Från och med år 2019 delar Latinamerikagrupperna återigen ut stipendier till journalister för reportageresa till Latinamerika. Syftet med stipendierna är att öka rapporteringen från regionen samt att belysa de frågor som Latinamerikagrupperna arbetar med.

Nu kan du som är journaliststuderande eller yrkesverksam journalist söka stipendium för reportageresa till Latinamerika. Stipendiet är på 18 000 kronor och delas ut två gånger om året och ges till en till två sökande per gång. Sista ansökningsdag för årets stipendier är den 30 maj och den 30 november.

Tema för 2019 års journaliststipendium är Naturresurser och människorättsförsvarare. 

Latinamerikagrupperna förväntar sig minst ett reportage från resan för publicering på Latinamerikagruppernas hemsida, till tryckt material samt för att spridas i våra sociala kanaler. Reportage med kompletterande audiovisuellt material premieras.

Villkor:

  • Du ska vid ansökningstillfället vara journaliststuderande eller yrkesverksam journalist och kunna styrka det med intyg eller publicerat material.
  • Du har inte tidigare tilldelats Latinamerikagruppernas journaliststipendium.
  • Reportaget ska på ett tydlig sätt belysa årets tema.
  • Reportageresan ska göras inom pågående kalenderår.
  • För att inte bli återbetalningsskyldig ska stipendiaten senast två månader från avresedatum lämna in ett färdigt reportage för publicering på Latinamerikagruppernas hemsida, samt styrka sin resa med boardingkort från flygresan t/r Latinamerika.

Så gör du för att ansöka om Latinamerikagruppernas journaliststipendium

Ansökan görs genom bifogad blankett där journalisten redogör för reportageresans upplägg och tidsplan. Om fler reportage, utöver det som Latinamerikagrupperna förväntar sig för publicering i egna kanaler, är planeras ska även dessa anges.

Sista ansökningsdag för årets stipendier är den 30 maj och den 30 november. Signerad och inskannad ansökan meijas till info@latinamerikagrupperna.se. Svar på ansökan ges inom 2 veckor.

Välkommen med din ansökan!

Ansökningsblankett: Ansökan om Latinamerikagruppernas journaliststipendium.doc

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Jobb & praktik

Sök till Latinamerikagruppernas praktikantprogram

Nu kan du ansöka till Latinamerikagruppernas utlandspraktik under läsåret 2019/2020. Praktikantprogrammet är en möjlighet för dig mellan 20-30 år och vill lära sig om svenskt utvecklingssamarbete i praktiken och Latinamerikagruppernas arbete.

· Jobb & praktik

Latinamerikagrupperna söker kanslipraktikanter till Stockholm

Latinamerikagrupperna söker kanslipraktikanter under perioden 28 januari –  28 juni 2019. Våra praktikplatser passar dig som har erfarenhet av ideellt engagemang, har arbetat ett par år eller studerar inom globala utvecklingsfrågor, journalistik, kommunikation, marknadsföring, projektledning eller organisering. Praktik i Stockholm Antal platser: 2 Arbetsplats: Latinamerikagrupperna, Tegelviksgatan 40 Praktikuppdrag Vi söker för närvarande praktikanter inom dessa områden: Förening […]

· Jobb & praktik