Dagens politiska och ekonomiska system är orättvisa och ohållbara. Det är system som föder och upprätthåller fattigdom och utanförskap. För att lösa dagens globala utmaningar krävs ett systemskifte som sätter miljö och mänskliga rättigheter före vinstintresse.

Latinamerikagruppernas arbete ger människor redskap att förändra sina liv. Men vi försöker även förändra vårt sätt att leva och vår syn på naturen och oss själva. Här kan du läsa hur vi, tillsammans med våra samarbetsorganisationer på den latinamerikanska kontinenten, bidrar till FNs globala mål.

Vi arbetar i första hand med dessa fem mål:

Mål 1: Ingen fattigdom

Vi stödjer demokrati- och ledarskapsutbildningar så att fler människor på Latinamerikas landsbygd får tillgång till kunskap om sina rättigheter och ökade möjligheter att organisera sig och kräva förändring.

Vi sprider information om de negativa konsekvenser som svensk spekulation av mark och naturresurser har på människors levnadsvillkor i Latinamerika. 

Vi påverkar politiker och makthavare i Sverige och EU att inte verka eller investera i verksamheter som undergräver mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i Latinamerika.

 

Mål 2: Ingen hunger

Vi finansierar undervisning om småskaliga, lokala och hållbara jordbruksmetoder i hela Latinamerika.

Vi arbetar för att skapa opinion och för att övertyga politiker och andra makthavare om att världen behöver ett nytt livsmedelssystem som sätter miljö och mänskliga rättigheter före vinstintressen.

 

Mål 5: Jämställdhet

Vi finansierar demokrati- och ledarskapsutbildningar för kvinnor i hela Latinamerika så att fler kvinnor får tillgång till kunskap om sina rättigheter och ökade möjligheter att organisera sig och kräva förändring.

Vi synliggör kvinnors särskilda utsatthet och viktiga roll i arbetet för en rättvis och hållbar utveckling. 

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vi finansierar undervisning om småskaliga, lokala och hållbara jordbruksmetoder på hela kontinenten och lyfter röster från människor som idag drabbas hårt av klimatförändringar.

Vi sprider kunskap om hur vår konsumtion och våra investeringar påverkar klimatet och människors rätt till ett värdigt liv i Latinamerika och sätter press på svenska politiker att ta ett ökat klimatansvar.

 

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Vi stödjer utbildningar av nya sociala ledare på hela kontinenten, samt sprider vittnesmål från miljö- och människorättsaktivister som lever under hot och förföljelse för sitt arbete. 

Vi för dialog med politiker, företag och andra makthavare i Sverige och EU för att de ska utöva påtryckningar på ländernas politiker att efterleva lagar och antagna konventioner. 

Fler artiklar du kanske gillar

Kvinnors röst i Bolivia

Fotoutställning om bolivianska kvinnors syn på jämställdhet och om sina erfarenheter av att vara kvinna i ett land i förändring.

· Kalendarium

Studiecirkel: Miljö- och människorättsaktivism i Latinamerika

Ett krympande civilsamhälle i demokratins skugga – en studiecirkel om mänskliga rättigheter i Latinamerika på ABS i Stockholm.

· Kalendarium

Livet går vidare i Colombia

Universitetslektorn Maria Deldén gästskriver om Colombia och fredsavtalet som alltjämt har en central plats i landets politik och på befolkningens läppar.

· Krönika

Tips till hängmattan

Här har du några tips på filmer, tv-program och poddar om Latinamerika. Perfekt för hängmattan eller dagar som regnar bort!

· Nyheter

Ny styrelse, ny energi och nya tag

”I 2019 års styrelse vi är många nya. Däribland jag själv,” skriver Laura Lindholm och berättar om den nya styrelsens första möte som ägde rum helgen den 1–2 juni i Solidaritetshuset i Stockholm.

· Nyheter

Låt inte migrationen villkora EU:s bistånd

46 organisationer: Egenintressen har fått allt större inflytande över EU:s utrikespolitik

· Opinion

Ett år av motgångar och framgångar

2018 var ett år med många sorgliga nyheter och med en stark ökad hotbild mot människorättsförsvarare i Latinamerika. Men det är viktigt att vi även ser de segrar som skett under förra året som vi kan glädjas åt och finna styrka i att den kraft som vi tillsammans äger är stor.

· Nyheter

Samtal för systemförändring – Webinarium om Naturens Rättigheter!

Vår värld påverkas idag av globala miljökriser, klimatkatastrofer och sociala kriser. Men runt om i världen växer det kritik mot denna samhällsmodellen och hoppingivande alternativ. Kom på webinarium om ett av dessa alternativ; Buen Vivir Det Goda Livet.

· Kalendarium

Latinamerikas kvinnor manifesterade för kvinnors rätt till liv och värdighet och mot förtryck och exploatering

Under perioden 8 mars till den 15 mars 2019 deltog kvinnor från hela Latinamerika i olika manifestationer, seminarier och debatter mot kapitalismens och patriarkatets strukturella våld. Här kan du läsa om några aktioner som Latinamerikagruppernas samarbetsorganisationer i Brasilien, Colombia och Guatemala arrangerade.

“Att försvara småbrukares rättigheter är att försvara hela mänsklighetens framtid”

Den 18 november 2018 röstade FN:s generalförsamling för Deklarationen för småbrukares rättigheter. Deklarationen erkänner mänskliga rättigheter för världens småbrukare och röstades igenom med 119 röster för, 49 nedlagda röster och 7 röster emot. Bland de länder som röstade emot var Sverige.