Varför behövs Latinamerikagrupperna?

Det grundläggande problemet i Latinamerika är att politiska och ekonomiska beslut fattas av några få på bekostnad av en majoritet som har små möjligheter att göra sin röst hörd och kräva sina rättigheter.

Latinamerika är en kontinent som är rik på naturtillgångar och där det finns tillräckligt med odlingsbar mark för att människor på landsbygden ska kunna arbeta och försörja sig själva. Ändå saknar miljontals människor mat för dagen. En liten elit äger mycket medan den stora majoriteten av befolkningen knappt äger någonting. De senaste årtiondena har allt fler utländska företag köpt och investerat i mark, vilket lett till att den orättvisa fördelningen förstärkts ytterligare.

Högst pris betalar Latinamerikas urfolk och småbrukare som ofta drivs bort från marken de brukar och lever av. De förlorar inte bara sin försörjning, utan även tillgången till rent vatten, sina traditioner och traditionella territorier. Detta har lett till en stor ökning av markkonflikter i regionen. Småbrukare och urfolk, som ofta redan lever i ekonomisk utsatthet, har små möjligheter att påverka sin livssituation. Deras protester möts i många fall med våld, hot, förföljelse och mord.

Latinamerikagrupperna arbetar för att förändra detta!

image
image

Om Latinamerikagrupperna

Latinamerikagrupperna är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar för en hållbar och rättvis värld tillsammans med folkrörelser i Latinamerika.

Vårt arbete bidrar till att personer som på grund av strukturella omständigheter lever i fattigdom och utanförskap får ökat inflytande över beslut som rör deras rättigheter.

Vi driver inga egna projekt i Latinamerika, utan vi stödjer den verksamhet som våra samarbetsorganisationer ser som angelägen för att uppnå verklig förändring.

I Sverige arbetar vi tillsammans med föreningens medlemmar för att lyfta våra samarbetsorganisationers frågor och synliggöra svenska aktörers agerande i Latinamerika.

Vi som jobbar på Latinamerikagrupperna

Vi har medarbetare i Stockholm och Quito, Ecuador. På kansliet i Stockholm sitter vår verksamhetsledare Charlotta Göller, som leder och fördelar arbetet.

Markus Malm

Verksamhetsledare

0722 51 47 31

markus.malm@latinamerikagrupperna.se

Leder kansliets arbete och fattar beslut om verksamheten.

Girumugisha Deogratias

Ekonom

0722 51 47 28

girumugisha.deogratias@latinamerikagrupperna.se

Ansvarar för föreningens ekonomiadministration, årsredovisning och budget, ekonomisk rapportering till finansiärer, ekonomisk uppföljning.

Sori Lundqvist

Kommunikationsansvarig

0707 40 84 17

sori.lundqvist@latinamerikagrupperna.se

Ansvarar för att samordna, planera och utveckla föreningens kommunikation och insamling. Redaktör för vår medlemstidning Röster från Latinamerika samt för nyhetssajten Latinamerika.nu.

Karin Ericsson

Verksamhetsstrateg och sakkunnig

0722 51 47 32

karin.ericsson@latinamerikagrupperna.se

Ansvarar för att utforma strategier i dialog med våra samarbetspartners i Latinamerika och samverkan med andra aktörer i Sverige och Europa.

Oscar Barajas

Föreningssamordnare

0722 51 47 30

oscar.barajas@latinamerikagrupperna.se

Fungerar som stöd och bollplank för Latinamerikagruppernas medlemmar och aktiva grupper. Samordnar Latinamerikagruppernas praktikantverksamhet samt nationella föreningsaktiviteter.

Pedro Muñoz

Ekonom

pedro.munoz@latinamerikagrupperna.se

Rodolfo Magne

Koordinatör - Ecuador

rodolfo.magne@sal.se

Ansvarar för programverksamhet och att verksamheten inom program bedrivs i enlighet med Forums Syds anvisningar och villkor samt att planera och följa upp samarbetsorganisationernas projekt.

Marlene Sosa Mercado

Programhandläggare - Ecuador

marlene.sosamercado@sal.se

Lari Honkanen

Kommunikatör - Ecuador

lari.honkanen@sal.se

Vår historia

50 år av kamp för rättvisa
1968
slider image

Utbildning för biståndsverksamhet

Allting började 1968 med en grupp studenter från Uppsala. De var kritiska mot svenskt bistånd och motsatte sig att svenska experter åkte ut för att frälsa fattigt folk med sina kunskaper. Studenternas idé var att själva ge sig ut i världen för att på plats se vad pengarna gick till. Med sina erfarenheter skulle de sedan kunna påverka det statliga biståndsorganet Sida. Föreningens verksamhet var de första åren inriktad på utbildning i u-landsfrågor och vistelsen i Latinamerika var en praktikdel i utbildningen.
1969
slider image

Första resan gick till Colombia

Eftersom pionjärerna jobbade med små medel var det uteslutet att köpa flygresor. Genom en kontakt med Salénrederiet fick de möjlighet att resa gratis till Colombia med rederiets bananbåtar. Föreningens dåvarande ordförande, Lars Norberg, hade dessutom vid tillfället sina föräldrar i Bogotá. Så kom det sig att första landet blev Colombia. Sedan dess har länder anslutits och lämnats. Mest varaktigt har vi funnits i Bolivia (sedan 1977), samt Ecuador och Nicaragua (båda sedan 1979).
1970-talet
slider image

Breddat fokus

Under 1970-talet förändrade UBV inriktningen på sitt arbete. Från att huvudmålet varit utbildning, blev det nu en kombination av utbildnings-, volontär- och informationsverksamhet. 1975 startade tidskriften Nyheter från Latinamerika (NfLA) som senare fick namnet Latinamerika, eller bara LA.
1997
slider image

En förening för alla

Ett viktigt steg i Latinamerikagruppernas historia togs 1997. Då öppnades föreningen upp och alla välkomnades att bli medlemmar. Tidigare hade det bara varit en organisation för de som haft volontäruppdrag.
2008
slider image

Namnbyte till Latinamerikagrupperna

2008 bytte föreningen namn från UBV till Latinamerikagrupperna och firade ett storslaget 40-årsjubileum. Förändring pågår fortfarande. Men vi värnar än idag vårt ursprung på två vis: Vi arbetar med att påverka makthavare av olika slag och vi lyssnar på våra samarbetspartners i Latinamerika.

Vår styrelse

Latinamerikagruppernas styrelse tar beslut om föreningens arbete och inriktning. Styrelseprotokoll skickas ut efter önskemål. Kontakta markus.malm@sal.se.

Susanna Lucas

Ordförande

Född 1985, bosatt i Uppsala men arbetar som programhandläggare i Stockholm. Aktivist i Uppsala lokalgrupp. Medlem i styrelsen sedan 2017.

Itza Orozco Svensson

Ordförande

Född 1990, förskolechef bosatt i Molkom. Arbetade för Latinamerikagrupperna i Nicaragua. Medlem i styrelsen sedan 2017.

Frida Ekerlund

Vice ordförande

Född 1985, bosatt i Malmö. Projektledare inriktad på konflikthantering och metodutveckling. Praktikant på de jordlösa lantarbetarnas rörelse MST i Brasilien 2012. Styrelsemedlem sedan 2014.

Inger Björk

Ledamot

Född 1948, bor i Stockholm. Konsult inom miljö, klimat och organisationsutveckling. Volontär för UBV i Colombia 1972-75, i Nicaragua 1986-91 och kanslichef 1991-94. Styrelsemedlem sedan 2014.

Mats Ehn

Ledamot

Född 1951, folkhögskolelärare/pensionär, bosatt i Stockholm. Arbetade för Latinamerikagrupperna i Bolivia 2004-5. Styrelsemedlem sedan 2017.

Kerstin Jonsson

Ledamot

Född 1954, folkhögskolelärare, bosatt i Stockholm och Göteborg. F d UBV-volontär i Ecuador. Styrelsemedlem sedan 2016.

Lise Mortensen

Ledamot

Född 1991, fjälledare, arbetar inom turistnäringen i Norge. Praktikant på ett kollektiv ekologiska bönder i Ecuador 2011-12. Aktiv i Linköping/Norrköpings lokalgrupp 2012-14. Nu medlem i temagruppen Naturens rättigheter/Buen Vivir. Styrelsemedlem sedan 2016.

Daniel Söderqvist

Ledamot

Född 1967, journalist, författare och ungdomspedagog som tidigare arbetat för UBV i El Salvador 2003 – 2006 och för Latinamerikagrupperna i Nicaragua 2012 – 2014. Bor vid vägs ände i Vimmerby kommun. Styrelsemedlem sedan 2016.

Lena Zetterström

Ledamot

Född 1967, journalist och SFI-lärare bosatt i Robertsfors norr om Umeå. UBV-volontär i Nicaragua och Brasilien på 90-talet. Program/projekthandläggare i Brasilien 2006-13. Styrelsemedlem sedan 2016.

Anika Agebjörn

Suppleant

Född 1949, pensionär, frilansande journalist, föreläsare och författare, bosatt i Rimforsa, Kinda kommun. UBV-volontär i Bolivia 1997-99, styrelsemedlem 1999-2005, och ordförande i UBV 2001-4. Styrelsemedlem igen sedan 2017.

Gonzalo Peña Rojas

Suppleant

Född 1982, frilansjournalist bosatt i Malmö. Praktikant och solidaritetsarbetare i Brasilien 2009 resp. 2010. Styrelsemedlem sedan 2017.

Linnea Rohlin

Suppleant

Född 1993, bosatt i Uppsala där hon studerar till agronom, Praktikant i Nicaragua 2014-15. Aktiv i Uppsala lokalgrupp. Styrelsemedlem sedan 2017.

Carolina Svalbacke

Suppleant

Född 1994, bosatt i Malmö, studerar statsvetenskap vid Lunds universitet. Praktikant i Nicaragua 2014-15. Aktiv i Malmö lokalgrupp. Styrelsemedlem sedan 2017.

Mer om oss

Här hittar du mer information om vår verksamhet.
Vår ekonomi Våra styrdokument Årsmötesprotokoll 2017 Press