Systembolaget och lantarbetarnas situation

Trots Systembolagets CSR-arbete lever lantarbetarna i Chile och Argentina under svåra förhållanden.

Läs mer

Svensk import av soja hotar regnskogen

Expansionen av sojafält leder till skogsskövling, miljöförstörelse och tränger undan lokalbefolkning.

Läs mer

Jordbruksgifternas konsekvenser för människor och miljö

Människor insjuknar och förlorar sin inkomst när deras grödor förstörs av gifter som sprids med vind och vatten.

Läs mer

AP-fondernas investeringar i mark och gruvor i Latinamerika

Investeringar som bidrar till miljöförstöring, tvångsförflyttningar och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Läs mer