Latinamerikagrupperna stödjer kampen för rättvisa genom att…

Vi stärker folkrörelser

Latinamerikagrupperna stödjer folkrörelser i Latinamerika i projekt som ger människor på landsbygden – framför allt ungdomar och kvinnor – möjlighet att utbilda sig, organisera sig och kräva sina rättigheter.

Läs mer

Vi bidrar med kunskap

Latinamerikagrupperna arrangerar seminarier, tar fram informationsmaterial, bjuder in gäster från Latinamerika och gör det möjligt för svenska ungdomar att praktisera hos våra samarbetsorganisationer.

Läs mer

Vi påverkar beslutsfattare

Latinamerikagrupperna arbetar med att påverka beslutsfattare i Sverige och EU. Vi driver kampanjer, tar fram rapporter och skriver debattartiklar om våra frågor.

Läs mer

Vi bidrar till FNs globala mål för hållbar utveckling

Tillsammans med våra samarbetsorganisationer på den latinamerikanska kontinenten bidrar vi till FNs globala mål.

Läs mer

Våra frågor

Rätten att protestera

Latinamerika är världens farligaste region för miljö- och människorättsförsvarare.

Våra frågor

Rätten till mat, mark och territorium

Latinamerika är världens mest ojämlika region.
Läs mer

Våra frågor

Klimaträttvisa och hållbar utveckling

De som drabbas hårdast av klimatförändringar och miljöförstörelse har minst inflytande i politiken.