This post is also available in: Svenska (Sueco) English (Inglés)

Ecuadors urfolkdledare talar inför massorna efter mötet med presidenten. Foto Lari Honkanen