Småbrukarnätverket Cloc/La Vía Campesina består av ett 90-tal urfolk- och småbrukarorganisationer i Syd-, Centralamerika och Karibien. De arbetar för att förbättra livsvillkoren för landets urfolk och småbrukare och försvarar det småskaliga, hållbara jordbruket.

821 miljoner människor lever i hunger i världen. Av dessa bor mer än hälften på landsbygden och livnär sig av småskaligt jordbruk. Detta trots att tillgång till mat är en mänsklig rättighet, att den totala jordbruksarealen ökar och att världens samlade matproduktion är tillräcklig. Huvudproblemet är en ojämn fördelning av resurser och koncentrationen av den politiska och ekonomiska makten.

För att vända denna utveckling och skapa mer rättvisa samhällen bildades det globala nätverket La Vía Campesina som består av miljontals småbrukare, jordlösa, urfolk och lantarbetare från hela världen.

Latinamerika är världens mest ojämlika region. En ojämlikhet som intensifierats i takt med företags och staters ökade utvinning av naturresurser samt spekulation i jordbruksmark. Detta har orsakat fler och våldsammare markkonflikter och ökat hungern framför allt på landsbygden och bland kvinnor och urfolksgrupper. Antalet hungriga i Sydamerika har ökat de senaste åren från 4,7 % av befolkningen till 5 %. Fördelningen av makt är också väldigt ojämlik och småbrukare och urfolk har mycket begränsat politiskt inflytande. I många fall försöker stater och företag tysta dessa grupper genom hot, förföljelse och kriminalisering.

Latinamerikagruppernas samarbete med småbrukarenätverket Cloc/La Vía Campesina

Latinamerikagrupperna samarbetar sedan många år med rörelsens latinamerikanska gren Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (Cloc), som består av ett 90-tal nationella organisationer från 18 länder i Latinamerika. De arbetar för att förbättra livsvillkoren för landets urfolk och småbrukare och försvarar det småskaliga, hållbara jordbruket.

Latinamerikagruppernas stöd går framför allt till att stärka ungdomars och kvinnors roll inom organisationen, men även till rörelsens opinionsbildande arbete med att lyfta matsuveränitet som ett politiskt alternativ.

Nedan kan du se en film om hur och varför nätverket La Vía Campesina bildades.

 

Fler artiklar du kanske gillar

”Människorättsförsvarare har alltid varit utsatta, men efter fredsavtalet har situationen förvärrats”

Milena Flores, från en av Latinamerikagruppernas samarbetsorganisationer Movimiento Ríos Vivos Colombia, är en av många som tvingats fly till Europa till följd av sitt arbete för mänskliga rättigheter. Hon vittnar om hur situationen för människorättsförsvarare i Colombia har förvärrats efter fredsavtalet och hur kvinnor är extra utsatta.

· Nyheter

“Att försvara småbrukares rättigheter är att försvara hela mänsklighetens framtid”

Den 18 november 2018 röstade FN:s generalförsamling för Deklarationen för småbrukares rättigheter. Deklarationen erkänner mänskliga rättigheter för världens småbrukare och röstades igenom med 119 röster för, 49 nedlagda röster och 7 röster emot. Bland de länder som röstade emot var Sverige.

· Nyheter

Småbrukares rättigheter kan komma att erkännas i år

Trots att lejonparten av världens mat produceras av småbrukare, har de inte ens tillgång till en tredjedel av jordens odlingsbara marker och 80 procent av de som hungrar i världen, är just småbrukare och landsbygdsbefolkning. Småbrukarnätverket La Via Campesina hoppas att 2018 blir året då FN antar deklaration för småbrukares och lantarbetares rättigheter.

· Nyheter

En ledarskapskurs blev vändpunkten

När Ada Luisa Farrach Lopez hade tagit ut sin examen i företagskommunikation och marknadsföring, var hon ivrig i jakten på jobb, bil och hus. Men idag ringaktar hon konsumtionssamhällets ekorrhjul. Istället är hon en förkämpe för kvinnor och för ett ekologiskt hållbart jordbruk.

· Nyheter

”Quilombos kamp är samma som urfolkens”

Quilombon Cafundó är ett jordbrukssamhälle i en savannlik dalgång, drygt två timmars bilfärd från São Paulo. Här kämpar småbrukare av afrikanskt ursprung för att bevara sin identitet, sin kultur och sin mark. Men synen som möter oss när vi kliver ut ur bilen är inte alls vad jag väntat.

· Nyheter

MSTs skola Florestan Fernandes

Nyfiken på de jordlösas rörelses nationella skola? Hör Evelina Sartori Valck och Yngve Heiret som pluggar intensivkursen i latinamerikansk politisk teori på Florestan Fernandes i Brasilien.

· Podd

Val i Honduras: ”Jag tror inte på systemet”

Den 26 november 2017 hålls val i ett polariserat Honduras. Här kan du läsa om hur Yasmin Lopez, ordförande för rådet för småbrukarkvinnor och jordbruksutveckling (CODIMCA), ser på valet och situationen i landet.

· Nyheter
Majsfält. Guatemala, Costa Sur. Foto: Sori Lundqvist

Stöd människor i Mexiko efter jordbävningen

Vår samarbetspartner La Via Campesina uppmanar till stöd och solidaritet med de personer i Mexiko som påverkats av de omfattande skador som flera stora naturkatastrofer har orsakat under en kort tid.

· Nyheter

“Vi kvinnor måste ta plats i politiken”

Trots smutskastning och sexuella trakasserier fortsätter den 32-åriga Vicky Jovani Peña Gonzales i Peru att engagera sig politiskt. Latinamerikagruppernas kommunikatör Sori Lundqvist har träffat henne för ett samtal om machokultur och problem som kvinnor möter inom politiken.

· Nyheter

Internationell solidaritet stärker kampen

Latinamerikagruppernas verksamhetsledare Markus Malm och programhandläggare Marlene Sosa Mercado befinner sig i Colombia under första maj för att delta i småbrukarnätverket Cloc/La Vía Campesinas kongress med representanter från hela Latinamerika.

· Nyheter

Du kan göra skillnad!

Tycker du att vi jobbar med viktiga frågor och känner att du vill stödja oss med en gåva?