Waqib´ Kej´s presskonferens var välbesökt. Foto: Lari Honkanen/Latinamerikagrupperna

Flera urfolk i Latinamerika delar en syn på samhällsutveckling som skiljer sig från den som i övrigt råder över världen idag. I motsats till den dominerande modellen för utveckling, som fokuserar på ekonomiskt vinst, menar urfolken att det bör finnas en balans i relationen mellan människan och naturen. Denna vision omfattas i begreppet ”Buen Vivir”.

Buen Vivir är en livsfilosofi lika mycket som en social och politisk rörelse. Löst kan det översättas till ”det goda levnadssättet”. I förslaget om Buen Vivir ifrågasätter urfolken den samhällsmodell som växte fram under kolonialismen. De menar att modellen bygger på västerländska ideal med en inneboende tro på att samhället endast går att utveckla genom ekonomisk tillväxt. En tillväxt som ofta sker  på bekostnad av människor och miljö. Buen Vivir bygger istället på principer om jämlikhet och hållbarhet och handlar om att bygga rättvisa samhällen, bestående av jämställda relationer mellan alla individer och i harmoni med naturen. Fokus ligger på kollektivet och att beslut ska fattas för och av alla medborgare, i ömsesidig respekt.

Våra samarbetsorganisationers arbete

Här kan du läsa om hur våra samarbetsorganisationer arbetar i sina respektive länder.

Guatemala

Under flera år har Latinamerikagrupperna samarbetat med urfolksorganisationen Waqib’Kej i Guatemala. Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’Kej är ett nätverk som består av cirka 20 olika urfolks- och bondeorganisationer. Nätverket finns i 17 av landets 22 regioner och har under senare år etablerat sig som det starkaste urfolksnätverket i Guatemala. Dess olika medlemsorganisationer har olika inriktningar och arbetsområden men delar samma samhällsvision – att stärka urfolkens röst och kräva deras individuella och kollektiva rättigheter.

Ecuador

Latinamerikagrupperna har sedan år 2016 samarbetat med organisationen Pueblo Kayambi i Ecuador, som organiserar Kayambifolket i de ecuadorianska Anderna. Deras huvudfrågor är rätten till vatten, demokrati och tvåspråkig interkulturell utbildning. Pueblo Kayambi anordnar ledarskapsutbildningar i teman som jämställdhet, mänskliga rättigheter och kulturbevarande. De arbetar även aktivt för att öka kvinnor och ungdomars deltagande i politiken.

Bolivia

Latinamerikagrupperna påbörjade sitt samarbete med organisationen Bartolina Sisa i Bolivia under 2017. Bartolina Sisa är en Boliviansk kvinnoorganisation som arbetar för urfolks rättigheter och för att få fler kvinnor i beslutsfattande positioner på olika nivåer i landet. Bartolina Sisa organiserar och samlar ett stort antal gräsrotsorganisationer över hela Bolivia. De är en referent på nationell och internationell nivå när det gäller urfolks rättigheter. Organisationen har ett starkt opinionsarbete riktat mot FN.

Fler artiklar du kanske gillar

Esther Yumbay leder en förening för urfolks rättigheter i Ecuador. Foto Elli Viljanen.


”De kallade mig indian”

Trots att hon som barn blev utsatt för rasism och diskriminering, vägrade Esther Yumbay att dölja sin identitet som urfolk. Läs porträttet som vår praktikant Elli Viljanen har skrivit.

· Reportage från Latinamerika
La Via Campesinas slutmarsch i Bilbao i juli 2017. Foto La Via Campesina

Rörelsen som växer för att förändra världen

I veckan avslutade La Via Campesina – den globala rörelsen för småbrukare, urfolk och lantarbetare – sin sjunde internationella konferens som denna gång hölls i Baskien. 500 delegater från 72 länder deltog för att representera de 200 miljoner människor som ingår i detta globala nätverk.

· Krönika
Ecuadors urfolkdledare talar inför massorna efter mötet med presidenten

44 urfolksledare mötte Lenín

Ecuadors nationella urfolksrörelse Conaie, visade att de åter är en politisk kraft att räkna med. Basorganisationer från Anderna, Stillahavskusten och Amazonas intog Quito i tisdags och tågade genom huvudstaden till presidentpalatset för att tala med landets nye statsöverhuvud Lenín Moreno.

José Luis Fernández är urfolksledare i sitt samhälle San Francisco Xochicuautla och representant i Mexikos nationella urfolkskongress. Foto: Sigrid Petersson

Mexikos urfolk utmanar regeringsmakten

Efter att gång på gång ha blivit fördrivna från sina områden och utsatta för våld av den mexikanska staten, har nu urfolken i Mexiko gått samman för att skapa ett regeringsalternativ och ställa upp i presidentvalet år 2018.

Människor från fem kontinenter möttes för att lyfta att naturen bör ha rättigheter

Vilken idé är tillräckligt kraftfull för att läka förhållandet mellan människa och natur? Under Earth Rights Conference som arrangerades av bland annat Latinamerikagrupperna i Sigtuna 21-22 april, gavs utrymme för dialog om idén att naturen – inte bara människor – har rättigheter.

· Föreningsnytt

Har naturen rättigheter?

Jorden ses som ett rättslöst objekt att utnyttjas av människan. Naturens rätt placerar dock människan i en större ordning, skriver Latinamerikagruppernas ordförande Anna Nylander med flera.

· Opinion

Toppmöte för en avkoloniserande kommunikation

Urfolksorganisationer från hela den amerikanska kontinenten har samlats för att utbyta tankar kring kommunikationsstrategier. Latinamerikagruppernas samarbetspartners, Waqib’Kej från Guatemala och Pueblo Kayambi från Ecuador är på plats.

Här formas framtidens urfolksledare

Varje helg ordnar organisationen Conaie en ambulerande, politisk ungdomsskola i Ecuador. Detta med finansiellt stöd av Latinamerikagrupperna. Denna helg håller skolan till vid kusten och samlar urfolk från grupperna Puna, Manta och Huancavilca.

Urfolkskvinnor samarbetar för att kräva sina rättigheter

Matsuveränitetsveckan 2016 är i full gång i Sverige och María Canil reser över landet för att berätta om hur urfolk och småbrukare i Guatemala drabbas av storföretagens framfart på landsbygden. Hon deltar i paneldebatter och rundabordssamtal, och samtalar med småbrukarkollegor från andra kontinenter.

Annelie Andersson och Cathleen McCaughey

Om våra pensionsfonder

De orangea kuverten informerar om kommande pensioner. Vad som dock saknas är uppgifter om hur pensionsfondernas pengar investeras i företag som kränker mänskliga rättigheter och bidrar till miljöförstöring i Latinamerika.

· Podd

Engagera dig för en rättvis värld!

Fler sätt att stödja

Flera sätt att stödja


Bli aktivist

Brinner du för social rättvisa och hållbar utveckling? Engagera dig på dina egna villkor - när du har tid, lust och energi!
Hitta din grupp

Sprid vårt budskap

Här kan du läsa mer om de kampanjer vi driver just nu och hur du kan vara med och påverka.
Till våra kampanjer

Ändra, göra uppehåll eller avsluta ditt engagemang?

Du kan när som helst ändra ditt autogiro. Ring oss på: 0722-51 47 29 eller skicka ett mejl till insamling@latinamerikagrupperna.se.