Katy Betancourt, ansvarig för kvinnofrågor inom urfolksnätverket Conaie i Ecuador, går med urfolkens flagga vid en demonstration under den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Foto Hanna Rissler.

Katy Betancourt, ansvarig för kvinnofrågor inom urfolksnätverket Conaie i Ecuador, går med urfolkens flagga vid en demonstration
under den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Foto Hanna Rissler.