Det saknas inte styrmedel för minskade konsumtionsutsläpp