Rätten till mat, mark och territorium

Mat och mark är i första hand rättigheter inte handelsvaror.

Läs mer

Rätten att protestera

Att protestera mot sociala orättvisor är inte ett brott.

Läs mer

Sveriges globala ansvar

Sverige har en skyldighet att respektera mänskliga rättigheter även utanför landets gränser.

Läs mer

Klimaträttvisa och hållbar utveckling

Dagens klimatpolitik är tandlös och orättvis.

Läs mer