Det har kallats Regnskogens Tjernobyl. Oljebolaget Texaco – idag ägt av Chevron – dumpade i över tjugo år råolja i Amazonas i Ecuador. Men trots uppmärksammade miljökampanjer och domar mot företaget har lite förändrats. Dammar med oljeslam ligger kvar, vattendrag förgiftas och sjukdomarna och dödsfall sprider sig som en pest bland lokalbefolkningen.

En glansig oljehinna lägger sig över vattendragen i regnskogen. Giftiga ämnen har i decennier läckt ut i vattnet som över 100 000 människor dricker, badar och tvättar sig i. Bara några hundra meter ifrån en djup damm med råolja bor en småbarnsfamilj. Mamman ställer sig vid brunnen där de hämtar sitt dricksvatten och berättar att alla i familjen är sjuka för jämnan.

– Jag hade själv cancer för några år sedan. Nu är jag orolig att jag fått det igen. När det regnar svämmar dammen över och det oljeblandade vattnet rinner in på gården. Barnen och djuren kletar ner sig, men vi kan inte undvika det.

1993 gick ursprungsfolken och de boende i Amazonas samman och stämde företaget för brott mot de mänskliga rättigheterna och miljön i en domstol i New York. 2008 enades båda parter om att en oberoende inspektion av oljebolagets gamla anläggningar och utvinningsplatser skulle göras. Slutsatsen blev en rekommendation om ersättning på cirka 200 miljarder kronor.

Donald Moncayo är en av de 30 000 drabbade lokalinvånarna som stämt företaget. Idag arbetar han som miljöaktivist och visar besökare hur oljeslammet kan hittas överallt i regionen. Bara man gräver lite under ytan.

–När jag var ung var allt redan täckt i olja. Vänner och släktingar dog runt omkring mig, men jag insåg inte då. Nu är jag säker, Chevron är ansvariga och det här är ett brott mot våra mänskliga rättigheter, konstaterar Donald Moncayo.

Enligt en expertutredning, utnämnd av domstolen, har föroreningen lett till att minst 1400 människor dött av cancer. Den Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter fastslår att var och en rätt till högsta uppnåeliga hälsa, till en adekvat levnadsstandard och till rent vatten. Men Donald Moncayo konstaterar att få människor upplever dessa förmåner där han kommer ifrån. Han påminner om att Chevron inte är det enda företaget som verkar i regionen och som systematiskt kränkt dessa rättigheter.

– Petroecuador och de andra oljebolagen är inte bättre. Men vi har gett oss på Chevron för att de var först här i regionen. När vi har besegrat Chevron får vi gå vi vidare till nästa strid, säger Donald Moncayo med ett leende.

Text och foto: Max da Rocha

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Reportage från Latinamerika

Guatemala-kännaren Evelina Sartori Valck berättar om situationen för miljö- och människorättsförsvarare i Guatemala

Evelina Sartori Valck, guatemalakännare och före detta anställd på Latinamerikagrupperna och Kristna Fredsrörelsen, ger oss en inblick i situationen för miljö- och människorättsförsvarare i Guatemala.

· Reportage från Latinamerika

”Att kriminalisera oss har blivit ett sätt att tysta oss”

Dalila Merida är en av många som fallit offer för den ökade kriminaliseringen i Guatemala. Hon fängslades i nio dagar efter en fredlig aktion 2016 mot ett företag som vägrat betala ut rättmätiga pensioner till sina arbetare, nu står hon åtalad av samma företag.

· Reportage från Latinamerika

Protesterna i Ecuador – en kritik mot den rådande nyliberala utvecklingsmodellen

Under tolv dagar i början av oktober 2019 ägde omfattande protester rum i Ecuador, främst ledda av Ecuadors urfolk. Tillsammans med Latinamerikagruppernas programansvariga Rodolfo Magne söker vi svar på vad som hände under dessa turbulenta veckor och hur situationen för landets urfolk ser ut i dag.

· Reportage från Latinamerika

“Vi kommer fortsätta försvara våra rättigheter oavsett hur mycket vi åtalas, förföljs eller fängslas på olagliga grunder”

I en intervju med Franklin Quilumbaquin, från urfolksorganisationen Confederación del Pueblo Kayambi i Ecuador, berättar han om organisationens utsatthet där sociala social ledare som är extra utsatt.

· Reportage från Latinamerika

”Människorättsförsvarare har alltid varit utsatta, men efter fredsavtalet har situationen förvärrats”

Milena Flores, från en av Latinamerikagruppernas samarbetsorganisationer Movimiento Ríos Vivos Colombia, är en av många som tvingats fly till Europa till följd av sitt arbete för mänskliga rättigheter. Hon vittnar om hur situationen för människorättsförsvarare i Colombia har förvärrats efter fredsavtalet och hur kvinnor är extra utsatta.

· Reportage från Latinamerika

En återvändsgränd för jämlikhet, rättvisa och säkerhet i Bolivia

I ett videosamtal berättar Segundina Flores, ordförande för den bolivianska kvinno- och urfolksrörelsen Bartolina Sisa om civilsamhällets förändrade förutsättningar efter statskuppen.

· Reportage från Latinamerika

”Det här måste vi göra om”

Jag känner mig otroligt nöjd och stolt berättar Latinamerikagruppernas praktikant Marla Zavala efter att ha tagit initiativet till en städdag av staden Chaparall i Tolima i Colombia.

“En kopp kaffe som jag aldrig kommer att glömma”

Under sin praktik fick Marla Zavala möjlighet att besöka en familj som vill återgå till mer hållbara odlingsmetoder och själva kommersialisera sitt kaffe.

· Reportage från Latinamerika

I staden Planadas i Colombia står barnens utveckling och framtid i fokus

Efter en lång bussresa på krokiga vägar med Cumbia i högtalarna är jag äntligen framme i staden Planadas i regionen Tolima i västra Colombia. Jag har rest dit tillsammans med den 17-årigen Didjer, son till en av ledarna i gräsrots organisationen Astracatol, som är del av den colombianska småbrukar- och fackföreningsrörelsen Fensuagro som jag gör […]

· Reportage från Latinamerika

Valutgång mobiliserar organisationen Bartolina Sisa

Praktikanterna Louise Gripenberg och Emil Wenlöf berättar om kvinno- och urfolkrörelsen Bartolina Sisas åsikter om Evo Morales och den rådande politiska situationen i Bolivia.

· Reportage från Latinamerika