This post is also available in: Español (Spanska)

Latinamerikagrupperna är djupt oroade över den rådande situationen i Bolivia och det tilltagande våldet, särskilt mot landets urfolk. 

Bolivia har under de senaste 13 åren genomgått stora förändringar både ekonomiskt och socialt. Landet som länge utmärkte sig för sin utbredda rasism och diskriminering av urfolk, är idag ett föregångsland vad gäller urfolks rättigheter. Den plurinationella statens konstitution erkänner 36 urfolksgruppers språk, kultur, sedvänjor samt deras rätt att vara representerade i landets beslutande organ. Även kvinnors politiska deltagande har ökat och idag är Bolivias kongress världens näst mest jämställda. Tack vare omfattande statliga reformer, främst riktade mot samhällets mest utsatta, har fattigdomen och arbetslösheten mer än halverats. Även analfabetismen har minskat avsevärt. Denna utveckling har till stor del drivits fram av sociala grupper och fackföreningar som var med och bildade det politiska partiet Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS) som leds av den nu avsatte presidenten Evo Morales.

Inom ramen för Latinamerikagruppernas utvecklingssamarbete med det regionala nätverket för landsbygdsbaserade organisationer Cloc-La Vía Campesina, samarbetar vi med flera av dessa organisationer. Vårt stöd går bland annat till nationella och internationella ledarskapsskolor med syfte att stärka kvinnor och ungdomars deltagande i samhället och politiken.

Idag är vi djupt oroade över våra samarbetsorganisationers säkerhet. I presidentvalets efterdyningar har landets regeringstrogna grupper, och framför allt urfolk, blivit måltavla för hot och våld. Flera protestledare har uttalat sig nedsättande och rasistiskt och i sociala medier cirkulerar videor på skändningar av urfolkens flagga, Wiphalan. Flera av våra samarbetsorganisationers kontor har utsatts för attentat och många sociala ledare har tvingats att gå under jord.

Latinamerikagrupperna fördömer alla former av våld och aggressioner och uttrycker vår solidaritet med våra samarbetsorganisationer och andra grupper som just nu förföljs på grund av sin politiska övertygelse. Vi förespråkar en fredlig och demokratisk lösning och vädjar till det internationella samfundet att noga bevaka att människors rättigheter respekteras i denna turbulenta tid.

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Opinion

Vi accepterar inte det hat och hot som samer tvingas utstå

Vi tar bestämt avstånd från
det rasistiska våldet som kommit upp till ytan nu efter det historiska symboliska segern för Girjassamebyn i form av hat och hot.

· Opinion

Inga fler migranter ska dö på Medelhavet, Ylva Johansson

Det är en grundläggande rättighet att få ansöka om asyl och få sitt behov av skydd prövat. Våga stå upp för ett EU där denna rättighet skyddas, oavsett åt vilket håll de politiska vindarna blåser! Så skriver Latinamerikagruppernas ordförande Klara Knapp och representanter för fjorton andra organisationer i ett öppet brev till Ylva Johansson, som precis tillträtt som EU-kommissionär.

· Opinion

Vi fördömer statens övervåld, fortsätter att bevaka händelseutvecklingen och kräver rättvisa i Ecuador

Latinamerikagrupperna kommer att fortsätta bevaka händelseutvecklingen i Ecuador och säkerställa att regeringen uppfyller sina åtaganden i överenskommelsen samt att den fortsatta utvecklingen sker i fred, med respekt för och i dialog med urfolksrörelsen och folkrörelserna i Ecuador.

· Opinion

Varför står inte Sverige upp för mänskliga rättigheter?

Sverige arbetar varken med nationell lagstiftning eller deltar i de pågående FN-förhandlingarna om att hålla företag ansvariga för kränkningar av mänskliga rättigheter. Därmed kan vi konstatera att mänskliga rättigheter inte är en prioriterad fråga i Sveriges investerings- och handelspolitik, skriver Latinamerikagrupperna tillsammans med FIAN Sverige, Afrikagrupperna, Jordens Vänner, Greenpeace och End Ecocide Sweden.

· Opinion

”Moderaterna tänker fel om biståndet”

Svenskt bistånd är världsledande när det gäller att nå människor som lever i störst fattigdom och utsatthet. Världen behöver mer samarbete inte mindre. Svik inte 1-procentmålet skriver Latinamerikagrupperna och 40 svenska civilsamhällesorganisationer på SvD Debatt.

· Opinion

Låt inte migrationen villkora EU:s bistånd

46 organisationer: Egenintressen har fått allt större inflytande över EU:s utrikespolitik

· Opinion

Öppet brev till regeringen med anledning av förhandlingar i FN om ett bindande fördrag för företag och mänskliga rättigheter

Latinamerikagrupperna tillsammans med Afrikagrupperna och Jordens Vänner uppmanar i ett öppet brev att regeringen ska inkomma med kommentarer och förslag till förhandlingarna i FN:s mellanstatliga arbetsgrupp om ett bindande fördrag för transnationella företag och mänskliga rättigheter.

· Opinion

Mänskliga rättigheter, regler för företag

Dagens handels- och investeringsavtal ger transnationella företag specifika, långtgående rättigheter och tillgång till ett parallellt rättssystem för att genomdriva dem.

Vi uppmanar EU och medlemsstaterna att upphöra med dessa privilegier genom att dra tillbaka befintliga handels- och investeringsavtal som omfattar dem, och inte ingå liknande avtal i framtiden.

· Opinion

Låt Sverige bli en stark röst för nedrustning

Regeringens utredning om en svensk anslutning till FN:s konvention om kärnvapenförbud släpps i dagarna. Människor över hela världen riktar sina blickar mot Sverige, ett land som genom åren har varit en ledande röst för nedrustning. Vi står inför ett vägval: gå före och driva på för nedrustning eller passivt se på när kärnvapenhotet ökar, skriver ett tjugotal organisationer, bland dem Latinamerikagrupperna i Svenska Dagbladet.

· Opinion

Vi måste ta hoten mot demokratin på allvar

This post is also available in: Español (Spanska)46 organisationer: Nu krävs det en kraftfull politik som skyddar mänskliga fri- och rättigheter. Först publicerat i www.aftonbladet.se. I söndags valdes högernationalisten Jair Bolsonaro till ny president i Brasilien, ett valresultat som följer en global trend med ökande hot mot demokratin. De som försvarar våra grundläggande rättigheter – civilsamhällets människorättsaktivister […]

· Opinion