Organisationer går samman för att förändra jordbrukspolitiken