Latinamerikagrupperna stödjer folkens kamp för rättvisa genom att…

Vi stärker folkrörelser

För att marginaliserade människors rättigheter ska respekteras, krävs ett starkt civilsamhälle som kan påverka.

Vi stödjer folkrörelser i Latinamerika i projekt som ger människor, särskilt unga och kvinnor, möjligheter utbilda sig, organisera sig och kräva sina rättigheter.

Vi lyfter röster som sällan hörs

Vi ger röst till människor och perspektiv annars sällan hörs.

Vi informerar om svenska aktörers agerande i Latinamerika och försöker få beslutsfattare att agera i enlighet med internationella konventioner.

Vi bidrar till internationell solidaritet

Vi synliggör kopplingen mellan en orättvis fördelning av makt och resurser, och fattigdom och utsatthet.

Vi lyfter globala lösningar på dagens globala problem och stärker banden mellan kontinenterna genom olika former av utbyten.

.