This post is also available in: Svenska (Sueco)

De Jordlösas Rörelse demonstrerar (2015). Foto: Luana Mara /MST