Om kampanjen

Systembolaget är en av världens största återförsäljare av vin och har därför ett stort ansvar och möjlighet att påverka de förhållanden som råder på vinplantagen.

Under 2013 tog Swedwatch fram en rapport som uppmärksammade lantarbetares livssituation på druvodlingar i de populära vindländerna Sydafrika, Chile och Argentina. Rapporten visade bland annat på problem som minimala löner som inte går att försörja sig på, facklig diskriminering, bristande säkerhetsrutiner samt dåliga boendeförhållanden. Systembolaget har i detta fall som en av världens fem största inköpare av alkoholhaltiga drycker ett ansvar och en stor möjlighet att påverka arbetsvillkoren för dessa lantarbetare.

I en uppföljningsrapport som släpptes 2015 går Swedwatch igenom hur och om Systembolagets hållbarhetsarbete har utvecklats mellan 2013 och 2015. Granskningen bygger främst på intervjuer med Systembolaget samt enskilda leverantörer och en mindre fältstudie som gjordes i Argentina.

Vad vill vi

Genom kampanjen rättvis vinhandel vill vi att Systembolaget, svenska staten och svenska vinimportörer tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter i vinproduktionen.

Vad kan du göra?

– Gå med i Latinamerikagruppernas temagrupp ”Rättvis vinhandel”.

– Sätt press på Systembolaget genom att skriva under namninsamlingen för rättvis vinhandel!

– Du kan också sms:a VIN följt av ditt förnamn & efternamn till 72980. Sms:et kostar 5 kronor.

Engagera dig för en rättvis värld!

Fler sätt att stödja

Vill du veta mer?

Läs rapporten ”Vinets väg från druva till glas” samt Swedwatch rekommendationer till Systembolaget. Läs även uppföljningsrapporten ”Ömsom vin ömsom vatten”.