2003 antog Sveriges riksdag Sveriges p​olitik för g​lobal u​tveckling, (PGU) som innebär att hållbar utveckling globalt, mänskliga rättigheter och ett fattigdomsperspektiv ska prägla all politik. PGU säger också att de mänskliga rättigheterna och hållbarhet ska vägleda när det blir en intressekonflikt mellan politikområden.

Den svenska regeringen har alltså en skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna även i andra länder där svenska företag är verksamma. Men så ser verkligheten inte ut. Ett exempel på gäller det skandalomsusade vattenkraftverket Hidrotuango i nordöstra Colombia där flera övergrepp registrerats.

Material: