Latinamerikagruppernas temagrupp för Buen Vivir och Naturens Rättigheter uppmärksammar den 22 april, Moder Jords dag, genom att förnya sina löften om att försvara henne.

Internationella dagen för moder jord är en dag då vi alla bör stanna upp och reflektera. Tänka på moder jords mående och vad det allt sjukare tillståndet av henne beror på. Klimatförändringarna fortsätter i fel riktning i skrämmande takt trots att vi vet hur allvarligt läget är. Djur och hela ekosystems existens hotas på grund av mänsklig aktivitet. Men inte bara djur och natur drabbas utan även alla vi människor som kallar moder jord vårt hem. Och den sjuka paradoxen är att de grupper av människor som kanske allra starkast levt och lever i samförstånd med moder jord och gjort oss alla tjänsten att försvara henne mot exploatering, också är bland de som drabbas hårdast. Allt för många urfolk, småbrukare och andra miljöförsvarare får betala med sina liv och sin säkerhet. Latinamerika är den kontinent där flest miljöförsvarare mördas på grund av sitt engagemang. Idag är en dag att reflektera över allt detta, uppmärksamma det och kräva förändring.

Men för oss är den 22 april också en dag då vi förnyar våra egna löften av engagemang till Moder Jords försvar och bekräftar vår solidaritet med de som försvarar henne med sina kroppar.

Rättsutvecklingen för att ge naturen juridiska rättigheter är på framfart. I Latinamerika, där vi samarbetar med sociala rörelser för ökat folkligt inflytande, har urfolksrörelsens kamp sett till att Naturen erkänts rättigheter. Liknande processer har gett berg, floder och specifika områden rättigheter i många andra länder såsom Colombia, Nya Zeeland, USA och Indien.

Men – att att enbart lagstifta om naturens rättigheter är inte tillräckligt.

Vi behöver intensifiera vårt arbete för att se till att naturen erkänns rättigheter utifrån förståelsen att demokrati och uppfyllelsen av de mänskliga rättigheterna är starkt sammanlänkade med en respektfull behandling av naturen och viceversa. Vi behöver förstärka det intersektionella rättviseperspektivet i klimat- och miljöfrågan och tydliggöra människors lika värde oavsett hudfärg, ursprung, klass, funktion, sexuell läggning eller kön. Kränkningar av naturens rättigheter drabbar, förutom djur- och växtriket, vatten, marken och luften, även de grupper av människor som redan är förtryckta och marginaliserade i samhället.

Naturens rättigheter kan enligt oss inte uppnås enbart genom en juridisk åtgärd, som uppnås genom lobby hos de mäktiga i samhället. Då blir det en isolerad ö i ett annars orättvist, kolonialt, rasistiskt och patriarkalt system. Vad som måste till är något mycket större än så. Ett brett och horisontellt, inkluderande folkbildnings- och mobiliseringsarbete, som ser till att skaka om samhället från grunden och ifrågasätta det gällande ekonomiska och politiska systemet. Inte minst den förhärskande koloniala synen på naturen, som något att dominera och exploatera.

Vi vill idag även passa på att välkomna initiativet som inför denna symboliska dag lanserats av den plurinationella bolivianska staten, som i samarbete med sociala rörelser, bland de några urfolks- och småbrukarorganisationer, sammankallat till “un re-encuentro con pachamama”, en återträff med Moder Jord. Initiativet går ut på att bjuda in sociala rörelser och andra aktörer runt om i världen att öka sina ansträngningar för att tillsammans verka mot de falska gröna lösningar som bygger på bland annat kapitalism, neokolonialism och antropocentrism och för lösningar som sätter livet i centrum, så som att skapa lagar som skyddar både naturens rättigheter och de som försvarar naturens rätt. Vi ansluter oss till initiativet och lovar att öka våra ansträngningar – gör du?

Temagruppen Buen Vivir och Naturens rättigheter
buenvivir@sal.se

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Nyheter

Utbilda dig till aktivist – gratiskurs för dig som är månadsgivare

Först till kvarn! Få anmälningsavgiften (800 sek) till en kurs betald samt resekostnader tur och retur till Färnebo folkhögskola. Anmäl dig idag!

· Nyheter

Gotland runt för Latinamerika

Praktikanten Alexandra Löfgren trotsade väder och vind för att uppmärksamma situationen för Latinamerikas småbrukare.

· Nyheter

8 mars-tal ”I solidaritet med våra systrar”

Tillsammans med våra systrar i Latinamerika och på hela jorden vill vi jobba för en mer rättvis oh feministisk värld. Latinamerikagrupperna vet att patriarkatet inte helt kan avskaffas om vi inte avskaffar kapitalism och kolonialism.

· Nyheter

Campesino struggle for rights in post conflict Colombia

Caught between two opposing sides of an armed conflict, campesinos, the farmers of Sumapaz in rural Colombia, have had to face adversity for decades. After the 2016 peace treaty signing between the Colombian state and the FARC-guerilla, things began to improve yet the effects of the conflict are still being felt by many civilians. Campesinos […]

· Nyheter

Julhälsning från Latinamerikagruppernas styrelse

2020 lider mot sitt slut och Latinamerikagruppernas styrelse samlades under luciahelgen för årets sista styrelsemöte, ett par av oss i Solidaritetshuset i Stockholm men de flesta digitalt. Året blev verkligen inte som någon hade kunnat tänka sig. Planerade evenemang har fått ställas in, möten har fått ta nya, digitala former och det har varit tråkigt […]

· Nyheter

Guatemala-kännaren Evelina Sartori Valck berättar om situationen för miljö- och människorättsförsvarare i Guatemala

Evelina Sartori Valck, guatemalakännare och före detta anställd på Latinamerikagrupperna och Kristna Fredsrörelsen, ger oss en inblick i situationen för miljö- och människorättsförsvarare i Guatemala.

· Nyheter

”Att kriminalisera oss har blivit ett sätt att tysta oss”

Dalila Merida är en av många som fallit offer för den ökade kriminaliseringen i Guatemala. Hon fängslades i nio dagar efter en fredlig aktion 2016 mot ett företag som vägrat betala ut rättmätiga pensioner till sina arbetare, nu står hon åtalad av samma företag.

· Nyheter

Protesterna i Ecuador – en kritik mot den rådande nyliberala utvecklingsmodellen

Under tolv dagar i början av oktober 2019 ägde omfattande protester rum i Ecuador, främst ledda av Ecuadors urfolk. Tillsammans med Latinamerikagruppernas programansvariga Rodolfo Magne söker vi svar på vad som hände under dessa turbulenta veckor och hur situationen för landets urfolk ser ut i dag.

· Nyheter

“Vi kommer fortsätta försvara våra rättigheter oavsett hur mycket vi åtalas, förföljs eller fängslas på olagliga grunder”

I en intervju med Franklin Quilumbaquin, från urfolksorganisationen Confederación del Pueblo Kayambi i Ecuador, berättar han om organisationens utsatthet där sociala social ledare som är extra utsatt.

· Nyheter

Miljökatastrofen som kallats för Regnskogens Tjernobyl

Latinamerikagrupperna har följt Chevronfallet i över 10 år. Här har vi samlat information om ett av världens största rättsfall om miljöförstöring.

· Nyheter