Tillsammans kan vi förbjuda ett hälsofarligt bekämpningsmedel