Småbrukaren Lorenzo Espínola i Paraguay var med och grundade en av landets småbrukarorganisationer på 1980-talet. Dagligen ser han hur småbrukare förlorar mark till privata företag som täcker landet med hårt besprutade genmodifierade grödor.

Jag träffar Lorenzo när han, som varje morgon, är ute på sitt fält där han på ekologiskt vis odlar bland annat bönor, majs och manioka. Lorenzo Espínola har bott i byn Limoy 2 i Alto Paraná, östra Paraguay, sedan byn grundades för över 30 år sedan. År 1980, när det fortfarande rådde militärdiktatur i landet, var han med och grundade organisationen Movimiento Campesino Paraguayo (MCP). 1986 gjorde rörelsen tillsammans med 400 familjer en jordockupation i Caaguazú i centrala delen av landet. De höll ut i fyra månader innan militären kom, misshandlade dem, körde bort dem och sköt två av deras kamrater till döds. Efter det beordrade regeringen dem att förflytta sig till regionen Alto Paraná för att de inte skulle göra fler ockupationer i Caaguazú. 125 familjer åkte dit.

– När vi kom hit fanns bara skog, så vi rensade upp för att kunna odla för vår egen konsumtion. Helt utan hjälp från regeringen. Vi formade kommittéer för att hjälpas åt att bygga våra hus och sätta upp regler för byn. Bland annat sattes en regel upp om att det är förbjudet att sälja sin mark i Limoy 2. Om man vill flytta från byn är man tvungen att ge marken till en jordlös bonde. Våra kamrater dog i kampen för att erövra jorden, så att sälja den vore en orättvisa. När diktaturen föll 1989 uppmanade vi jordlösa att komma hit, för nu fanns det ju mark. Det var det vi kämpade för.

Folk blir sjuka som konsekvens av gifterna som används

Idag är dock situationen annorlunda. Under 1990-talet började regeringen tillåta stora sojaföretag, mestadels brasilianska, att göra intrång i byn och odla genmodifierad soja för export, trots stora protester från invånarna. Idag ligger Limoy 2 mitt i ett hav av GMO-soja, vilket drabbar småbrukare som Lorenzo, deras familjer och grödor hårt. Väldigt få har fortsatt att producera för egen konsumtion utan hyr istället ut sin mark till sojaodlarna.

– Det är för jävligt för de besprutar grödorna med gift hela dagarna. När GMO-grödorna kom visste vi att de skulle förstöra naturen. Denna GMO måste bort från vår by, för folk blir sjuka som konsekvens av gifterna som används.

Varje dag jobbar Lorenzo på sin chacra, sitt fält. Det gränsar till GMO-sojafält på två olika håll, en situation som många småbrukare i Paraguay tvingas leva med idag. Foto: Julian Dannefjord
Varje dag jobbar Lorenzo på sin chacra, sitt fält. Det gränsar till GMO-sojafält på två olika håll, en situation som många småbrukare i Paraguay tvingas leva med idag. Foto: Julian Dannefjord

Lorenzo har lång erfarenhet av kamp för rätten till mark. Han säger ibland att det faktiskt var lättare att som småbrukare erövra mark under militärdiktaturen. De styrande som han kämpade mot under diktaturen var Coloradopartiet. Ett konservativt, populistiskt högerparti som leddes av rika affärsmän och jordägare och som än idag innehar regeringsmakten. Idag är militärdiktaturen borta men landets problematik kring den ojämlika fördelningen av mark kvarstår.

– När man gjorde ockupationer under diktaturen så erövrades alltid en bit mark. Även om mycket också såldes ut till utländska företag så var de lite mer nationalistiska då. Idag har presidenten verkligen privatiserat allt, så det går inte.

Lorenzo inledde sin kamp för jord när det fortfarande rådde militärdiktatur i Paraguay. Landet har sedan dess inlett en demokratiseringsprocess, men problemet med jorduppdelningen kvarstår. Foto: Maja Heide
Lorenzo inledde sin kamp för jord när det fortfarande rådde militärdiktatur i Paraguay. Landet har sedan dess inlett en demokratiseringsprocess, men problemet med jorduppdelningen
kvarstår. Foto: Maja Heide

På grund av den svåra och komplexa situation som småbrukare i Paraguay befinner sig i ger Lorenzo ett intryck av att vara kluven angående sin egen bys framtid. Han verkar dock vara fast besluten om var problemen ligger och vad han tycker behöver göras.

– Våra problem idag är konsekvenser av kapitalismen och vår regering. Det finns ingen garanti för att vi kan sälja det vi producerat, därför hyr folk ut sin mark. Vi saknar en demokratisk regering där vi som medborgare kan delta. Jag anser att vi behöver en regering som kan garantera folk liv, hälsa och arbete. Som kan garantera priset på produkterna. Idag är vi inte garanterade någonting. Om du blir sjuk, kommer du att dö. Vi behöver en regering som bryr sig om arbetarna och bönderna, som kan föra en permanent dialog. Genom att göra det och att garantera en marknad tror jag att folk kommer lämna GMO-grödorna. I små länder, som vårt, har man ingen självständighet. Vi vill ha vår autonomi som land. Under Paraguays första presidenter var vi ett självständigt land. Innan alla krigen kom. Vi måste skapa en ny union av tankar och idéer, för att befria vårt land på nytt.

Text: Julian Dannefjord, praktikant Latinamerikagrupperna


Soja i Paraguay

Sojan i Paraguay gjorde inträde i början av 1990-talet. Alto Paraná var den första regionen där sojan började odlas. Efter några år började genmodifierade organismer (GMO) användas och produktionen ökade. År 1995 odlades soja på 833 000 hektar i Paraguay. År 2012 hade ytan ökat till 3 157 600 hektar. Sojan odlas för export och är genmodifierad för att vara resistent mot det sannolikt cancerframkallande bekämpningsmedlet glyfosat. Företagen som odlar sojan betalar ingen skatt i landet. Exporten går mestadels till Europa. Sverige importerar ca 350 000 ton soja per år, från främst Sydamerika. Den används som kraftfoder för nötkreatur, grisar och kycklingar inom köttindustrin.

Sojaodlingarna gör att marken utarmas vilket leder till minskad produktion för varje år. Därför ökar mängden kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel i produktionen samtidigt som odlingarnas yta måste expandera för att upprätthålla produktionsnivån. Detta leder varje dag till förgiftning av människor, djur och miljö runt sojaodlingarna, enorm avskogning och utbredda tvångsförflyttningar av småbrukare och urfolk från sina territorier. Paraguay har många jordlösa bönder som ofta flyttar in till staden för att söka försörjning. De tvingas bosätta sig i kåkstäderna i städernas utkanter på grund av landets bristande sociala skyddsnät. Samtidigt kämpar de sociala rörelserna i Paraguay mot GMO-grödorna och jordbruksgifterna, för jordreform och rättvis markdistribution i landet.


Engagera dig!

Genom kampanjen #LivUtanGift arbetar Latinamerikagrupperna för att uppmärksamma de problem som gifter i jordbruket orsakar för människor och miljö i Latinamerika. Engagera dig du också!

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Reportage från Latinamerika

”Det här måste vi göra om”

Jag känner mig otroligt nöjd och stolt berättar Latinamerikagruppernas praktikant Marla Zavala efter att ha tagit initiativet till en städdag av staden Chaparall i Tolima i Colombia.

“En kopp kaffe som jag aldrig kommer att glömma”

Under sin praktik fick Marla Zavala möjlighet att besöka en familj som vill återgå till mer hållbara odlingsmetoder och själva kommersialisera sitt kaffe.

· Reportage från Latinamerika

I staden Planadas i Colombia står barnens utveckling och framtid i fokus

Efter en lång bussresa på krokiga vägar med Cumbia i högtalarna är jag äntligen framme i staden Planadas i regionen Tolima i västra Colombia. Jag har rest dit tillsammans med den 17-årigen Didjer, son till en av ledarna i gräsrots organisationen Astracatol, som är del av den colombianska småbrukar- och fackföreningsrörelsen Fensuagro som jag gör […]

· Reportage från Latinamerika

Valutgång mobiliserar organisationen Bartolina Sisa

Praktikanterna Louise Gripenberg och Emil Wenlöf berättar om kvinno- och urfolkrörelsen Bartolina Sisas åsikter om Evo Morales och den rådande politiska situationen i Bolivia.

· Reportage från Latinamerika

Latinamerikas kvinnor manifesterade för kvinnors rätt till liv och värdighet och mot förtryck och exploatering

Under perioden 8 mars till den 15 mars 2019 deltog kvinnor från hela Latinamerika i olika manifestationer, seminarier och debatter mot kapitalismens och patriarkatets strukturella våld. Här kan du läsa om några aktioner som Latinamerikagruppernas samarbetsorganisationer i Brasilien, Colombia och Guatemala arrangerade.

“Att försvara småbrukares rättigheter är att försvara hela mänsklighetens framtid”

Den 18 november 2018 röstade FN:s generalförsamling för Deklarationen för småbrukares rättigheter. Deklarationen erkänner mänskliga rättigheter för världens småbrukare och röstades igenom med 119 röster för, 49 nedlagda röster och 7 röster emot. Bland de länder som röstade emot var Sverige.

Colombia – ett folkmord i slowmotion

Hashtagen ”Nos están matando” de dödar oss vittnar om allt annat än fred. Sedan fredsavtalet undertecknades för tre år sedan har morden på människorättsförsvarare ökat lavinartat. En trend som inte verkar vara övergående. Lovisa B Wiklund, praktikant hos Fensuagro berättar om läget för landsbygdsbefolkningen i Colombia.

Colombias fredsavtal öppnar upp för exploatering av mineraler i provinsen Sumapaz

Latinamerikagruppernas praktikant Alida Gadea berättar om småbrukarnas situation i provinsen Sumapaz, Colombia.

· Reportage från Latinamerika

Småbrukares rättigheter kan komma att erkännas i år

Trots att lejonparten av världens mat produceras av småbrukare, har de inte ens tillgång till en tredjedel av jordens odlingsbara marker och 80 procent av de som hungrar i världen, är just småbrukare och landsbygdsbefolkning. Småbrukarnätverket La Via Campesina hoppas att 2018 blir året då FN antar deklaration för småbrukares och lantarbetares rättigheter.

En ledarskapskurs blev vändpunkten

När Ada Luisa Farrach Lopez hade tagit ut sin examen i företagskommunikation och marknadsföring, var hon ivrig i jakten på jobb, bil och hus. Men idag ringaktar hon konsumtionssamhällets ekorrhjul. Istället är hon en förkämpe för kvinnor och för ett ekologiskt hållbart jordbruk.