”Jag fick med egna ögon se hur viktig organisationen var för regionens småbrukare”