Att sammanfatta de tankar och känslor som denna fem månader långa praktik framkallat ter sig omöjligt. Att klä i ord alla de möten och upplevelser med CONAMURI i Paraguay som har lämnat sådana djupa avtryck i mig är förmodligen omöjligt. Men jag vill ändå dela med mig av en historia som utgjort stommen av min praktiktid och mina tankar kring det.

Alla dessa kvinnliga kämpar som jag fått träffa. En av dem är Blanca Galarza som sa ja till att ta emot en svensk praktikant, mig, i sitt hem under vad hon trodde var en till två veckor, men som hon senare förstod gällde fem månader. Under hennes tak har hon berättat för mig om den resa som hon gjort sedan hon började organisera sig i slutet på 90-talet. Att hon knappt vågade tala offentligt, att hon var rädd för att lämna sitt hem eftersom det är farligt att som kvinna befinna sig ensam utanför hemmet och att hon helt hade accepterat den rädslan, tystnaden, rörelsebegränsningen och  omöjligheten att uttrycka sina åsikter.

Idag är det svårt att tro på den bilden. Hon har via CONAMURI deltagit i otaliga marscher, forum, fortbildningar både nationellt och i andra latinamerikanska länder och fortsätter att göra det än idag. Men vägen har inte varit smärtfri. Hon säger att hon varit tvungen att kämpa emot de machistiska idéer som präglade, och fortsätter att prägla, det Paraguayanska samhället, både hos sin egen familj, hos människorna i hennes omgivning men också hos sig själv. Det var också en kamp hon förde mot sin egen rädsla. Blanca förklarar att hon är tacksam för att hennes kamp har fortsatt eftersom hon fått bli vittne till hur många av sina väninnors kamp slagits ned. Flera kvinnor har berättat att de har sett sina kvinnliga grannar tvingas till tystnad. Att de inte tillåtits lämna sina hem och hur de fallit offer för både fysisk och psykisk misshandel. Att ändå våga kämpa för sin rätt som kvinna att organisera sig, att röra sig fritt, att få uttrycka sina åsikter. Det kräver mod. Det krävs styrka och den styrkan och det modet berättar Blanca att det har de funnit hos varandra när de fått chansen att organisera sig och därigenom få dela sina skilda historier med alltjämt samma mönster med varandra.

I Blanca Galarzas resa manifesteras så tydligt vikten av CONAMURI’s arbete med att organisera och fortbilda kvinnor. I en outtröttlig kamp för noll tolerans mot våld mot kvinnor, en strid emot patriarkatet och machismon som skördar liv. Dessa starka CONAMURI kvinnor som släppt in mig i sina hem, som delat sina historier med mig, jag är er evigt tacksam. Det största tacket till Blanca Galarza som tog mig som sin dotter.

Tack för att ni fick mig att känna och uppleva, ända in i djupet av själen, de vackra orden av Eduardo Galeano;

”mucha gente pequena, en lugares pequenos, haciendo cosas pequenas, puede Cambiar el mundo”, ”Många små människor, på små platser, som gör små saker, kan förändra världen”

Cambiaremos el mundo! / Låt oss förändra världen!

Text och foto: Fanny Rölander, praktikant Latinamerikagrupperna 2015-2016

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Nyheter

Latinamerikagrupperna solidariserar med de strejkande rörelserna i Ecuador

Latinamerikagrupperna solidariserar med de organisationer, sociala rörelser och privatpersoner som deltar i strejken i Ecuador, mot den nuvarande presidenten Guillermo Lassos nyliberala politik.

· Nyheter

Brasiliens jordlösa behöver din solidaritet

MST slog ner regeringens vräkningsorder i mars i år. De kan de göra det igen men behöver vår solidaritet. Sprid ordet till dina vänner, familjer och bekanta och skriv under namninsamlingen! 

· Nyheter

Latinamerikagruppernas samarbetsorganisationer reagerar på Sveriges beslutet att drastiskt minska Sveriges utvecklingssamarbete

Sveriges beslut att ta 9,2 miljarder kronor från biståndsbudgeten för att täcka flyktingkostnaderna från Ukraina kan få allvarliga konsekvenser för våra samarbetsorganisationer i Latinamerika. I brev till Sveriges statsminister Magdalena Andersson ber våra samarbetsorganisationer att den svenska regeringen att omvärdera beslutet.

· Nyheter

Skriv under uppropet för att rädda biståndet

Vi accepterar inte att Sverige backar när biståndet behövs mer än någonsin. Vi behöver din röst. Skriv under uppropet för att rädda biståndet!

· Nyheter

Kom och ta del av en av årets mest inspirerande dagar! – Folkets Forum

I samband med miljökonferen Stockholm+50 ordnar civilsamhället ett alternativt möte, Folkets Forum. Här går folkrörelser och civilsamhället tillsammans för att organisera sig, med fokus på hur vi i praktiken går framåt för att bidra till en mer hållbar, rättvis värld. Folkets Forum äger rum den 31 maj-1 juni i ABF-huset i centrala Stockholm och är öppet för alla.

· Nyheter, Evenemang

Temagrupp med principförklaring: Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika.

Som skapare av denna temagrupp Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika anser vi att det är mycket viktigt att arbeta och upprätthålla solidariteten med dem som utsätts för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för rättvisa och för värdigheten hos de människor som försvarar sina rättigheter. Vi är en grupp som styrs av SAL:s stadgar och som utför vårt arbete kollektivt, demokratiskt och oberoende av politiska partier, religion etc.  Solidaritet är ömhet mellan folk och mellan folk.

· Nyheter

Digitaliseringen – hot och möjlighet

Som månadsgivare bidrar du bland annat till agroekologiska skolor för unga småbrukare i Latinamerika. Läs mer om dessa här.

· Nyheter

Fotografier från folkupproret 2019 i Chile

Detta är ett projekt som utarbetas av Latinamerikagruppernas temagrupp ”Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika” i samarbete med Chile Desperto – Suecia. År 1973 påverkades de rikas intressen i Chile när presidenten för koalitionen Unidad Popular, Salvador Allende, genomförde ett regeringsprogram som syftade till att undanröja de enorma sociala ojämlikheterna som hade funnits fram till dess. ​ Det var då […]

· Nyheter

Latinamerikagrupperna tillsätter ny verksamhetsledare

Glada nyheter! Latinamerikagrupperna är oerhört glada över att kunna meddela att vi anställer Tove Melin som verksamhetsledare! Anställningen börjar den 1 maj, men i praktiken kommer Tove att börja sitt arbete hos oss från och med september eftersom hon fram tills dess är föräldraledig. Hon tar alltså över rollen som Oscar Barajas för tillfället har […]

· Nyheter

Podd på enkel spanska

Latinamerikagrupperna presenterar ett ny poddserie: Latinoamérica Testifica. Fem avsnitt på spanska om strukturella problem i Latinamerika, i relation till klimatet och mänskliga rättigheter.

· Nyheter