– Det enda de svenska AP-fonderna bryr sig om är att tjäna pengar. Det är otroligt. Var är etiken? De mänskliga rättigheterna? Miljötänket? Det frågar sig Pablo Fajardo, advokaten som försvarar de som drabbats av Chevrons oljeavfall i Ecuador.

De svenska AP-fonderna har närmare två miljarder kronor investerade i Chevron. Ett företag som mellan åren 1964 och 1990 utvann olja i regnskogen i nordöstra Ecuador och som sedan lämnade över 1 000 öppna dammar med oljeslam efter sig och förorenade ett område på 500 000 hektar.

Utsläppen har påverkat både miljö, djur och människor allvarligt och år 2011 dömdes Chevron till miljardböter i en ecuadoriansk domstol. Något skadestånd till de drabbade har företaget dock inte betalat ut. Istället driver de fallet vidare i USA. I väntan på domslut har AP-fodernas gemensamma etikråd avbrutit sin dialog med Chevron gällande hållbarhetsfrågor. Investeringarna har de dock fortsatt kvar.

Pablo Fajardo och Willian Lucitante
Pablo Fajardo och Willian Lucitante på Sverigebesök i oktober 2019.

För Pablo Fajardo är det faktum att de svenska AP-fonderna fortfarande har pensionsspararnas pengar investerade i Chevron ofattbart. Det gör både APfonderna och svenska folket till indirekt ansvariga för företagets handlande, anser han.

– Jag kan acceptera att någon på grund av ovisshet eller ignorans begår ett misstag. Jag skulle kunna acceptera att svenskarna, för att de inte visste vilka Chevron var, hade investeringar i företaget. Men om de vet om det, och om pensionsfonderna vet om att Chevron är ett av de mest brottsliga företagen i världen. Hur är det då möjligt att de använder ärliga människors sparpengar till att investera i ett så kriminellt företag? Det är oacceptabelt, säger Pablo Fajardo.

Ap-fonderna kan inte få tjäna pegar på människors lidande och blod i andra länder. Det kan inte få tillåtas, men det är det de gör.

Alla som har sina pensionspengar investerade i Chevron bör kräva att AP-fonderna drar tillbaka sina investeringar i företaget, eller åtminstone kräver att företaget följer lagen och respekterar de mänskliga rättigheterna, tycker Pablo Fajardo.
– Men det enda pensionsfonderna bryr sig om är att pengarna växer. De svenska politikerna måste se över Ap-fondernas regler för investeringar, anser Pablo Fajardo.

– Politikerna kan inte fortsätta att tillåta att den här typen av brott begås med pensionsspararnas pengar i andra delar av världen i syfte att tjäna pengar. Lagen bör rättas till, etiken prioriteras liksom internationell rätt, och så bör pensionsfonderna agera ansvarsfullt och inte investera i företag som Chevron.

Men Pablo Fajardo menar att det även ligger på medborgarnas ansvar att kräva att politikerna gör dessa förändringar. Att kräva att lagen ändras så att pensionsfonderna i första hand analyserar vilken påverkan en investering kommer att göra på människor, miljö, kultur och ekonomi och i andra hand hur lönsam den är.

– Ap-fonderna kan inte få tjäna pegar på människors lidande och blod i andra länder. Det kan inte få tillåtas, men det är det de gör.

Text: Lisa Karlsson och Oscar Barajas
Foto: Oscar Barajas och Anna Nylander

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Nyheter

Latinamerikagrupperna solidariserar med de strejkande rörelserna i Ecuador

Latinamerikagrupperna solidariserar med de organisationer, sociala rörelser och privatpersoner som deltar i strejken i Ecuador, mot den nuvarande presidenten Guillermo Lassos nyliberala politik.

· Nyheter

Brasiliens jordlösa behöver din solidaritet

MST slog ner regeringens vräkningsorder i mars i år. De kan de göra det igen men behöver vår solidaritet. Sprid ordet till dina vänner, familjer och bekanta och skriv under namninsamlingen! 

· Nyheter

Latinamerikagruppernas samarbetsorganisationer reagerar på Sveriges beslutet att drastiskt minska Sveriges utvecklingssamarbete

Sveriges beslut att ta 9,2 miljarder kronor från biståndsbudgeten för att täcka flyktingkostnaderna från Ukraina kan få allvarliga konsekvenser för våra samarbetsorganisationer i Latinamerika. I brev till Sveriges statsminister Magdalena Andersson ber våra samarbetsorganisationer att den svenska regeringen att omvärdera beslutet.

· Nyheter

Skriv under uppropet för att rädda biståndet

Vi accepterar inte att Sverige backar när biståndet behövs mer än någonsin. Vi behöver din röst. Skriv under uppropet för att rädda biståndet!

· Nyheter

Kom och ta del av en av årets mest inspirerande dagar! – Folkets Forum

I samband med miljökonferen Stockholm+50 ordnar civilsamhället ett alternativt möte, Folkets Forum. Här går folkrörelser och civilsamhället tillsammans för att organisera sig, med fokus på hur vi i praktiken går framåt för att bidra till en mer hållbar, rättvis värld. Folkets Forum äger rum den 31 maj-1 juni i ABF-huset i centrala Stockholm och är öppet för alla.

· Nyheter, Evenemang

Temagrupp med principförklaring: Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika.

Som skapare av denna temagrupp Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika anser vi att det är mycket viktigt att arbeta och upprätthålla solidariteten med dem som utsätts för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för rättvisa och för värdigheten hos de människor som försvarar sina rättigheter. Vi är en grupp som styrs av SAL:s stadgar och som utför vårt arbete kollektivt, demokratiskt och oberoende av politiska partier, religion etc.  Solidaritet är ömhet mellan folk och mellan folk.

· Nyheter

Digitaliseringen – hot och möjlighet

Som månadsgivare bidrar du bland annat till agroekologiska skolor för unga småbrukare i Latinamerika. Läs mer om dessa här.

· Nyheter

Fotografier från folkupproret 2019 i Chile

Detta är ett projekt som utarbetas av Latinamerikagruppernas temagrupp ”Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika” i samarbete med Chile Desperto – Suecia. År 1973 påverkades de rikas intressen i Chile när presidenten för koalitionen Unidad Popular, Salvador Allende, genomförde ett regeringsprogram som syftade till att undanröja de enorma sociala ojämlikheterna som hade funnits fram till dess. ​ Det var då […]

· Nyheter

Latinamerikagrupperna tillsätter ny verksamhetsledare

Glada nyheter! Latinamerikagrupperna är oerhört glada över att kunna meddela att vi anställer Tove Melin som verksamhetsledare! Anställningen börjar den 1 maj, men i praktiken kommer Tove att börja sitt arbete hos oss från och med september eftersom hon fram tills dess är föräldraledig. Hon tar alltså över rollen som Oscar Barajas för tillfället har […]

· Nyheter

Podd på enkel spanska

Latinamerikagrupperna presenterar ett ny poddserie: Latinoamérica Testifica. Fem avsnitt på spanska om strukturella problem i Latinamerika, i relation till klimatet och mänskliga rättigheter.

· Nyheter