Det har i vanlig ordning varit ett tufft år för kvinnor världen över. Jag kommer alltid minnas när mina sociala medier-flöden fylldes av mina vänners vittnesmål av att ha upplevt sexuella trakasserier och våld, hur vi skrollade oss igenom dagarna, fylldes av ilska och systerskap, av bottenlös sorg och brinnande kamplust om vartannat. Varje vittnesmål är en sorg i sig. Tillsammans utgör de ett berg av erfarenheter som överskrider geografiska gränser och generationer.

Det har i vanlig ordning varit ett kampår för kvinnor världen över. Kamp som kvinna, kamp som småbrukare, kamp som urfolk; kamp om vatten, kamp om mark, kamp om liv. För många är fronterna flera och privilegierna få. För några dagar sen uppmärksammade vi att det var 2 år sen den honduranska klimat- och urfolksaktivisten Berta Cáceres sköts till döds. Hon ledde Lencafolkets motstånd mot ett dammprojekt som skulle leda till förödande konsekvenser för hennes by. Att kampen till försvar för naturen och livet kan ta så många människors liv varje år är svårt att ta in. Och det är en kamp som många gånger leds av kvinnor.

Jag tänker på alla de som lever under konstant hot, som kriminaliseras och förföljs. Kvinnor som i varje liten del av sitt liv tvingas kräva sin rätt, rätt till sin egen kropp, till inflytande, till att få finnas. Som vägrar anpassa sig, backa eller finna sig i en systematiskt ofördelaktig situation.

Det är ett faktum att kvinnors engagemang, kamper och stordåd ofta osynliggörs, förminskas eller tas för given. Kvinnor står på barrikaderna varje dag runt om i världen, som kritiker och visionärer, som förändringsaktörer. Det har de alltid gjort. Men deras bragder får sällan synas, deras outtröttliga engagemang får sällan något erkännande. Kvinnor som deltar i och leder sociala rörelser i Latinamerika, i Sverige, i världen; som utmanar maktordningar och skapar förändring. Deras motstånd ska aldrig förminskas, men inte heller förenklas. Vi behöver fortsätta organisera oss kring insikten att patriarkala, rasistiska, homo- och transfobiska, klassbaserade och koloniala förtryck inte är separerade från varandra.

Det går inte alltid att vara stark och modig. Eller orka utmana det som förtrycker och det som tär. Men vi ska fortsätta göra det tillsammans. Och lyfta och ge utrymme till de röster som sällan får höras, som måste få höras. Det har i vanlig ordning varit ett kampår för kvinnor världen över. Deras politiska kraft ska inte underskattas, deras kamp förtjänar uppmärksamhet och gensvar!

Text: Carolina Svalbacke, suppleant styrelsen
Foto: Tove Berg

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Nyheter

Latinamerikagrupperna solidariserar med de strejkande rörelserna i Ecuador

Latinamerikagrupperna solidariserar med de organisationer, sociala rörelser och privatpersoner som deltar i strejken i Ecuador, mot den nuvarande presidenten Guillermo Lassos nyliberala politik.

· Nyheter

Brasiliens jordlösa behöver din solidaritet

MST slog ner regeringens vräkningsorder i mars i år. De kan de göra det igen men behöver vår solidaritet. Sprid ordet till dina vänner, familjer och bekanta och skriv under namninsamlingen! 

· Nyheter

Latinamerikagruppernas samarbetsorganisationer reagerar på Sveriges beslutet att drastiskt minska Sveriges utvecklingssamarbete

Sveriges beslut att ta 9,2 miljarder kronor från biståndsbudgeten för att täcka flyktingkostnaderna från Ukraina kan få allvarliga konsekvenser för våra samarbetsorganisationer i Latinamerika. I brev till Sveriges statsminister Magdalena Andersson ber våra samarbetsorganisationer att den svenska regeringen att omvärdera beslutet.

· Nyheter

Skriv under uppropet för att rädda biståndet

Vi accepterar inte att Sverige backar när biståndet behövs mer än någonsin. Vi behöver din röst. Skriv under uppropet för att rädda biståndet!

· Nyheter

Kom och ta del av en av årets mest inspirerande dagar! – Folkets Forum

I samband med miljökonferen Stockholm+50 ordnar civilsamhället ett alternativt möte, Folkets Forum. Här går folkrörelser och civilsamhället tillsammans för att organisera sig, med fokus på hur vi i praktiken går framåt för att bidra till en mer hållbar, rättvis värld. Folkets Forum äger rum den 31 maj-1 juni i ABF-huset i centrala Stockholm och är öppet för alla.

· Nyheter, Evenemang

Temagrupp med principförklaring: Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika.

Som skapare av denna temagrupp Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika anser vi att det är mycket viktigt att arbeta och upprätthålla solidariteten med dem som utsätts för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för rättvisa och för värdigheten hos de människor som försvarar sina rättigheter. Vi är en grupp som styrs av SAL:s stadgar och som utför vårt arbete kollektivt, demokratiskt och oberoende av politiska partier, religion etc.  Solidaritet är ömhet mellan folk och mellan folk.

· Nyheter

Digitaliseringen – hot och möjlighet

Som månadsgivare bidrar du bland annat till agroekologiska skolor för unga småbrukare i Latinamerika. Läs mer om dessa här.

· Nyheter

Fotografier från folkupproret 2019 i Chile

Detta är ett projekt som utarbetas av Latinamerikagruppernas temagrupp ”Solidaritet och mänskliga rättigheter i Chile och Latinamerika” i samarbete med Chile Desperto – Suecia. År 1973 påverkades de rikas intressen i Chile när presidenten för koalitionen Unidad Popular, Salvador Allende, genomförde ett regeringsprogram som syftade till att undanröja de enorma sociala ojämlikheterna som hade funnits fram till dess. ​ Det var då […]

· Nyheter

Latinamerikagrupperna tillsätter ny verksamhetsledare

Glada nyheter! Latinamerikagrupperna är oerhört glada över att kunna meddela att vi anställer Tove Melin som verksamhetsledare! Anställningen börjar den 1 maj, men i praktiken kommer Tove att börja sitt arbete hos oss från och med september eftersom hon fram tills dess är föräldraledig. Hon tar alltså över rollen som Oscar Barajas för tillfället har […]

· Nyheter

Podd på enkel spanska

Latinamerikagrupperna presenterar ett ny poddserie: Latinoamérica Testifica. Fem avsnitt på spanska om strukturella problem i Latinamerika, i relation till klimatet och mänskliga rättigheter.

· Nyheter