2018-04-21 / 2018-04-22 Färnebo Folkhögskola på Holmparken 1, 803 10 Gävle.

Välkommen till föreningens årsmöte den 21-22 april 2018. Mötet kommer äga rum på Färnebo Folkhögskola i Gävle (Holmparken 1, 803 10). Detta år kommer vi bland annat att anta en ny strategisk långtidsplan som ska gälla 2018-2o22.

Årsmötet kommer att hållas den 22 april från 08:00 till 15.30. Den 21 april kommer vi hålla i ett utbildningstillfälle från 10:00 till 19:00. Därefter kommer några av våra praktikanter att arrangera en insamlingsaktivitet. Det preliminära schemat för årsmötet ser ni här.

Har du frågor kontakta oscar.barajas@latinamerikagrupperna.se. Anmälan görs här senast den 21 mars.

Nominera till styrelsen

Valberedningen vill uppmärksamma alla medlemmar på att de kan nominera personer till föreningens styrelse som ska väljas på årsmötet i april. Under årsmötet kommer föreningen behöva välja nya ledamöter varav det är viktigt att vi alla hjälps åt att hitta bra kandidater som kan och vill driva vår förening framåt.

Vill du nominera kontakta valberedningen@latinamerikagrupperna.se

Är du själv intresserad av att sitta i styrelse kontakta då valberedningen.

Propositioner, motioner och stadgeändringsförslag

En proposition, motion eller ett stadgeändringsförslag är olika former av förslag till beslut som en vill att årsmötet ska besluta om. Styrelsen är den som lägger propositioner till årsmötet. Motioner läggs av medlemmar och alla medlemmar har rätt att motionera till årsmötet. Stadgeändringsförslag kan läggas av alla medlemmar samt av styrelsen.

I föreningens stadgar framgår det att medlemmar som vill motionera eller lägga ett stadgeändringsförslag ska inkommit med dessa senast 2 månader innan årsmötet. Detta betyder att senaste datumet för detta är 21 februari. Du mailar din/dina motioner till oscar.barajas@latinamerikagrupperna.se.

Har du frågor kring att skriva en motion eller stadgeändringsförslag maila Oscar.

Viktiga dokument att läsa innan årsmötet

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Kalendarium

Möt Lola Esquivel, småbrukare och rättighetskämpe från Nicaragua!

I samband med Makten över maten-veckan den 22-28 oktober kommer den nicaraguanska småbrukarledaren Lola Esquivel att besöka Sverige.

· Kalendarium

Latinamerikagrupperna/UBV fyller 50 år!

LATINAMERIKAGRUPPERNA/UBV FYLLER 50 ÅR! Detta ska vi uppmärksamma på olika sätt under hösten och avslutar med den stora 50-årsfesten lördagen den 17/11 från kl 15 på Solidaritetshuset i Stockholm! Kom och fira tillsammans med nuvarande och före detta medlemmar, anställda, volontärer, praktikanter, solidaritetsarbetare, från fem decenniers solidaritetsrörelse. Att delta på festen kostar 250 kr (Early […]

· Kalendarium, Föreningsnytt

Agroekofestival: makten över maten

För att göra motstånd mot den globala livsmedelsindustrin och lära oss om hur vi kan återta kontakten med jorden, maten och varandra anordnar Latinamerikagrupperna och Färnebo Folkhögskola folkhögskolekursen “Agroekofestival: makten över maten” under helgen 31 augusti – 2 september på vackra Sambruket i Skåne.

· Kalendarium

Styrelsemöten 2018-2019

Latinamerikagruppernas styrelse beslutar om föreningens arbete och inriktning. Den nuvarande styrelsen valdes på årsmötet 22 april 2018. Under hösten 2018 och våren 2019 planeras följande styrelsemöten: – 2 och 3 juni 2018 – 13 augusti 2018 – 20 och 21 oktober 2018 – 23 januari 2019 – 2 och 3 mars 2019 Kontaktuppgifter till alla […]

· Kalendarium
Föreläsning Ulf Aneer

Föreläsning: Guatemala: den svarta floden och porträtten på den 8:e Avenyn

Latinamerikagrupperna i Eskilstuna fortsätter succésamarbetet med Eskilstuna Folkhögskola och välkomnar till en föreläsning med fotojournalisten Ulf Aneer. Ulf har under 39 år dokumenterat situationen för Guatemalas urfolk. Ulf Aneer hade förra vintern 3 st. fotoutställningar i Guatemala i samarbete med CALDH, Guatemalas viktigaste människorättsgrupp. Ulf berättar om de eldsjälar och vanligt folk som än i […]

· Kalendarium

Filmvisning: Seed: The untold story

Få saker på jorden är lika mirakulösa och viktiga som frön – källan till all existens. De innehåller näring, minnen och läkemedel från hela kulturer. De matar oss, klär oss och ger råvarorna till våra vardagsliv. I själva verket är de själva livet. På mindre än ett århundrade av industriellt jordbruk har vad som tidigare […]

· Kalendarium
Majsfält. Guatemala, Costa Sur. Foto: Sori Lundqvist

Klimatriksdagen 2018 – årets viktigaste klimatforum

Den 4-6 maj äger 2018 års Klimatriksdag rum och vi har 8 ungdomsbiljetter att dela ut till dig som är under 31 år och vill vara med på ett av Sveriges viktigaste klimatforum. 

· Kalendarium, Föreningsnytt