Latinamerikagrupperna samarbetar med lokalt förankrade folkrörelser. Vårt stöd ger starka folkrörelser som kan slå vakt om miljö- och mänskliga rättigheter och påverka människors livsvillkor.

Latinamerikagrupperna samarbetar med folkrörelser som organiserar urfolk och småbrukare. Det är grupper som ofta lever i svår fattigdom och har ett begränsat politiskt inflytande, men samtidigt är drivande i arbetet för en rättvis och hållbar utveckling.

Under 2023 har vi samarbetat med tre olika samarbetsorganisationer i Latinamerika genom praktikantprogrammet. Praktikantprogrammet är en del av det svenska biståndet som bland annat syftar till att öka intresse för globala utvecklingsfrågor i Sverige.

Genom en fyra månader lång praktik hos en av våra samarbetsorganisationer och ett efterföljande informationsarbete i Sverige bidrar vi till att öka kunskapen om marginaliserade människors levnadsvillkor och kamp och bidrar till ökad förståelse för dagens alltmer globaliserad värld, där beslut och konsumtionsvanor på en plats påverkar människor i en annan del av världen.

Här formas framtidens urfolksledare

Varje helg ordnar organisationen Conaie en ambulerande, politisk ungdomsskola i Ecuador. Detta med finansiellt stöd av Latinamerikagrupperna. Denna helg håller skolan till vid kusten och samlar urfolk från grupperna Puna, Manta och Huancavilca.
Läs hela reportaget

Kvinnliga ledare tar plats i småbrukarrörelsen

Under hösten 2016 arrangerades en ledarskapsutbildning i Nicaragua av småbrukarnätverket Cloc/La Vía Campesina som medfinansierades av Latinamerikagrupperna. Syftet med utbildningen var att stärka kvinnor i frågor om feminism, organisering och småbrukares rättigheter.
Läs hela reportaget

Våra samarbetsorganisationer

Urfolksorganisationen Waqib'Kej - Guatemala

Waqib’Kej är ett mayanätverk som arbetar för att förbättra livsvillkoren för landets urfolk och småbrukare.

Nätverket består av ett tjugotal organisationer och finns i 17 av landets 22 regioner.

Läs mer

Urfolksorganisationen Bartolina Sisa - Bolivia

Kvinnoorganisationen Bartolina Sisa anses vara en av Sydamerikas första organisationer för landsbygdskvinnor. Organisation finns representerat i alla landets 9 departement och arbetar för att öka urfolkskvinnors inflytande i politiken.

Läs mer

Urfolksorganisationen Conaie - Ecuador

Urfolksorganisationen Conaie i Ecuador organiserar urfolk i hela Ecuador. Deras huvudfrågor är rätten till vatten, demokrati och tvåspråkig interkulturell utbildning.

Läs mer

Fler artiklar du kanske gillar

FN:s deklaration om rättigheter för bönder och andra som arbetar på landsbygden – nu på svenska!

På Internationella dagen för matsuveränitet lanserar Nätverket Makten över maten en svensk översättning av FN:s deklaration om rättigheter för bönder och andra som arbetar på landsbygden (UNDROP).

· Nyheter, Rapporter & material

Patricia Gualinga tilldelas Olof Palmepriset 2022

Idag gläds vi över nyheten att Patricia Gualinga tilldelats Olof Palmepriset 2022 för sitt modiga ledarskap för urfolkens livsvillkor och naturens rättigheter!

· Nyheter

Protesterna i Ecuador – en kritik mot den rådande nyliberala utvecklingsmodellen

Under tolv dagar i början av oktober 2019 ägde omfattande protester rum i Ecuador, främst ledda av Ecuadors urfolk. Tillsammans med Latinamerikagruppernas programansvariga Rodolfo Magne söker vi svar på vad som hände under dessa turbulenta veckor och hur situationen för landets urfolk ser ut i dag.

· Nyheter

“Vi kommer fortsätta försvara våra rättigheter oavsett hur mycket vi åtalas, förföljs eller fängslas på olagliga grunder”

I en intervju med Franklin Quilumbaquin, från urfolksorganisationen Confederación del Pueblo Kayambi i Ecuador, berättar han om organisationens utsatthet där sociala social ledare som är extra utsatt.

· Nyheter

Docent Anders Burman berättar om situationen för miljö- och människorättsförsvarare i Bolivia

Latinamerikagrupperna samarbetar med kvinno- och urfolksrörelsen Bartolina Sisa i Bolivia. För att skapa större förståelse om situationen för miljö-och människorättsförsvarare i Bolivia vill vi inkludera olika perspektiv. Därför ringer vi upp Anders Burman, docent i humanekologi på Institutionen för globala studier vid Göteborgs Universitet.

· Nyheter

Den guatemalanske urfolks- och småbrukarledaren Daniel Pascual Hernández frias från anklagelserna om ärekränkning och förtal

Goda nyheter från vår samarbetsorganisation Waqib’Kej i Guatemala.

· Nyheter

Ny verksamhetsledare, fortsatt samarbete och ett litet mötesbord

På årets andra styrelsemöte närvarade kansliets nya verksamhetsledare Anna Barkered. Många intressanta diskussioner fördes och viktiga beslut fattades. Läs Julia Fyrs rapport från mötet.

· Nyheter

Småbrukares rättigheter kan komma att erkännas i år

Trots att lejonparten av världens mat produceras av småbrukare, har de inte ens tillgång till en tredjedel av jordens odlingsbara marker och 80 procent av de som hungrar i världen, är just småbrukare och landsbygdsbefolkning. Småbrukarnätverket La Via Campesina hoppas att 2018 blir året då FN antar deklaration för småbrukares och lantarbetares rättigheter.

· Nyheter

Pueblo Kayambi kämpar för att bevara Ecuadors natur

Ecuador var först i världen att skriva in naturens rättigheter i konstitutionen. Ändå används en rad gifter i jordbruket och det senaste året har den ecuadorianska staten gett tillstånd för gruvdrift på över 1,7 miljoner hektar mark som antingen är natur-reservat eller hör till urfolk.

· Nyheter
Vattenkraftverket Hidro Xacbal Delta, Guatemala.

Guatemalas urfolk kraftsamlar mot regeringens gröna energisatsning

Guatemalas regering lyfter fram vattenkraft som ett hållbart alternativ och en ekonomisk motor för landet. De boende i området menar tvärtom att satsningen ökar fattigdomen, förorenar miljön och skadar mayafolkens levnadssätt.

· Nyheter

Du kan göra skillnad!

Tycker du att vi jobbar med viktiga frågor och känner att du vill stödja oss med en gåva?