image

Latinamerikagrupperna är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar för en hållbar och rättvis värld tillsammans med folkrörelser i Latinamerika.

Vårt arbete bidrar till att personer som på grund av strukturella omständigheter lever i fattigdom och utanförskap får ökat inflytande över beslut som rör deras rättigheter.

Vi driver inga egna projekt i Latinamerika, utan vi stödjer den verksamhet som våra samarbetsorganisationer ser som angelägen för att uppnå verklig förändring.

I Sverige arbetar vi tillsammans med föreningens medlemmar för att lyfta våra samarbetsorganisationers frågor och
synliggöra svenska aktörers agerande i Latinamerika.

Vår historia

50 år av kamp för rättvisa
1968
slider image

Utbildning för biståndsverksamhet

Allting började 1968 med en grupp studenter från Uppsala. De var kritiska mot svenskt bistånd och motsatte sig att svenska experter åkte ut för att frälsa fattigt folk med sina kunskaper.

Studenternas idé var att själva ge sig ut i världen för att på plats se vad pengarna gick till. Med sina erfarenheter skulle de sedan kunna påverka det statliga biståndsorganet Sida. Föreningens verksamhet var de första åren inriktad på utbildning i u-landsfrågor och vistelsen i Latinamerika var en praktikdel i utbildningen.
1969
slider image

Första resan gick till Colombia

Eftersom pionjärerna jobbade med små medel var det uteslutet att köpa flygresor. Genom en kontakt med Salénrederiet fick de möjlighet att resa gratis till Colombia med rederiets bananbåtar. Föreningens dåvarande ordförande, Lars Norberg, hade dessutom vid tillfället sina föräldrar i Bogotá.

Så kom det sig att första landet blev Colombia. Sedan dess har länder anslutits och lämnats. Mest varaktigt har vi funnits i Bolivia (sedan 1977), samt Ecuador och Nicaragua (båda sedan 1979).
1970-talet
slider image

Breddat fokus

Under 1970-talet förändrade UBV inriktningen på sitt arbete. Från att huvudmålet varit utbildning, blev det nu en kombination av utbildnings-, volontär- och informationsverksamhet.

1975 startade tidskriften Nyheter från Latinamerika (NfLA) som senare fick namnet Latinamerika, eller bara LA.
1997
slider image

En förening för alla

Ett viktigt steg i Latinamerikagruppernas historia togs 1997. Då öppnades föreningen upp och alla välkomnades att bli medlemmar. Tidigare hade det bara varit en organisation för de som haft volontäruppdrag.
2008
slider image

Namnbyte till Latinamerikagrupperna

2008 bytte föreningen namn från UBV till Latinamerikagrupperna.
2018
slider image

50 år av solidaritet!

2018 firar vi 50 år som solidaritetsförening men trots förändringar är vissa saker de samma; stödet till Latinamerikas folk och tron på att en annan värld är möjlig.

Vår styrelse

Styrelsens ledamöter väljs vid ordinarie årsmöte och ansvarar ytterst för förvaltning, ekonomi och strategisk inriktning av verksamheten. Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter som samtliga väljs på två år.

Klara Knapp

Ordförande

Född 1988 bosatt i Stockholm. Arbetssökande som varit aktiv i Latinamerikagrupperna sedan 2014, gjort praktik på Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation ATC i Nicaragua hösten 2014 till våren 2015. Jag har studerat statsvetenskap, ekonomisk historia och praktisk filosofi. Jag sökte mig till Latinamerikagrupperna på grund av det systemkritiska tänkandet, det solidariska arbetet och frågan om matsuveränitet.

Karin Lidström

Ledamot
Född 1988, bosatt i Stockholm och arbetar som projektledare. Har varit lokalgruppsaktiv i Uppsala sedan 2013, gjort praktik på Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation CNA i Colombia hösten 2016 och varit anställd på kansliet i Sverige våren 2017. Styrelsemedlem sedan 2018.

Linnea Kronebrant

Ledamot

Född 1990, bosatt i Umeå. Processledare som varit aktiv i Latinamerikagrupperna sedan 2013, i Göteborgs lokalgrupp samt i temagruppen ”Buen Vivir och Naturens Rättigheter”. Praktik med Jordens Vänner i Ecuador från september 2017 till februari 2018. Styrelsemedlem sedan 2018.

Laura Lindholm

Ledamot

Född 1993  från Stockholm. Studerande i Globala Studier och före detta praktikant hos Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation FENSUAGRO i Colombia. Det som driver mig att engagera mig i Latinamerikagrupperna är mitt brinnande intresse för kontinenten samt att få vara en del av att utveckla föreningen och verksamheterna i Latinamerika.

Andrés Gómez

Ledamot

Född 1979, Forskningsassistent, Institutionen för regeringen, Uppsala universitet. Bosatt i Uppsala.

Mitt engagemang i Latinamerikagrupperna är som aktivist med stark övertygelse om att kampen mot kapitalismen, som drivs på av urfolk, småbrukare och afro-latinamerikaner, är avgörande för miljön och utvecklingen i regionen och världen. Jag kom i kontakt med föreningen för första gången 2011 då jag blev en del av Latinamerikagrupperns lokalgrupp i Uppsala.

Karin Grann

Ledamot

Född 1995, bosatt i Stockholm. Jag kom i kontakt med föreningen 2018 då gjorde min praktik på kansliet i Stockholm som en del av min kandidatutbildning inom mänskliga rättigheter. Under våren 2019 har jag dessutom praktiserat hos Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation Bartolina Sisa i Bolivia. Mitt engagemang i föreningen grundar sig i att jag delar föreningens syn på vikten av att stödja och främja de sociala rörelser i Latinamerika som utgör LAGs samarbetspartners.

Louise Hammerud Hamilton

Ledamot

Född 1987, bosatt i Stockholm. Student som varit aktiv i Latinamerikagrupperna sedan 2017, gjort praktik på Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation Bartolina Sisa i Bolivia hösten 2017 till våren 2018 och har gjort praktik på kansliet i Stockholm våren 2019.

Stephanie Lobos Poblete

Ledamot

Född 1996, freds- och konfliktvetare bosatt i Värnamo. Praktikant hos samarbetsorganisationen FENSUAGRO i Colombia från oktober 2018 till mars 2019.