Jordbruksgifter som tränger undan myror och människor