2019-04-23 / 2019-04-23 18:00-19:30 Videokonferenstjänsten Zoom

Vår värld påverkas idag av globala miljökriser, klimatkatastrofer och sociala kriser. Detta som resultat av ett samhällssystem som ser planetens resurser som oändliga och behandlar både människor och naturen huvudsakligen som handelsvaror. Men runt om i världen växer det kritik mot denna samhällsmodellens dödliga karaktär som utsätter livet i planeten för hot – och förutom kritik, gror lite här och där även hoppingivande alternativ.

En av dessa alternativa visioner kommer från Latinamerika och utgår från de världsåskådningar som ursprungsfolken haft, som på spanska kallas BUEN VIVIR och kan översättas till Det Goda Livet. Ecuador och Bolivias regeringar har lagstiftat om naturens rättigheter den bolivianska regeringen har lämnat in förslag om den Universella Deklarationen om Moder Jords Rättigheter till FN. Även andra urfolk och lokala befolkningar runt om i världen har lyckats flytta fram juridiska positioner för ekosystem. Bland annat i Nya Zealand, Indien, Colombia, Mexiko och USA.

Dessa initiativ har visat att det är möjligt att tillsammans skapa nya sätt att tänka, agera och relatera på, så att vi kan leva i balans med naturen, omvärlden, varandra och oss själva. Men inte minst har de visat att det går att påverka juridiken så att även den bekräftar att en annan syn på naturen är möjlig.

Webinariet hålls av Carmen Blanco Valer som är livstidsaktivist för global rättvisa, feminist och folkbildare.
Vi använder oss av videokonferenstjänsten Zoom. För att delta på webinariet klickar du på denna länk: https://zoom.us/j/331078979
I samarbete med Färnebo Folkhögskola.

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Kalendarium
Årsmöte. Latinamerikagrupperna

Välkommen på 2019 års årsmöte

Nu är det återigen dags för årsmöte. Ett tillfälle för dig som medlem att vara med att styra föreningens arbete. I år kommer mötet att hållas på Solidaritetshuset i Stockholm. Nytt för i år är att vi även välkomnar dig som inte kan komma fysiskt att delta digitalt.

· Kalendarium

Styrelsemöten 2018-2019

Datum för inplanerade styrelsemöten under hösten 2018 och våren 2019.

· Kalendarium