Debattartikel publicerad i Aftonbladet 11 juni 2018

Partiledare, världen är ert ansvar!

En ny granskning visar att partierna inte prioriterar flera av de viktigaste globala utvecklingsfrågorna. I kombination med alltmer nationalistiska tongångar i valdebatten blir vi, 40 organisationer bakom valmanifestet #hjärtavärlden, rejält oroade. Inför onsdagens riksdagsdebatt uppmanar vi därför alla partiledare att skifta fokus och värna global rättvisa!

Politiska beslut som tas i Sverige påverkar människor i andra länder och det som händer i andra länder påverkar oss. Klimatförändringar, konflikter och hoten mot demokratin är några av många exempel på globala utvecklingsfrågor som partierna i Sverige aktivt måste jobba med. Nu visar en granskning gjord av CONCORD Sverige att partierna inte prioriterar de här frågorna i den omfattning som krävs. Det är djupt oroande. Visst finns det enstaka politiker inom nästan varje parti som driver frågorna, men de tycks inte få gehör internt. Framförallt blir det tydligt i riksdagen, där bara en bråkdel av utskotten jobbar med frågorna. Vi menar att Sveriges globala politik är alla politikers ansvar och ska drivas i alla utskott, inte bara utrikesutskottet.

Partiledare, ni måste ta ansvar och skapa engagemang i ert parti för globala utvecklingsfrågor.

Utskotten behöver samarbeta för att hitta breda och långsiktiga lösningar. Detta är förutsättningar för att vi ska kunna hantera de globala utmaningar som Sverige och världen står inför. Det är extra viktigt under ett valår och eftersom världsläget för demokratin är akut. Likaså är det avgörande för om Sverige, tillsammans med resten av världen, ska bidra och nå de Globala målen för hållbar utveckling.

Granskningen visar att partierna saknar konkreta förslag i flera av de avgörande frågorna som vi identifierat i valmanifestet #hjärtavärlden. Där kräver vi en politik som:

  • Står upp för människors rätt att organisera sig och göra sin röst hörd
  • Driver en hållbar och rättvis utveckling till år 2030
  • Arbetar för att minska våra klimatpåverkande utsläpp
  • För en verkligt feministisk utrikespolitik
  • Avsätter 1 procent av BNI till internationellt bistånd
  • För en human migrations- och flyktingpolitik

Konkret politik och handlingsplan för att bidra till de Globala målen:
Granskningen visar att partierna ännu inte utformat politik för vad som behöver göras för att Sverige ska bidra till de Globala målen för hållbar utveckling, som antogs för tre år sedan. Att regeringen fortfarande inte har presenterat en handlingsplan för detta är uppseendeväckande. Särskilt i skenet av att de lovat att vara ett föregångsland i arbetet. De andra riksdagspartierna har inte heller en tydlig vision för hur de vill att Sverige ska bidra till Agenda 2030.

Växla upp politiken för att bemöta hoten mot demokratin:
Granskningen visar också att 7 av 8 riksdagspartier vill växla upp politiken för att bemöta det akuta världsläget för demokratin, med människo- och naturrättsförsvarare som mördas och ett demokratiskt utrymme som krymper. Vi ser fram emot att fler partier tar fram konkreta förslag för att bemöta hoten mot demokratin. Samtidigt kan vi konstatera att Sverigedemokraterna till skillnad från de andra partierna inte vill prioritera bistånd för utveckling av demokrati.

Byt spår i migrationspolitiken:
De negativa effekterna för en hållbar och rättvis utveckling är tydliga när migrations- och flyktingpolitiken granskas. Här är Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna eniga i nästan samtliga migrationspolitiska frågor, till exempel vill de avskaffa permanenta uppehållstillstånd och kraftigt försämra möjligheterna till familjeåterförening.

Migrationspolitiska intressen påverkar också biståndspolitiken:
I maj meddelade Socialdemokraterna att bistånd ska kunna dras in om inte länder som människor flytt ifrån tar tillbaka sina medborgare. Biståndspengar får inte villkoras på det här sättet. Bistånd till flickors utbildning, säkra förlossningar eller annat livsviktigt stöd ska inte kunna dras in som påtryckning för att landets regering ska agera i Sveriges migrationspolitiska intressen. Det skadar relationer till andra länder och gör biståndet mindre effektivt.

Vi, 40 organisationer, menar att världen måste ges en plats i valrörelsen. Därför står vi bakom valmanifestet #hjärtavärlden där vi konkretiserat våra krav för en hållbar och rättvis global utvecklingspolitik.
Granskningen visar tydligt att samtliga partier i Sveriges riksdag kan göra mycket mer för att driva den politik som behövs för att nå en hållbar och rättvis utveckling i världen. Partierna måste – på riktigt – ta det ansvar som vilar på dem och agera på de globala utmaningar som hela världen står inför. Ett konkret första steg är att skifta fokus i valrörelsen, en möjlighet till det är i riksdagsdebatten nu på onsdag. Gör det!

Vi 40 organisationer som skriver under debattartikeln står bakom valmanifestet #hjärtavärlden Vi vill ge världen en plats i valrörelsen! Vi arbetar tillsammans i plattformen CONCORD Sverige, som kartlagt partiernas politik i internationella frågor.

ActionAid Sverige

Afrikagrupperna

Barnfonden

Diakonia

Erikshjälpen

Fair Action

FIAN Sverige

Fonden för mänskliga rättigheter

Forum Syd

Individuell Människohjälp

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete

Islamic Relief Sverige

Hand in Hand

Hungerprojektet

KFUM Sverige

Kristna Fredsrörelsen

Kvinna till Kvinna

Latinamerikagrupperna

Life & Peace Institute

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

Läkare i Världen

Läkarmissionen

MyRight – Empowers people with disabilities

MÄN

Operation 1325

Plan International Sverige

PMU

RFSU

Svalorna Indien Bangladesh

Svenska Afghanistankommittén

Svenska FN-förbundet

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Svenska kyrkans internationella arbete

Svenska missionsrådet

Sveriges kristna råd

Union to Union

Vi-skogen

Världsnaturfonden WWF

We Effect

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Opinion

Vi fördömer statens övervåld, fortsätter att bevaka händelseutvecklingen och kräver rättvisa i Ecuador

Latinamerikagrupperna kommer att fortsätta bevaka händelseutvecklingen i Ecuador och säkerställa att regeringen uppfyller sina åtaganden i överenskommelsen samt att den fortsatta utvecklingen sker i fred, med respekt för och i dialog med urfolksrörelsen och folkrörelserna i Ecuador.

· Opinion

Varför står inte Sverige upp för mänskliga rättigheter?

Sverige arbetar varken med nationell lagstiftning eller deltar i de pågående FN-förhandlingarna om att hålla företag ansvariga för kränkningar av mänskliga rättigheter. Därmed kan vi konstatera att mänskliga rättigheter inte är en prioriterad fråga i Sveriges investerings- och handelspolitik, skriver Latinamerikagrupperna tillsammans med FIAN Sverige, Afrikagrupperna, Jordens Vänner, Greenpeace och End Ecocide Sweden.

· Opinion

”Moderaterna tänker fel om biståndet”

Svenskt bistånd är världsledande när det gäller att nå människor som lever i störst fattigdom och utsatthet. Världen behöver mer samarbete inte mindre. Svik inte 1-procentmålet skriver Latinamerikagrupperna och 40 svenska civilsamhällesorganisationer på SvD Debatt.

· Nyheter, Opinion

Låt inte migrationen villkora EU:s bistånd

46 organisationer: Egenintressen har fått allt större inflytande över EU:s utrikespolitik

· Opinion

Öppet brev till regeringen med anledning av förhandlingar i FN om ett bindande fördrag för företag och mänskliga rättigheter

Latinamerikagrupperna tillsammans med Afrikagrupperna och Jordens Vänner uppmanar i ett öppet brev att regeringen ska inkomma med kommentarer och förslag till förhandlingarna i FN:s mellanstatliga arbetsgrupp om ett bindande fördrag för transnationella företag och mänskliga rättigheter.

· Opinion

Mänskliga rättigheter, regler för företag

Dagens handels- och investeringsavtal ger transnationella företag specifika, långtgående rättigheter och tillgång till ett parallellt rättssystem för att genomdriva dem.

Vi uppmanar EU och medlemsstaterna att upphöra med dessa privilegier genom att dra tillbaka befintliga handels- och investeringsavtal som omfattar dem, och inte ingå liknande avtal i framtiden.

· Opinion

Låt Sverige bli en stark röst för nedrustning

Regeringens utredning om en svensk anslutning till FN:s konvention om kärnvapenförbud släpps i dagarna. Människor över hela världen riktar sina blickar mot Sverige, ett land som genom åren har varit en ledande röst för nedrustning. Vi står inför ett vägval: gå före och driva på för nedrustning eller passivt se på när kärnvapenhotet ökar, skriver ett tjugotal organisationer, bland dem Latinamerikagrupperna i Svenska Dagbladet.

· Opinion

Vi måste ta hoten mot demokratin på allvar

46 organisationer: Nu krävs det en kraftfull politik som skyddar mänskliga fri- och rättigheter. Först publicerat i www.aftonbladet.se. I söndags valdes högernationalisten Jair Bolsonaro till ny president i Brasilien, ett valresultat som följer en global trend med ökande hot mot demokratin. De som försvarar våra grundläggande rättigheter – civilsamhällets människorättsaktivister och miljöförsvarare – får betala ett högt […]

· Opinion

“Det kommer att bli en utrensning som aldrig har skådats i Brasiliens historia”

I omvärldens döda vinkel avrättas miljö- och människorättsaktivister på löpande band. Inte bara i Brasilien utan även i Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua och Peru. Världen behöver fler miljö- och människorättsaktivister och det är vår plikt att aldrig stå tysta och se på. Stöd till och skydd för Brasiliens miljö- och människorättsaktivister är en fråga om liv och död.

· Nyheter, Opinion

Morden på sociala ledare i Colombia måste få ett slut

Bara under juni månad i år har 31 sociala ledare har mördats i Colombia. Över 100 har mördats sedan årsskiftet och över 300 har mördats sedan fredsavtalet slöts 2016. Morden på sociala ledare i Colombia måste få ett slut!

· Nyheter, Opinion