”Utan de sociala rörelsernas kamp hade diskrimineringen av urfolk varit lika utbredd som förut”