This post is also available in: Svenska (Sueco)

Lotten Collin och Lari Honkanen i Latinamerikapodden. Foto: Su de Guayasamin