”Jag älskar hur gräsrotsorganisationer sätter feminismen högst på agendan”