Första AP-fonden har beslutat att under året fasa ut fossila investeringar och regeringen understryker i sin årliga utvärdering av fonderna att de ska leva upp till Parisavtalet. Det är hög tid att övriga AP-fonder också tar sitt ansvar och lämnar fossilt, skriver tolv svenska civilsamhällesorganisationer.

Under några månader har all kraft gått åt till att bekämpa covid-19 pandemin i många länder. Men i skuggan av pandemin är världen också mitt uppe i en brinnande klimatkris. Användningen av fossila bränslen är den största orsaken till utsläppen av växthusgaser. Trots detta hade Första till Fjärde AP-fonderna under förra året investeringar på över 16 miljarder kronor i 89 av världens 200 största fossila bolag. Fondernas klimatavtryck har ökat med 3 procent sedan de började mäta dessa avtryck 2015.

Första AP-fondens besked tidigare i vår att dra sig ur bolag med fossil verksamhet var därför välkommet. Under året ska de avyttra alla sina fossila investeringar. Regeringen lyfte också fram Första AP-fondens beslut i sin årliga utvärdering av AP-fondernas verksamhet som presenterades nyligen. I utvärderingen understryker regeringen att investeringar i fossil energi inte ligger i linje med Parisavtalets mål. Och i Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan som nyligen beslutats av riksdagen konstateras att det krävs att de globala finansiella flödena styrs om och att investeringar i fossil verksamhet upphör för att Parisavtalets mål ska kunna nås.

De statliga AP-fonderna förvaltar totalt ca 2 000 miljarder kronor av svenskarnas pensionspengar. Detta är ett betydande belopp och innebär ett stort ansvar. Fondernas investeringar har länge varit föremål för en kritisk debatt i Sverige. Vi välkomnar att Riksrevisionen nu har beslutat att granska AP-fondernas hållbarhetsarbete. Granskningen ska undersöka om AP-fonderna i sin förvaltning har tagit tillräcklig hänsyn till hållbarhet och om det har fått genomslag i AP-fondernas verksamhet, innehav och ägandeskap.

Första till Fjärde AP-fonderna, som förvaltar merparten av pensionskapitalet, fick i januari förra året ett nytt regelverk som slår fast att pensionspengarna ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Fonderna ska främja en hållbar utveckling, utan att göra avkall på långsiktig avkastning.

Det är uppenbart att framtiden inte finns i fossilindustrin. Men AP-fonderna gör uppenbarligen olika bedömningar av de finansiella riskerna med fossila investeringar. Första AP-fonden bedömer att den pågående omställningen till en fossilfri ekonomi innebär en stor osäkerhet för bolag som är verksamma inom kol-, olje- och gasindustrin. Investeringar i dessa bolag kommer därmed att medföra en högre finansiell risk för fonden. Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna har uppgett att de hellre behåller investeringarna och försöker påverka bolagen att minska utsläppen än säljer av innehav i koldioxidintensiva sektorer. Men om hela affärsmodellen för bolag är att producera fossila bränslen blir det svårt att se hur AP-fonderna skulle kunna påverka dessa bolag till en hållbar omställning. Utvinning av kol, olja och gas är dessutom på många håll i världen kopplat till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och stor miljöförstörelse.

Finansiella aktörer har en central roll när det gäller att styra om investeringar till mer hållbara verksamheter och se till att vi uppnår målen i Parisavtalet. Allt fler aktörer på finansmarknaden börjar förstå de finansiella riskerna med investeringar i fossila bränslen. Oron för att tillgångar ska bli värdelösa (strandade) ökar och ett växande antal banker och finansieringsinstitut har dragit sig ur utvinning av kol, olja och gas. Riskerna är helt enkelt för stora. AP-fonderna borde sälla sig till dessa investerare och ligga i framkant när världen nu ska ställa om mot en fossilfri ekonomi och en hållbar utveckling. Om vi ska klara 1,5-gradersmålet måste fossila bränslen stanna kvar i marken.

När vårt samhälle nu ska startas upp igen efter corona-pandemin måste det bli en omstart som räddar klimatet och leder till en hållbar framtid. Våra pensionspengar måste vara en del av lösningen och investeras i långsiktigt hållbara verksamheter. Det är dags att övriga AP-fonder drar sig ur fossila investeringar och att regeringen noga följer upp att fonderna lever upp till Parisavtalet och inte fortsätter investera i det som förstör vår planet.

Anna Stenvinkel, generalsekreterare, Forum Syd
Isadora Wronski, chef, Greenpeace
Anna Wigenmark, generalsekreterare, Ordfront
Alex Brekke, generalsekreterare, Amazon Watch Sverige
Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen
Hanna Dahlström, kanslichef, FIAN Sverige
Frida Dunger Johnsson, verksamhetsledare, Emmaus Stockholm
Klara Knapp, ordförande, Latinamerikagrupperna
Ossian Matthiessen, talesperson, Klimataktion
Mikael Sundström, ordförande, Jordens Vänner
Louise Lindfors, generalsekreterare, Afrikagrupperna
Maria Hammer, talesperson, Divestera AP-fonderna

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Opinion

”Krävs modigt ledarskap som går bortom kortsiktiga intressen”

För att klara de gigantiska globala utmaningar vi står inför, som dessutom förstärkts av coronapandemin, måste långsiktig hållbarhet vägleda besluten i svensk politik! Det skriver vi och 25 andra organisationer på Altinget debatt idag, i samband med lanseringen av Concords granskning Barometer 2020.

· Opinion

Coronakris öppnar för nya klimatmöjligheter

Publicerad i Aftonbladet.se Den ekologiska krisen är ett faktum. Forskare har gett oss mindre än tio år för att halvera de globala utsläppen för att kunna hålla den globala medeltemperaturen under 1,5 grader. För att klara av detta behöver vi mobilisera som om det vore en pandemi. Alla delar av samhället måste delta. Vi är […]

· Opinion

Stoppa militariseringen av mapuchefolkets territorier

”Insikten om urfolkens strategiska roll i försvaret av biologisk mångfald och för att få stopp på klimatkrisen har ökat. Ändå är krafterna som drivs främst av ekonomiska intressen mäktiga nog för att få stater att å deras vägnar kränka rättigheter och intensifiera den pågående ekociden”, skriver Carmen Blanco Valer och Silvia Leiva från Latinamerikagrupperna.

· Opinion

Sverige måste våga stå upp mot kärnvapen

Med anledning av 75-årsdagen av Hiroshima skrev i tillsammans med 19 andra organisationer en debattartikel om att kraftfullare stå upp för nedrustningen och ta tydligare avstånd från kärnvapnen.

· Opinion

Sverige halkar efter på området företags ansvar för mänskliga rättigheter

Sverige har fortfarande inte gett officiellt besked kring EU:s initiativ till en lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter, två månader efter EU-beskedet. Det är dags att Sverige aktivt tar ställning! Det skriver vi tillsammans med 8 andra organisationer i Aktuell Hållbarhet.

· Opinion

”Sveriges ledarskap för mänskliga rättigheter är totalt innehållslöst”

Tillsammans med företrädare för mänskliga rättighets, bistånd-och miljöorganisationer debatterar vi för bindande regelverk för företag och mänskliga rättigheter – frivilliga principer räcker inte!

· Opinion

Coronakrisen slår ut dem som föder oss

Pandemin visar att småbrukare är viktigare än någonsin för att säkra tillgången till mat i olika delar av världen. Dagens livsmedelssystem är miljömässigt och socialt ohållbart. De enda vinnarna är multinationella företag, skriver vi tillsammans med nätverket Makten över maten på Aftonbladet Debatt.

· Opinion

Vi accepterar inte det hat och hot som samer tvingas utstå

Vi tar bestämt avstånd från
det rasistiska våldet som kommit upp till ytan nu efter det historiska symboliska segern för Girjassamebyn i form av hat och hot.

· Opinion

Inga fler migranter ska dö på Medelhavet, Ylva Johansson

Det är en grundläggande rättighet att få ansöka om asyl och få sitt behov av skydd prövat. Våga stå upp för ett EU där denna rättighet skyddas, oavsett åt vilket håll de politiska vindarna blåser! Så skriver Latinamerikagruppernas ordförande Klara Knapp och representanter för fjorton andra organisationer i ett öppet brev till Ylva Johansson, som precis tillträtt som EU-kommissionär.

· Opinion

Solidaritet med våra bolivianska bröder och systrar

Latinamerikagrupperna uttrycker vår solidaritet med våra samarbetsorganisationer och andra grupper som just nu förföljs på grund av sin politiska övertygelse och vädjar till det internationella samfundet att noga bevaka att människors rättigheter respekteras i denna turbulenta tid.

· Opinion