Latinamerikagrupperna stödjer folkens kamp för rättvisa genom att…

Vi stärker folkrörelser

För att marginaliserade människors rättigheter ska respekteras, krävs ett starkt civilsamhälle som kan påverka.

Vi stödjer folkrörelser i Latinamerika i projekt som ger människor på landsbygden, framför allt ungdomar och kvinnor, möjligheter att utbilda sig, organisera sig och kräva sina rättigheter.

Vi lyfter röster som sällan hörs

Vi ger röst till människor och lyfter perspektiv som annars sällan hörs i Sverige.

Vi granskar svenska aktörers agerande i Latinamerika och försöker få beslutsfattare att agera i enlighet med internationella konventioner.

Vi bidrar till internationell solidaritet

Vi synliggör kopplingen mellan en orättvis fördelning av makt och resurser, och fattigdom och utsatthet.

Vi lyfter globala lösningar på dagens globala problem och stärker banden mellan kontinenterna genom olika former av utbyten.

Fokusområden

Rätten till ett liv utan våld

Latinamerikagrupperna synliggör grupper som är särskilda utsatta för våld och hot i Latinamerika, samt arbetar för att svensk utrikespolitik ska bidra till att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i Latinamerika.

Fokusområden

Rätten till mat, mark och territorium

Latinamerikagrupperna arbetar med att synliggöra kopplingen mellan en orättvis fördelning av makt och resurser och fattigdom, utsatthet och våld. Vi arbetar även med att få svenska politiker och aktörer att ta sitt ansvar och agera i enlighet med internationella konventioner.

Fokusområden

Hållbar konsumtion

Hur vi i Sverige lever, konsumerar och investerar påverkar människors rätt till ett värdigt liv i Latinamerika. Latinamerikagrupperna arbetar med att informera om problemen med dagens politiska och ekonomiska system samt lyfta alternativa sätt att leva.

Latinamerikagrupperna bedriver...

Utvecklingssamarbete i Latinamerika

Vi driver inga egna projekt i Latinamerika, utan samarbetar istället med etablerade folkrörelser.

Vårt stöd går till exempel till ledarskapsutbildningar och demokratiskolor, opinionsbildningsarbete samt till utbyten och nätverk.

Läs mer

Praktikantverksamhet

Varje år skickar vi ungdomar på praktik hos våra samarbetsorganisationer i Latinamerika.

Efter avslutad praktik informerar praktikanterna om sina erfarenheter på bland annat skolor, arbetsplatser och bibliotek.

Läs mer

Tar fram rapporter & informationsmaterial

Kunskap är makt. Fördjupa dig i våra frågor. Här hittar du ett urval av våra rapporter och informationsmaterial.

Läs mer

Skriver debattartiklar & uttalanden

Här hittar du våra senaste debattartiklar och uttalanden.

Läs mer

Har lokal- & temagrupper

För dig som vill agera lokalt eller brinner för en särskild fråga eller ett specifikt land har i personalgrupper och temagrupper runt om i landet.

Hitta din grupp

Samlar in pengar

Insamlingen från privatpersoner, organisationer, företag och stiftelser är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva vårt utvecklingssamarbete i Latinamerika.

Läs mer