Stöd till opinionsarbete och folkbildning

Vi stärker folkrörelser

Vi driver inga egna projekt i Latinamerika. Istället stödjer vi folkrörelsers i deras existerande arbete för ökat inflytande i samhället. Vårt stöd går till att öka människors kunskap om sina rättigheter och deras förutsättningar att organisera sig.

Läs mer

Vi bidrar till internationell solidaritet

För att stärka banden mellan kontinenterna skickar vi praktikanter till Latinamerika och bjuder in gäster från kontinenten till Sverige. Vi gör det även möjligt för våra samarbetsorganisationer att delta i internationella nätverk.

Läs mer

Vi lyfter röster som sällan hörs

Vi uppmärksammar orättvisor, övergrepp på miljö- och människorättsaktivister och informerar om svenska aktörers agerande i Latinamerika.

Vi arbetar för att skapa opinion, samt att få politiker och beslutsfattare att ta sitt ansvar och agera i enlighet med internationella konventioner.

Läs mer

Kampanj

SCHYSSTA PENSIONER

Ta ställning för att våra pensionspengar ska investeras med respekt för mänskliga rättigheter och miljö.
Vad kan jag göra?

Kampanj

Liv utan gift

Användningen av gifter i jordbruket skadar allvarligt människor och miljö i Latinamerika. Vi måste ta vårt ansvar att förändra detta – som medborgare, konsumenter, importörer och investerare!
Vad kan jag göra?

Kampanj

Rättvis vinhandel

Vi arbetar för att Systembolaget och svenska vinimportörer ska ta större ansvar för rättvisa arbetsvillkor på vingårdar i Afrika och Latinamerika.
Vad kan jag göra?