This post is also available in: Español (Spanska)

Latinamerikagrupperna är djupt oroade över den rådande situationen i Bolivia och det tilltagande våldet, särskilt mot landets urfolk. 

Bolivia har under de senaste 13 åren genomgått stora förändringar både ekonomiskt och socialt. Landet som länge utmärkte sig för sin utbredda rasism och diskriminering av urfolk, är idag ett föregångsland vad gäller urfolks rättigheter. Den plurinationella statens konstitution erkänner 36 urfolksgruppers språk, kultur, sedvänjor samt deras rätt att vara representerade i landets beslutande organ. Även kvinnors politiska deltagande har ökat och idag är Bolivias kongress världens näst mest jämställda. Tack vare omfattande statliga reformer, främst riktade mot samhällets mest utsatta, har fattigdomen och arbetslösheten mer än halverats. Även analfabetismen har minskat avsevärt. Denna utveckling har till stor del drivits fram av sociala grupper och fackföreningar som var med och bildade det politiska partiet Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS) som leds av den nu avsatte presidenten Evo Morales.

Inom ramen för Latinamerikagruppernas utvecklingssamarbete med det regionala nätverket för landsbygdsbaserade organisationer Cloc-La Vía Campesina, samarbetar vi med flera av dessa organisationer. Vårt stöd går bland annat till nationella och internationella ledarskapsskolor med syfte att stärka kvinnor och ungdomars deltagande i samhället och politiken.

Idag är vi djupt oroade över våra samarbetsorganisationers säkerhet. I presidentvalets efterdyningar har landets regeringstrogna grupper, och framför allt urfolk, blivit måltavla för hot och våld. Flera protestledare har uttalat sig nedsättande och rasistiskt och i sociala medier cirkulerar videor på skändningar av urfolkens flagga, Wiphalan. Flera av våra samarbetsorganisationers kontor har utsatts för attentat och många sociala ledare har tvingats att gå under jord.

Latinamerikagrupperna fördömer alla former av våld och aggressioner och uttrycker vår solidaritet med våra samarbetsorganisationer och andra grupper som just nu förföljs på grund av sin politiska övertygelse. Vi förespråkar en fredlig och demokratisk lösning och vädjar till det internationella samfundet att noga bevaka att människors rättigheter respekteras i denna turbulenta tid.

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Opinion

”Krävs modigt ledarskap som går bortom kortsiktiga intressen”

För att klara de gigantiska globala utmaningar vi står inför, som dessutom förstärkts av coronapandemin, måste långsiktig hållbarhet vägleda besluten i svensk politik! Det skriver vi och 25 andra organisationer på Altinget debatt idag, i samband med lanseringen av Concords granskning Barometer 2020.

· Opinion

Coronakris öppnar för nya klimatmöjligheter

This post is also available in: Español (Spanska)Publicerad i Aftonbladet.se Den ekologiska krisen är ett faktum. Forskare har gett oss mindre än tio år för att halvera de globala utsläppen för att kunna hålla den globala medeltemperaturen under 1,5 grader. För att klara av detta behöver vi mobilisera som om det vore en pandemi. Alla […]

· Opinion

Stoppa militariseringen av mapuchefolkets territorier

”Insikten om urfolkens strategiska roll i försvaret av biologisk mångfald och för att få stopp på klimatkrisen har ökat. Ändå är krafterna som drivs främst av ekonomiska intressen mäktiga nog för att få stater att å deras vägnar kränka rättigheter och intensifiera den pågående ekociden”, skriver Carmen Blanco Valer och Silvia Leiva från Latinamerikagrupperna.

· Opinion

Sverige måste våga stå upp mot kärnvapen

Med anledning av 75-årsdagen av Hiroshima skrev i tillsammans med 19 andra organisationer en debattartikel om att kraftfullare stå upp för nedrustningen och ta tydligare avstånd från kärnvapnen.

· Opinion

”Alla AP-fonderna måste ta sitt ansvar för klimatet”

Första AP-fonden har beslutat att under året fasa ut fossila investeringar och regeringen understryker i sin årliga utvärdering av fonderna att de ska leva upp till Parisavtalet. Det är hög tid att övriga AP-fonder också tar sitt ansvar och lämnar fossilt, skriver vi och elva andra svenska civilsamhällesorganisationer.

· Opinion

Sverige halkar efter på området företags ansvar för mänskliga rättigheter

Sverige har fortfarande inte gett officiellt besked kring EU:s initiativ till en lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter, två månader efter EU-beskedet. Det är dags att Sverige aktivt tar ställning! Det skriver vi tillsammans med 8 andra organisationer i Aktuell Hållbarhet.

· Opinion

”Sveriges ledarskap för mänskliga rättigheter är totalt innehållslöst”

Tillsammans med företrädare för mänskliga rättighets, bistånd-och miljöorganisationer debatterar vi för bindande regelverk för företag och mänskliga rättigheter – frivilliga principer räcker inte!

· Opinion

Coronakrisen slår ut dem som föder oss

Pandemin visar att småbrukare är viktigare än någonsin för att säkra tillgången till mat i olika delar av världen. Dagens livsmedelssystem är miljömässigt och socialt ohållbart. De enda vinnarna är multinationella företag, skriver vi tillsammans med nätverket Makten över maten på Aftonbladet Debatt.

· Opinion

Vi accepterar inte det hat och hot som samer tvingas utstå

Vi tar bestämt avstånd från
det rasistiska våldet som kommit upp till ytan nu efter det historiska symboliska segern för Girjassamebyn i form av hat och hot.

· Opinion

Inga fler migranter ska dö på Medelhavet, Ylva Johansson

Det är en grundläggande rättighet att få ansöka om asyl och få sitt behov av skydd prövat. Våga stå upp för ett EU där denna rättighet skyddas, oavsett åt vilket håll de politiska vindarna blåser! Så skriver Latinamerikagruppernas ordförande Klara Knapp och representanter för fjorton andra organisationer i ett öppet brev till Ylva Johansson, som precis tillträtt som EU-kommissionär.

· Opinion