Latinamerikagrupperna stödjer kampen för rättvisa genom att…

Vi samarbetar med folkrörelser i Latinamerika

Latinamerikagrupperna stödjer folkrörelser i Latinamerika i projekt som ger människor på landsbygden – framför allt ungdomar och kvinnor – möjlighet att utbilda sig, organisera sig och kräva sina rättigheter.

Läs mer

Vi utbildar och informerar

Latinamerikagrupperna arbetar med utbildning och kunskapsspridning på flera olika sätt. Bland annat genom seminarier, rapporter och genom att göra det möjligt för svenska ungdomar att praktisera hos våra samarbetsorganisationer i Latinamerika.

Läs mer

Vi granskar och påverkar

Latinamerikagrupperna tittar närmare på hur Sverige följer sina internationella åtaganden om mänskliga rättigheter i Latinamerika och försöker påverka beslutsfattare att bidra till en hållbar utveckling i regionen.

Läs mer

Våra frågor

Rätten att protestera

Latinamerika är världens farligaste region för miljö- och människorättsförsvarare.
läs mer

Våra frågor

Rätten till mat, mark och territorium

Latinamerika är världens mest ojämlika region.
Läs mer

Våra frågor

Klimaträttvisa och hållbar utveckling

Dagens klimatpolitik är både tandlös och orättvis.
Läs mer

Våra frågor

Sveriges globala ansvar

Svenska aktörer bidrar aktörer till miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter i Latinamerika.
Läs mer