“En viktig del är att knyta band till andra sammanslutningar av latinamerikaner”