Gör vårt Latinamerikaquizet och lär dig mer om Latinamerika, miljö och mänskliga rättigheter.

[ Globala målen: Mål 16 ]
Ecuador, Foto: Hanna Rissler
1. Vilket är världens farligaste land för människorättsförsvarare?
[ Globala målen: Mål 12 ]

2. Vilken är Brasiliens största exportvara?
[ Globala målen: Mål 2 ]
Frön. Foto: Pia Olofsson
3. Hur ser fördelningen av markägande ut i Latinamerika?
[ Globala målen: Mål 5 ]

4. Hur stor andel av Latinamerikas mark ägs av kvinnor?
[ Globala målen: Mål 2 ]
Frön. Foto: Sori Lundqvist

5. Hur stor andel av befolkningen i Latinamerika lider av undernäring?
[ Globala målen: Mål 1 ]
Småbrukaren Alberto Canciani från provinsen Mendoza, Argentina 2019. Foto: Sori Lundqvist
6. Ett vin från Chile kostar 80 kronor, hur många kronor går till att betala samtliga vinarbetares löner?
[ Globala målen: Mål 12 ]

7. Hur många jordklot skulle krävas om hela världen konsumerade som Sverige?
[ Globala målen: Mål 16 ]


8. År 2018 antog FN en deklaration som slog fast att småbrukare har rättigheter gällande mark, inhemska grödor och tillräcklig inkomst. Hur röstade Sverige?
[ Globala målen: Mål 5 ]

9. Mäns dödliga våld mot kvinnor är ett globalt problem. Hur många kvinnor föll offer för detta i Latinamerika under 2018?
[ Globala målen: Mål 1 ]


10. Hur många människor i Latinamerika lever i extrem fattigdom, dvs. på mindre än 1,9 dollar om dagen?

Bra jobbat!

Vill du lära dig ännu mer om Latinamerika, globala utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete?
Sök till vårt praktikantprogram: http://www.latinamerikagrupperna.se/praktik/

Glöm inte att sprida quizet till andra!