Därför behövs Latinamerikagrupperna

Det grundläggande problemet i Latinamerika är att politiska och ekonomiska beslut fattas av några få på bekostnad av en majoritet som har små möjligheter att göra sin röst hörd och kräva sina rättigheter.

Latinamerika är en kontinent som är rik på naturtillgångar och där det finns tillräckligt med odlingsbar mark för att människor på landsbygden ska kunna arbeta och försörja sig själva. Ändå saknar miljontals människor mat för dagen. En liten elit äger mycket medan den stora majoriteten av befolkningen knappt äger någonting. De senaste årtiondena har allt fler utländska företag köpt och investerat i mark, vilket lett till att den orättvisa fördelningen förstärkts ytterligare.

Högst pris betalar Latinamerikas urfolk och småbrukare som ofta drivs bort från marken de brukar och lever av. De förlorar inte bara sin försörjning, utan även tillgången till rent vatten, sina traditioner och traditionella territorier. Detta har lett till en stor ökning av markkonflikter i regionen. Småbrukare och urfolk, som ofta redan lever i ekonomisk utsatthet, har små möjligheter att påverka sin livssituation. Deras protester möts i många fall med våld, hot, förföljelse och mord.

Latinamerikagrupperna arbetar för att förändra detta!

image
image

Om Latinamerikagrupperna

Latinamerikagrupperna är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar för en hållbar och rättvis värld tillsammans med folkrörelser i Latinamerika.

Vårt arbete bidrar till att personer som på grund av strukturella omständigheter lever i fattigdom och utanförskap får ökat inflytande över beslut som rör deras rättigheter.

Vi driver inga egna projekt i Latinamerika, utan vi stödjer den verksamhet som våra samarbetsorganisationer ser som angelägen för att uppnå verklig förändring.

I Sverige arbetar vi tillsammans med föreningens medlemmar för att lyfta våra samarbetsorganisationers frågor och synliggöra svenska aktörers agerande i Latinamerika.

Vi som jobbar på Latinamerikagrupperna

Besöksadress: Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm

Anna Barkered

Verksamhetsledare

Ansvarar för att leda och utveckla föreningens arbete i Sverige och i Latinamerika.

William Girumugisha Deogratias

Ekonom

Ansvarar för föreningens ekonomiadministration, årsredovisning och budget, ekonomisk rapportering till finansiärer samt för ekonomisk uppföljning.

Sori Lundqvist

Insamlings- och kommunikationsansvarig

Ansvarar för att samordna, planera och utveckla föreningens kommunikation och insamling.

Oscar Barajas

Föreningssamordnare

Fungerar som stöd för föreningens medlemmar och aktiva grupper. Samordnar praktikantverksamheten och nationella föreningsaktiviteter.

Pedro Muñoz

Ekonom

Rodolfo Magne

Programhandläggare (vikarierande)

Ansvarar och utvecklar programverksamheten och säkerställer att den bedrivs i enlighet med Forums Syds anvisningar och villkor. 

Marlene Sosa Mercado

Programhandläggare

Ansvarar och utvecklar programverksamheten och säkerställer att den bedrivs i enlighet med Forums Syds anvisningar och villkor. 

Karin Ericsson

Programhandläggare (tjänstledig)

Ansvarar och utvecklar programverksamheten och säkerställer att den bedrivs i enlighet med Forums Syds anvisningar och villkor. 

Vår historia

50 år av kamp för rättvisa
1968
slider image

Utbildning för biståndsverksamhet

Allting började 1968 med en grupp studenter från Uppsala. De var kritiska mot svenskt bistånd och motsatte sig att svenska experter åkte ut för att frälsa fattigt folk med sina kunskaper. Studenternas idé var att själva ge sig ut i världen för att på plats se vad pengarna gick till. Med sina erfarenheter skulle de sedan kunna påverka det statliga biståndsorganet Sida. Föreningens verksamhet var de första åren inriktad på utbildning i u-landsfrågor och vistelsen i Latinamerika var en praktikdel i utbildningen.
1969
slider image

Första resan gick till Colombia

Eftersom pionjärerna jobbade med små medel var det uteslutet att köpa flygresor. Genom en kontakt med Salénrederiet fick de möjlighet att resa gratis till Colombia med rederiets bananbåtar. Föreningens dåvarande ordförande, Lars Norberg, hade dessutom vid tillfället sina föräldrar i Bogotá. Så kom det sig att första landet blev Colombia. Sedan dess har länder anslutits och lämnats. Mest varaktigt har vi funnits i Bolivia (sedan 1977), samt Ecuador och Nicaragua (båda sedan 1979).
1970-talet
slider image

Breddat fokus

Under 1970-talet förändrade UBV inriktningen på sitt arbete. Från att huvudmålet varit utbildning, blev det nu en kombination av utbildnings-, volontär- och informationsverksamhet. 1975 startade tidskriften Nyheter från Latinamerika (NfLA) som senare fick namnet Latinamerika, eller bara LA.
1997
slider image

En förening för alla

Ett viktigt steg i Latinamerikagruppernas historia togs 1997. Då öppnades föreningen upp och alla välkomnades att bli medlemmar. Tidigare hade det bara varit en organisation för de som haft volontäruppdrag.
2008
slider image

Namnbyte till Latinamerikagrupperna

2008 bytte föreningen namn från UBV till Latinamerikagrupperna och firade ett storslaget 40-årsjubileum. Förändring pågår fortfarande. Men vi värnar än idag vårt ursprung på två vis: Vi arbetar med att påverka makthavare av olika slag och vi lyssnar på våra samarbetspartners i Latinamerika.

Vår styrelse

Latinamerikagruppernas styrelse tar beslut om föreningens arbete och inriktning. Styrelseprotokoll skickas ut efter önskemål. Kontakta kansliet.

Julia Qwist

Ordförande

Född 1986, arbetssökande bosatt i Stockholm. Aktivist i Malmö- och Stockholms lokalgrupp. Deltog år 2014 som representant för Latinamerikagrupperna på De jordlösas rörelses (MST) ledarskapsutbildning i Brasilien, samt på det alternativa klimattoppmötet i samband med COP20 i Lima. Styrelseledamot i Latinamerikagrupperna under 2015. Ordförande sedan 2018.

Marco Venegas

Ordförande

Född 1962, född och uppväxt i Chile, kom till Sverige 1985 som politisk flykting. Bosatt i Nyköping. Sitter i riksdagen för Miljöpartiet sedan valet 2014. Volontär för UBV i El Salvador under perioden 1996-1998. Ordförande i vänskapsföreningen Latinamerika i Riksdagen. Ordförande sedan 2018.

Karin Lidström

Ledamot
Född 1988, bosatt i Stockholm och arbetar som projektledare. Har varit lokalgruppsaktiv i Uppsala sedan 2013, gjort praktik på Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation CNA i Colombia hösten 2016 och varit anställd på kansliet i Sverige våren 2017. Styrelsemedlem sedan 2018.

Linnea Rohlin

Ledamot

Född 1993, bosatt i Uppsala där hon studerar till agronom. Praktikant i Nicaragua 2014-15. Aktiv i Uppsala lokalgrupp. Styrelsemedlem sedan 2017.

Mats Ehn

Ledamot

Född 1951, folkhögskolelärare/pensionär, bosatt i Stockholm. Arbetade för Latinamerikagrupperna i Bolivia 2004-5. Styrelsemedlem sedan 2017.

Susanna Lucas

Ledamot

Född 1985, bosatt i Uppsala men arbetar som programhandläggare i Stockholm. Aktivist i Uppsala lokalgrupp. Styrelsemedlem sedan 2017.

Linnea Kronebrant

Ledamot

Född 1990, bosatt i Umeå. Processledare som varit aktiv i Latinamerikagrupperna sedan 2013, i Göteborgs lokalgrupp samt i temagruppen ”Buen Vivir och Naturens Rättigheter”. Praktik med Jordens Vänner i Ecuador från september 2017 till februari 2018. Styrelsemedlem sedan 2018.

Julia Fyr

Ledamot

Född 1990, bosatt i Stockholm och arbetar som administratör. Fredsobservatör på Kristna Fredsrörelsen i Colombia, 2017-2018. Praktikant via Latinamerikagrupperna på Fensuagro i Bogotá, Colombia, hösten 2016. Styrelsemedlem sedan 2018.

Mer om oss

Här hittar du mer information om vår verksamhet.
Vår ekonomi Våra styrdokument Årsmötesprotokoll 2018 Press