Latinamerikagrupperna

Om oss

Vi är en partipolitiskt obunden ideell förening

Vi tror att en annan värld är möjlig. Det är en rättvis och hållbar värld, där alla människors rättigheter respekteras. Bli en del av förändringen du också!

Press och media

Här har vi samlat information som i första hand riktar sig till dig som arbetar inom media.

Här hittar du våra grafiska riktlinjer, samt mallar och logotyper att ladda ner.

Här hittar du våra debattartiklar, pressmeddelanden och uttalanden.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra talespersoner och pressbilder för användning i olika sammanhang.

Viktig om Latinamerikagrupperna

Här hittar du information om hur föreningen är organiserad samt om hur vårt arbete styrs och följs upp

Föreningsdemokrati

Här kan du läsa om hur föreningen styrs och om hur beslut om verksamhetens inriktning och fokus fattas

Uppföljning, granskning & kontroll

Här kan du läsa om hur vi arbetar för att följa upp, granska och kontrollera föreningens arbete.

Styrdokument & riktlinjer

Här hittar du stadgar, verksamhetsberättelser och årsredovisningar.