– Det enda de svenska AP-fonderna bryr sig om är att tjäna pengar. Det är otroligt. Var är etiken? De mänskliga rättigheterna? Miljötänket? Det frågar sig Pablo Fajardo, advokaten som försvarar de som drabbats av Chevrons oljeavfall i Ecuador.

De svenska AP-fonderna har närmare två miljarder kronor investerade i Chevron. Ett företag som mellan åren 1964 och 1990 utvann olja i regnskogen i nordöstra Ecuador och som sedan lämnade över 1 000 öppna dammar med oljeslam efter sig och förorenade ett område på 500 000 hektar.

Utsläppen har påverkat både miljö, djur och människor allvarligt och år 2011 dömdes Chevron till miljardböter i en ecuadoriansk domstol. Något skadestånd till de drabbade har företaget dock inte betalat ut. Istället driver de fallet vidare i USA. I väntan på domslut har AP-fodernas gemensamma etikråd avbrutit sin dialog med Chevron gällande hållbarhetsfrågor. Investeringarna har de dock fortsatt kvar.

Pablo Fajardo och Willian Lucitante
Pablo Fajardo och Willian Lucitante på Sverigebesök i oktober 2019.

För Pablo Fajardo är det faktum att de svenska AP-fonderna fortfarande har pensionsspararnas pengar investerade i Chevron ofattbart. Det gör både APfonderna och svenska folket till indirekt ansvariga för företagets handlande, anser han.

– Jag kan acceptera att någon på grund av ovisshet eller ignorans begår ett misstag. Jag skulle kunna acceptera att svenskarna, för att de inte visste vilka Chevron var, hade investeringar i företaget. Men om de vet om det, och om pensionsfonderna vet om att Chevron är ett av de mest brottsliga företagen i världen. Hur är det då möjligt att de använder ärliga människors sparpengar till att investera i ett så kriminellt företag? Det är oacceptabelt, säger Pablo Fajardo.

Ap-fonderna kan inte få tjäna pegar på människors lidande och blod i andra länder. Det kan inte få tillåtas, men det är det de gör.

Alla som har sina pensionspengar investerade i Chevron bör kräva att AP-fonderna drar tillbaka sina investeringar i företaget, eller åtminstone kräver att företaget följer lagen och respekterar de mänskliga rättigheterna, tycker Pablo Fajardo.
– Men det enda pensionsfonderna bryr sig om är att pengarna växer. De svenska politikerna måste se över Ap-fondernas regler för investeringar, anser Pablo Fajardo.

– Politikerna kan inte fortsätta att tillåta att den här typen av brott begås med pensionsspararnas pengar i andra delar av världen i syfte att tjäna pengar. Lagen bör rättas till, etiken prioriteras liksom internationell rätt, och så bör pensionsfonderna agera ansvarsfullt och inte investera i företag som Chevron.

Men Pablo Fajardo menar att det även ligger på medborgarnas ansvar att kräva att politikerna gör dessa förändringar. Att kräva att lagen ändras så att pensionsfonderna i första hand analyserar vilken påverkan en investering kommer att göra på människor, miljö, kultur och ekonomi och i andra hand hur lönsam den är.

– Ap-fonderna kan inte få tjäna pegar på människors lidande och blod i andra länder. Det kan inte få tillåtas, men det är det de gör.

Text: Lisa Karlsson och Oscar Barajas
Foto: Oscar Barajas och Anna Nylander

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Reportage från Latinamerika

Guatemala-kännaren Evelina Sartori Valck berättar om situationen för miljö- och människorättsförsvarare i Guatemala

Evelina Sartori Valck, guatemalakännare och före detta anställd på Latinamerikagrupperna och Kristna Fredsrörelsen, ger oss en inblick i situationen för miljö- och människorättsförsvarare i Guatemala.

· Reportage från Latinamerika

”Att kriminalisera oss har blivit ett sätt att tysta oss”

Dalila Merida är en av många som fallit offer för den ökade kriminaliseringen i Guatemala. Hon fängslades i nio dagar efter en fredlig aktion 2016 mot ett företag som vägrat betala ut rättmätiga pensioner till sina arbetare, nu står hon åtalad av samma företag.

· Reportage från Latinamerika

Protesterna i Ecuador – en kritik mot den rådande nyliberala utvecklingsmodellen

Under tolv dagar i början av oktober 2019 ägde omfattande protester rum i Ecuador, främst ledda av Ecuadors urfolk. Tillsammans med Latinamerikagruppernas programansvariga Rodolfo Magne söker vi svar på vad som hände under dessa turbulenta veckor och hur situationen för landets urfolk ser ut i dag.

· Reportage från Latinamerika

“Vi kommer fortsätta försvara våra rättigheter oavsett hur mycket vi åtalas, förföljs eller fängslas på olagliga grunder”

I en intervju med Franklin Quilumbaquin, från urfolksorganisationen Confederación del Pueblo Kayambi i Ecuador, berättar han om organisationens utsatthet där sociala social ledare som är extra utsatt.

· Reportage från Latinamerika

”Människorättsförsvarare har alltid varit utsatta, men efter fredsavtalet har situationen förvärrats”

Milena Flores, från en av Latinamerikagruppernas samarbetsorganisationer Movimiento Ríos Vivos Colombia, är en av många som tvingats fly till Europa till följd av sitt arbete för mänskliga rättigheter. Hon vittnar om hur situationen för människorättsförsvarare i Colombia har förvärrats efter fredsavtalet och hur kvinnor är extra utsatta.

· Reportage från Latinamerika

En återvändsgränd för jämlikhet, rättvisa och säkerhet i Bolivia

I ett videosamtal berättar Segundina Flores, ordförande för den bolivianska kvinno- och urfolksrörelsen Bartolina Sisa om civilsamhällets förändrade förutsättningar efter statskuppen.

· Reportage från Latinamerika

”Det här måste vi göra om”

Jag känner mig otroligt nöjd och stolt berättar Latinamerikagruppernas praktikant Marla Zavala efter att ha tagit initiativet till en städdag av staden Chaparall i Tolima i Colombia.

“En kopp kaffe som jag aldrig kommer att glömma”

Under sin praktik fick Marla Zavala möjlighet att besöka en familj som vill återgå till mer hållbara odlingsmetoder och själva kommersialisera sitt kaffe.

· Reportage från Latinamerika

I staden Planadas i Colombia står barnens utveckling och framtid i fokus

Efter en lång bussresa på krokiga vägar med Cumbia i högtalarna är jag äntligen framme i staden Planadas i regionen Tolima i västra Colombia. Jag har rest dit tillsammans med den 17-årigen Didjer, son till en av ledarna i gräsrots organisationen Astracatol, som är del av den colombianska småbrukar- och fackföreningsrörelsen Fensuagro som jag gör […]

· Reportage från Latinamerika

Valutgång mobiliserar organisationen Bartolina Sisa

Praktikanterna Louise Gripenberg och Emil Wenlöf berättar om kvinno- och urfolkrörelsen Bartolina Sisas åsikter om Evo Morales och den rådande politiska situationen i Bolivia.

· Reportage från Latinamerika