskapsutbyte med det globala syd i syfte att bedriva gemensamt opinions- och påverkansarbete samt gedigna erfarenheter av att arbeta med utvecklingssamarbete och inom en opinionsbildande förening.
 • Du har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
 • Du talar och skriver obehindrat på svenska och spanska.
 • Du har dokumenterad erfarenhet av att skriva rapporter, projektplaner, ansökningar om finansiering och liknande samt strategisk verksamhetsplanering.
 • Du har erfarenhet av ekonomi- och budgethantering.

Ansökan: Skicka din ansökan bestående av personligt brev, CV och referenser till rekrytering.vl@latinamerikagrupperna.se . Sista ansökningsdag är den 20 augusti 2017 , intervjuer sker löpande.

Tillträdesdatum: 15 september 2017, eller efter överenskommelse
Lön: Månadslön 36.705 kr
Arbetstid: 37,5 timmar/vecka
Latinamerikagrupperna har kollektivavtal (KFO – Unionen).

Om du har frågor om innehållet i tjänsten, kontakta Daniel Söderqvist (Personalutskottet), 070 267 91 95, Itza Orozco Svensson (ordförande), 076 026 88 74, Markus Malm (nuvarande verksamhetsledare), 070 266 58 94.

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Jobb & praktik

Vad innebär det att göra praktik med Latinamerikagrupperna?

Vad var det roligaste med praktiken? Varför ska man söka praktik hos Latinamerikagrupperna? Lyssna på vad Kalle Emanuelsson och Nathaly Mejia tyckte om sin praktik.

· Jobb & praktik