This post is also available in: Svenska (Sueco)

Numera måste alla glyfosatprodukter förses med denna cancervarning i Kalifornien. Foto Lari Honkanen