This post is also available in: Svenska (Sueco)

Utbildningen drivs av småbrukarnätverket Cloc/La Vía Campesina. Foto: Hanna Helander