Latinamerikagrupperna ser att det behövs ett systemskifte för att lösa dagens globala utmaningar. Det eftersom dagens politiska och ekonomiska system  i grunden är orättvisa och ohållbara. Det är system som föder och upprätthåller fattigdom och utanförskap.

Vi arbetar för att förändra vårt sätt att leva, vår syn på naturen och oss själva. Här kan du läsa hur vi, tillsammans med våra samarbetsorganisationer på den latinamerikanska kontinenten, bidrar till FNs globala mål.

Vi arbetar i första hand med dessa fem mål:

Mål 1: Ingen fattigdom

Vi sprider kunskap om de negativa konsekvenser som svensk spekulation av mark och naturresurser har på människors levnadsvillkor i Latinamerika.

Vi påverkar politiker och makthavare i Sverige och EU att inte agera och investera i verksamheter som undergräver mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i Latinamerika.

Mål 2: Ingen hunger

Vi arbetar för att skapa opinion och för att övertyga politiker och andra makthavare om att världen behöver ett nytt livsmedelssystem som sätter miljö och mänskliga rättigheter före vinstintressen.

Vi finansierar undervisning om småskaliga, lokala och hållbara jordbruksmetoder på hela kontinenten.

Mål 5: Jämställdhet

Vi finansierar demokrati- och ledarskapsutbildningar för kvinnor i hela regionen.

Vi synliggör kvinnors särskilda utsatthet och roll i arbetet för en värld som inte bygger på en över- och underordning av grupper, ständig ekonomisk tillväxt och överexploatering av människa och natur.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vi finansierar undervisning om småskaliga, lokala och hållbara jordbruksmetoder på hela kontinenten och lyfter röster från människor som idag drabbas hårt av klimatförändringar.

Vi sprider kunskap om hur vår konsumtion och våra investeringar påverkar klimatet och människors rätt till ett värdigt liv i Latinamerika och sätter press på svenska politiker att ta ett ökat klimatansvar.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Vi sprider vittnesmål från miljö- och människorättsaktivister som lever under hot och förföljelse för sitt arbete samt finansierar utbildningar av sociala ledare på hela kontinenten.

Vi för dialog med politiker, företag och andra makthavare i Sverige och EU för att de ska utöva påtryckningar på ländernas politiker att efterleva lagar och antagna konventioner.