Gör vårt Latinamerikaquizet och lär dig mer om Latinamerika, miljö och mänskliga rättigheter.

[ Globala målen: Mål 16 ]
Ecuador, Foto: Hanna Rissler
1. Vilket är världens farligaste land för människorättsförsvarare?
1 out of 10
[ Globala målen: Mål 12 ]

2. Vilken är Brasiliens största exportvara?
2 out of 10
[ Globala målen: Mål 2 ]
Frön. Foto: Pia Olofsson
3. Hur ser fördelningen av markägande ut i Latinamerika?
3 out of 10
[ Globala målen: Mål 5 ]

4. Hur stor andel av Latinamerikas mark ägs av kvinnor?
4 out of 10
[ Globala målen: Mål 2 ]
Frön. Foto: Sori Lundqvist

5. Hur stor andel av befolkningen i Latinamerika lider av undernäring?
5 out of 10
[ Globala målen: Mål 1 ]
Småbrukaren Alberto Canciani från provinsen Mendoza, Argentina 2019. Foto: Sori Lundqvist
6. Ett vin från Chile kostar 80 kronor, hur många kronor går till att betala samtliga vinarbetares löner?
6 out of 10
[ Globala målen: Mål 12 ]

7. Hur många jordklot skulle krävas om hela världen konsumerade som Sverige?
7 out of 10
[ Globala målen: Mål 16 ]


8. År 2018 antog FN en deklaration som slog fast att småbrukare har rättigheter gällande mark, inhemska grödor och tillräcklig inkomst. Hur röstade Sverige?
8 out of 10
[ Globala målen: Mål 5 ]

9. Mäns dödliga våld mot kvinnor är ett globalt problem. Hur många kvinnor föll offer för detta i Latinamerika under 2018?
9 out of 10
[ Globala målen: Mål 1 ]


10. Hur många människor i Latinamerika lever i extrem fattigdom, dvs. på mindre än 1,9 dollar om dagen?
10 out of 10

Bra jobbat!

Vill du lära dig ännu mer om Latinamerika, globala utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete?
Sök till vårt praktikantprogram: http://www.latinamerikagrupperna.se/praktik/

Glöm inte att sprida quizet till andra!