Dagens politiska och ekonomiska system är orättvisa och ohållbara. Det är system som föder och upprätthåller fattigdom och utanförskap. För att lösa dagens globala utmaningar krävs ett systemskifte som sätter miljö och mänskliga rättigheter före vinstintresse.

Latinamerikagruppernas arbete ger människor redskap att förändra sina liv. Men vi försöker även förändra vårt sätt att leva och vår syn på naturen och oss själva. Här kan du läsa hur vi, tillsammans med våra samarbetsorganisationer på den latinamerikanska kontinenten, bidrar till FNs globala mål.

Vi arbetar i första hand med dessa fem mål:

Mål 1: Ingen fattigdom

Vi stödjer demokrati- och ledarskapsutbildningar så att fler människor på Latinamerikas landsbygd får tillgång till kunskap om sina rättigheter och ökade möjligheter att organisera sig och kräva förändring.

Vi sprider information om de negativa konsekvenser som svensk spekulation av mark och naturresurser har på människors levnadsvillkor i Latinamerika. 

Vi påverkar politiker och makthavare i Sverige och EU att inte verka eller investera i verksamheter som undergräver mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i Latinamerika.

 

Mål 2: Ingen hunger

Vi finansierar undervisning om småskaliga, lokala och hållbara jordbruksmetoder i hela Latinamerika.

Vi arbetar för att skapa opinion och för att övertyga politiker och andra makthavare om att världen behöver ett nytt livsmedelssystem som sätter miljö och mänskliga rättigheter före vinstintressen.

 

Mål 5: Jämställdhet

Vi finansierar demokrati- och ledarskapsutbildningar för kvinnor i hela Latinamerika så att fler kvinnor får tillgång till kunskap om sina rättigheter och ökade möjligheter att organisera sig och kräva förändring.

Vi synliggör kvinnors särskilda utsatthet och viktiga roll i arbetet för en rättvis och hållbar utveckling. 

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vi finansierar undervisning om småskaliga, lokala och hållbara jordbruksmetoder på hela kontinenten och lyfter röster från människor som idag drabbas hårt av klimatförändringar.

Vi sprider kunskap om hur vår konsumtion och våra investeringar påverkar klimatet och människors rätt till ett värdigt liv i Latinamerika och sätter press på svenska politiker att ta ett ökat klimatansvar.

 

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Vi stödjer utbildningar av nya sociala ledare på hela kontinenten, samt sprider vittnesmål från miljö- och människorättsaktivister som lever under hot och förföljelse för sitt arbete. 

Vi för dialog med politiker, företag och andra makthavare i Sverige och EU för att de ska utöva påtryckningar på ländernas politiker att efterleva lagar och antagna konventioner. 

Fler artiklar du kanske gillar

Journaliststipendier till Latinamerika

Från och med år 2019 delar Latinamerikagrupperna återigen ut stipendier till journalister för reportageresa till Latinamerika. Syftet är att öka intresset för och rapporteringen från regionen samt att belysa de frågor som vi arbetar med. Sista ansökningsdag för årets stipendier är den 30 juni och den 30 november.

· Jobb & praktik

Latinamerikagrupperna söker kanslipraktikanter till Stockholm

Latinamerikagrupperna söker kanslipraktikanter till perioden augusti – december 2019. Ansökningar kommer att behandlas löpande varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt.

· Jobb & praktik

Låt inte migrationen villkora EU:s bistånd

46 organisationer: Egenintressen har fått allt större inflytande över EU:s utrikespolitik

· Opinion

Ett år av motgångar och framgångar

2018 var ett år med många sorgliga nyheter och med en stark ökad hotbild mot människorättsförsvarare i Latinamerika. Men det är viktigt att vi även ser de segrar som skett under förra året som vi kan glädjas åt och finna styrka i att den kraft som vi tillsammans äger är stor.

· Nyheter

Samtal för systemförändring – Webinarium om Naturens Rättigheter!

Vår värld påverkas idag av globala miljökriser, klimatkatastrofer och sociala kriser. Men runt om i världen växer det kritik mot denna samhällsmodellen och hoppingivande alternativ. Kom på webinarium om ett av dessa alternativ; Buen Vivir Det Goda Livet.

· Kalendarium

Latinamerikas kvinnor manifesterade för kvinnors rätt till liv och värdighet och mot förtryck och exploatering

Under perioden 8 mars till den 15 mars 2019 deltog kvinnor från hela Latinamerika i olika manifestationer, seminarier och debatter mot kapitalismens och patriarkatets strukturella våld. Här kan du läsa om några aktioner som Latinamerikagruppernas samarbetsorganisationer i Brasilien, Colombia och Guatemala arrangerade.

“Att försvara småbrukares rättigheter är att försvara hela mänsklighetens framtid”

Den 18 november 2018 röstade FN:s generalförsamling för Deklarationen för småbrukares rättigheter. Deklarationen erkänner mänskliga rättigheter för världens småbrukare och röstades igenom med 119 röster för, 49 nedlagda röster och 7 röster emot. Bland de länder som röstade emot var Sverige.

Colombia – ett folkmord i slowmotion

Hashtagen ”Nos están matando” de dödar oss vittnar om allt annat än fred. Sedan fredsavtalet undertecknades för tre år sedan har morden på människorättsförsvarare ökat lavinartat. En trend som inte verkar vara övergående. Lovisa B Wiklund, praktikant hos Fensuagro berättar om läget för landsbygdsbefolkningen i Colombia.

Sök till Latinamerikagruppernas praktikantprogram

Nu kan du ansöka till Latinamerikagruppernas utlandspraktik under läsåret 2019/2020. Praktikantprogrammet är en möjlighet för dig mellan 20-30 år och vill lära sig om svenskt utvecklingssamarbete i praktiken och Latinamerikagruppernas arbete.

· Jobb & praktik

Snart kanske transnationella företag kan hållas ansvariga för brott mot mänskliga rättigheter

Just nu pågår förhandlingar inom FN för ett juridiskt bindande FN-avtal om transnationella företags ansvar för mänskliga rättigheter. Om det lyckas, kan detta vara ett sätt att hålla företag ansvariga för handlingar i hela världen.

· Nyheter