This post is also available in: Svenska (Sueco)

Deltagare från en av Conamuris utbildningar i agroekologi. Foto: Sori Lundqvist