Det har kallats Regnskogens Tjernobyl. Oljebolaget Texaco – idag ägt av Chevron – dumpade i över tjugo år råolja i Amazonas i Ecuador. Men trots uppmärksammade miljökampanjer och domar mot företaget har lite förändrats. Dammar med oljeslam ligger kvar, vattendrag förgiftas och sjukdomarna och dödsfall sprider sig som en pest bland lokalbefolkningen.

En glansig oljehinna lägger sig över vattendragen i regnskogen. Giftiga ämnen har i decennier läckt ut i vattnet som över 100 000 människor dricker, badar och tvättar sig i. Bara några hundra meter ifrån en djup damm med råolja bor en småbarnsfamilj. Mamman ställer sig vid brunnen där de hämtar sitt dricksvatten och berättar att alla i familjen är sjuka för jämnan.

– Jag hade själv cancer för några år sedan. Nu är jag orolig att jag fått det igen. När det regnar svämmar dammen över och det oljeblandade vattnet rinner in på gården. Barnen och djuren kletar ner sig, men vi kan inte undvika det.

1993 gick ursprungsfolken och de boende i Amazonas samman och stämde företaget för brott mot de mänskliga rättigheterna och miljön i en domstol i New York. 2008 enades båda parter om att en oberoende inspektion av oljebolagets gamla anläggningar och utvinningsplatser skulle göras. Slutsatsen blev en rekommendation om ersättning på cirka 200 miljarder kronor.

Donald Moncayo är en av de 30 000 drabbade lokalinvånarna som stämt företaget. Idag arbetar han som miljöaktivist och visar besökare hur oljeslammet kan hittas överallt i regionen. Bara man gräver lite under ytan.

–När jag var ung var allt redan täckt i olja. Vänner och släktingar dog runt omkring mig, men jag insåg inte då. Nu är jag säker, Chevron är ansvariga och det här är ett brott mot våra mänskliga rättigheter, konstaterar Donald Moncayo.

Enligt en expertutredning, utnämnd av domstolen, har föroreningen lett till att minst 1400 människor dött av cancer. Den Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter fastslår att var och en rätt till högsta uppnåeliga hälsa, till en adekvat levnadsstandard och till rent vatten. Men Donald Moncayo konstaterar att få människor upplever dessa förmåner där han kommer ifrån. Han påminner om att Chevron inte är det enda företaget som verkar i regionen och som systematiskt kränkt dessa rättigheter.

– Petroecuador och de andra oljebolagen är inte bättre. Men vi har gett oss på Chevron för att de var först här i regionen. När vi har besegrat Chevron får vi gå vi vidare till nästa strid, säger Donald Moncayo med ett leende.

Text och foto: Max da Rocha

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Nyheter

Latinamerikagrupperna solidariserar med de strejkande rörelserna i Ecuador

Latinamerikagrupperna solidariserar med de organisationer, sociala rörelser och privatpersoner som deltar i strejken i Ecuador, mot den nuvarande presidenten Guillermo Lassos nyliberala politik.

· Nyheter

Brasiliens jordlösa behöver din solidaritet

MST slog ner regeringens vräkningsorder i mars i år. De kan de göra det igen men behöver vår solidaritet. Sprid ordet till dina vänner, familjer och bekanta och skriv under namninsamlingen! 

· Nyheter

Latinamerikagruppernas samarbetsorganisationer reagerar på Sveriges beslutet att drastiskt minska Sveriges utvecklingssamarbete

Sveriges beslut att ta 9,2 miljarder kronor från biståndsbudgeten för att täcka flyktingkostnaderna från Ukraina kan få allvarliga konsekvenser för våra samarbetsorganisationer i Latinamerika. I brev till Sveriges statsminister Magdalena Andersson ber våra samarbetsorganisationer att den svenska regeringen att omvärdera beslutet.

· Nyheter

Skriv under uppropet för att rädda biståndet

Vi accepterar inte att Sverige backar när biståndet behövs mer än någonsin. Vi behöver din röst. Skriv under uppropet för att rädda biståndet!

· Nyheter

Kom och ta del av en av årets mest inspirerande dagar! – Folkets Forum

I samband med miljökonferen Stockholm+50 ordnar civilsamhället ett alternativt möte, Folkets Forum. Här går folkrörelser och civilsamhället tillsammans för att organisera sig, med fokus på hur vi i praktiken går framåt för att bidra till en mer hållbar, rättvis värld. Folkets Forum äger rum den 31 maj-1 juni i ABF-huset i centrala Stockholm och är öppet för alla.

· Nyheter, Evenemang

Temagrupp med principförklaring: Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika.

Som skapare av denna temagrupp Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika anser vi att det är mycket viktigt att arbeta och upprätthålla solidariteten med dem som utsätts för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för rättvisa och för värdigheten hos de människor som försvarar sina rättigheter. Vi är en grupp som styrs av SAL:s stadgar och som utför vårt arbete kollektivt, demokratiskt och oberoende av politiska partier, religion etc.  Solidaritet är ömhet mellan folk och mellan folk.

· Nyheter

Digitaliseringen – hot och möjlighet

Som månadsgivare bidrar du bland annat till agroekologiska skolor för unga småbrukare i Latinamerika. Läs mer om dessa här.

· Nyheter

Fotografier från folkupproret 2019 i Chile

Detta är ett projekt som utarbetas av Latinamerikagruppernas temagrupp ”Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika” i samarbete med Chile Desperto – Suecia. År 1973 påverkades de rikas intressen i Chile när presidenten för koalitionen Unidad Popular, Salvador Allende, genomförde ett regeringsprogram som syftade till att undanröja de enorma sociala ojämlikheterna som hade funnits fram till dess. ​ Det var då […]

· Nyheter

Latinamerikagrupperna tillsätter ny verksamhetsledare

Glada nyheter! Latinamerikagrupperna är oerhört glada över att kunna meddela att vi anställer Tove Melin som verksamhetsledare! Anställningen börjar den 1 maj, men i praktiken kommer Tove att börja sitt arbete hos oss från och med september eftersom hon fram tills dess är föräldraledig. Hon tar alltså över rollen som Oscar Barajas för tillfället har […]

· Nyheter

Podd på enkel spanska

Latinamerikagrupperna presenterar ett ny poddserie: Latinoamérica Testifica. Fem avsnitt på spanska om strukturella problem i Latinamerika, i relation till klimatet och mänskliga rättigheter.

· Nyheter