Små avsågade gräslöksstrån leder oss till det nya myrboet i grönsakslandet. En smal och väl upptrampad stig leder ifrån den avbitna gräslöksplantan bort mot ett hål i jorden. Andres Garcete visar med hjälp av ficklampans sken hur myrorna bär bort de avsågade gräslöksstråna till hålet. Jag räcker honom pumpen med det hemmagjorda myrgiftet och tar ficklampan för att lysa upp åt honom. Det är just efter mörkrets inbrott som myrorna är aktiva och därför beger vi oss ut med ficklampa för att leta efter myrorna som äter upp plantorna i både trädgården och grönsakslandet. Under vår myrjakt hittar vi fem myrbon som vi besprutar med det hemmagjorda giftet som skadar myrorna men inte förstör jorden eller växtligheten.

Att ge sig ut på myrjakt i mörkret har sedan två år tillbaka blivit en del av vardagen för Blanca Galarza och Andres Garcete. De berättar att de aldrig brukade ha några stora problem med myror innan men att för cirka två år sedan började deras plantor och grönsaker bli ansatta av stora myrinvasioner. Som en av få familjer i det här området, Itapua Edelira, som planterar agroekologiskt och utan gifter är de hårt ansatta av myror. Stora delar av markerna i området är numera storskaliga sojaodlingar, men också de odlingar av majs som finns består mestadels av Monsantos Roundup Ready variation vilken är genmodifierad och också besprutas med Roundup växtgift för att eliminera allt utom just den genmodifierade variationen som bonden planterat. Mestadelen av deras grannar använder Roundup Ready majs och besprutar rikligt med Monsantos Roundup växtgift för att undvika ogräs och att andra skadedjur angriper skörden. Växtgiftet tar dock inte enbart väck eventuella skadedjur utan det utplånar effektivt allt som inte är Monsantos Roundup Ready.

Myrinvasionerna som började hos Blanca och Andres för cirka två år sedan är ett så tydligt bevis som något på hur hotad den biologiska mångfalden har blivit i området. Myrorna beger sig helt enkelt till de få giftfria områdena som kvarstår och där de kan överleva. För precis som många småbrukare på den paraguayanska landsbygden så har de blivit definitivt bortkörda av växtgifter och löften om framgång och storvinster om en satsar på storskalighet, genmodifierat och kemisk besprutning. Priset för denna storskaliga jordbruksmodell får naturen och småbrukarna betala. Den största vinsten tillfaller storföretag som Monsanto och Syngenta som är återförsäljarna av de genmodifierade fröerna som de även besitter patent på vilket gör det olagligt för bönderna att byta desamma. För att lyckas med odlingarna måste bönderna bespruta och då finns samma aktörer närvarande, Monsanto och Syngenta, med lysande erbjudande på växtgifter som förintar allt utom deras egna genframställda gröda.

När vi sitter på lastbilsflaket på väg hem från marknaden med agroekologiska produkter som Blancas förening håller varje fredag utropar en av kvinnorna att vi bör hålla för munnen för att inte andas in giftet. Sekunden efter känner jag en frän lukt sprida sig och vi täcker allihopa för våra munnar med våra skjortor, sjalar och t-shirtar. Vi blir sittande så tills vi passerat sojafältet som besprutas. Verkligare än så blir inte hotet, som inte enbart jagar bort myrorna in på de agroekologiska odlarnas marker utan som också tvingar människorna att sälja sina marker och förflytta sig eftersom de insjuknat av besprutningarna i områdena. Minuten senare så andas vi in normalt som om ingenting hänt. För det här är inget ovanligt för invånarna i Edelira. Den här konfrontationen är ständigt närvarande, den finns där nästan dagligen. Det är bara för mig som det som just hände känns overkligt. Jag tänker på myrorna som kanske snart inte finns kvar längre. Jag tänker på alla de andra djuren och växterna som kanske försvunnit eller just nu håller på att utrotas till följd av besprutningarna. Jag tänker på att även vi människor tvingas fly för att överleva. Kanske är vi redan de där myrorna som håller på att trängas undan och utrotas av växtgifter och storvinster, men vi har bara inte insett det ännu.

Text: Fanny Rölander, praktikant Latinamerikagrupperna

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Nyheter

Latinamerikagrupperna solidariserar med de strejkande rörelserna i Ecuador

Latinamerikagrupperna solidariserar med de organisationer, sociala rörelser och privatpersoner som deltar i strejken i Ecuador, mot den nuvarande presidenten Guillermo Lassos nyliberala politik.

· Nyheter

Brasiliens jordlösa behöver din solidaritet

MST slog ner regeringens vräkningsorder i mars i år. De kan de göra det igen men behöver vår solidaritet. Sprid ordet till dina vänner, familjer och bekanta och skriv under namninsamlingen! 

· Nyheter

Latinamerikagruppernas samarbetsorganisationer reagerar på Sveriges beslutet att drastiskt minska Sveriges utvecklingssamarbete

Sveriges beslut att ta 9,2 miljarder kronor från biståndsbudgeten för att täcka flyktingkostnaderna från Ukraina kan få allvarliga konsekvenser för våra samarbetsorganisationer i Latinamerika. I brev till Sveriges statsminister Magdalena Andersson ber våra samarbetsorganisationer att den svenska regeringen att omvärdera beslutet.

· Nyheter

Skriv under uppropet för att rädda biståndet

Vi accepterar inte att Sverige backar när biståndet behövs mer än någonsin. Vi behöver din röst. Skriv under uppropet för att rädda biståndet!

· Nyheter

Kom och ta del av en av årets mest inspirerande dagar! – Folkets Forum

I samband med miljökonferen Stockholm+50 ordnar civilsamhället ett alternativt möte, Folkets Forum. Här går folkrörelser och civilsamhället tillsammans för att organisera sig, med fokus på hur vi i praktiken går framåt för att bidra till en mer hållbar, rättvis värld. Folkets Forum äger rum den 31 maj-1 juni i ABF-huset i centrala Stockholm och är öppet för alla.

· Nyheter, Evenemang

Temagrupp med principförklaring: Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika.

Som skapare av denna temagrupp Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika anser vi att det är mycket viktigt att arbeta och upprätthålla solidariteten med dem som utsätts för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för rättvisa och för värdigheten hos de människor som försvarar sina rättigheter. Vi är en grupp som styrs av SAL:s stadgar och som utför vårt arbete kollektivt, demokratiskt och oberoende av politiska partier, religion etc.  Solidaritet är ömhet mellan folk och mellan folk.

· Nyheter

Digitaliseringen – hot och möjlighet

Som månadsgivare bidrar du bland annat till agroekologiska skolor för unga småbrukare i Latinamerika. Läs mer om dessa här.

· Nyheter

Fotografier från folkupproret 2019 i Chile

Detta är ett projekt som utarbetas av Latinamerikagruppernas temagrupp ”Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika” i samarbete med Chile Desperto – Suecia. År 1973 påverkades de rikas intressen i Chile när presidenten för koalitionen Unidad Popular, Salvador Allende, genomförde ett regeringsprogram som syftade till att undanröja de enorma sociala ojämlikheterna som hade funnits fram till dess. ​ Det var då […]

· Nyheter

Latinamerikagrupperna tillsätter ny verksamhetsledare

Glada nyheter! Latinamerikagrupperna är oerhört glada över att kunna meddela att vi anställer Tove Melin som verksamhetsledare! Anställningen börjar den 1 maj, men i praktiken kommer Tove att börja sitt arbete hos oss från och med september eftersom hon fram tills dess är föräldraledig. Hon tar alltså över rollen som Oscar Barajas för tillfället har […]

· Nyheter

Podd på enkel spanska

Latinamerikagrupperna presenterar ett ny poddserie: Latinoamérica Testifica. Fem avsnitt på spanska om strukturella problem i Latinamerika, i relation till klimatet och mänskliga rättigheter.

· Nyheter