This post is also available in: Svenska (Sueco)

Elever från Byskolan Ueib Inti-Churi i provinsen Bolivar i Ecuador. Foto: Elli Viljanen