Latinamerikagrupperna är djupt oroade över den rådande situationen i Bolivia och det tilltagande våldet, särskilt mot landets urfolk. 

Bolivia har under de senaste 13 åren genomgått stora förändringar både ekonomiskt och socialt. Landet som länge utmärkte sig för sin utbredda rasism och diskriminering av urfolk, är idag ett föregångsland vad gäller urfolks rättigheter. Den plurinationella statens konstitution erkänner 36 urfolksgruppers språk, kultur, sedvänjor samt deras rätt att vara representerade i landets beslutande organ. Även kvinnors politiska deltagande har ökat och idag är Bolivias kongress världens näst mest jämställda. Tack vare omfattande statliga reformer, främst riktade mot samhällets mest utsatta, har fattigdomen och arbetslösheten mer än halverats. Även analfabetismen har minskat avsevärt. Denna utveckling har till stor del drivits fram av sociala grupper och fackföreningar som var med och bildade det politiska partiet Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS) som leds av den nu avsatte presidenten Evo Morales.

Inom ramen för Latinamerikagruppernas utvecklingssamarbete med det regionala nätverket för landsbygdsbaserade organisationer Cloc-La Vía Campesina, samarbetar vi med flera av dessa organisationer. Vårt stöd går bland annat till nationella och internationella ledarskapsskolor med syfte att stärka kvinnor och ungdomars deltagande i samhället och politiken.

Idag är vi djupt oroade över våra samarbetsorganisationers säkerhet. I presidentvalets efterdyningar har landets regeringstrogna grupper, och framför allt urfolk, blivit måltavla för hot och våld. Flera protestledare har uttalat sig nedsättande och rasistiskt och i sociala medier cirkulerar videor på skändningar av urfolkens flagga, Wiphalan. Flera av våra samarbetsorganisationers kontor har utsatts för attentat och många sociala ledare har tvingats att gå under jord.

Latinamerikagrupperna fördömer alla former av våld och aggressioner och uttrycker vår solidaritet med våra samarbetsorganisationer och andra grupper som just nu förföljs på grund av sin politiska övertygelse. Vi förespråkar en fredlig och demokratisk lösning och vädjar till det internationella samfundet att noga bevaka att människors rättigheter respekteras i denna turbulenta tid.

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Debatt & opinion

Regeringens beslut kränker urfolksrätten

Tillsammans med andra människorättsorganisationer riktar vi kritik mot det omdebatterade gruvprojektet i Kallak/Gállok.

· Nyheter, Debatt & opinion

Latinamerikagrupperna är kritiska mot regeringens beslut om gruvnäring i Gállok

Latinamerikagrupperna ställer sig starkt emot regeringens beslut att godkänna koncession för gruvnäring av bolaget Bewoulf Mining i Gállok. 

· Nyheter, Debatt & opinion

Regeringen måste ta sitt ansvar – skärp hållbarhetskraven för AP-fonderna

Svenska folket ska inte behöva fundera på om deras pensionspengar kränker mänskliga rättigheter eller förstör miljön, skriver vi, och tolv andra civilsamhällesorganisationer, i en debattartikel idag.

· Nyheter, Debatt & opinion

Därför anmälde vi AP-fonderna till FN

En stor del av svenskarnas framtida pensioner investeras genom AP-fondernas i fossila tillgångar, palmolje- och sojajättar och köttbolag. Det vill vi ändra på och därför anmälde vi AP-fonderna, skriver Latinamerikagrupperna tillsammans med ett stort antal debattörer.

· Nyheter, Debatt & opinion

Uppmaningar till AP-fonderna och regeringen efter Riksrevisionens granskning

AP-fonderna bör vidta åtgärder för att det förvaltade pensionskapitalet ska bidra till Sveriges mål om en hållbar utveckling och regeringen bör se till att det ställs lagkrav på alla AP-fonderna, visar Riksrevisionens granskning som presenterades den 3 juni. Med anledning av Riksrevisionens granskning vill vi lyfta fram några problematiska områden för AP fondernas investeringar, som […]

· Debatt & opinion

Vi fördömer alla försök att ogiltigförklara det peruanska folkets röst

Presidentvalet i Peru den 6 juni har spätt på den sedan tidigare existerande polariseringen mellan stad och landsbygd och ökad politisk instabilitet befaras. Vänsterkandidaten Pedro Castillo som vann valet med ytterst knapp marginal blir den femte stats- och regeringschefen på tre år. Rivalen och högerkandidaten Keiko Fujimori hävdar att fusk förekommit och kräver att tusentals valsedlar ogiltigförklaras.

· Debatt & opinion

Människor ska inte behöva dö för att de utövar sina grundläggande fri- och rättigheter.

Latinamerikagrupperna kräver att den colombianska staten ska respektera yttrande- och demonstrationsfriheten och att övervåldet mot demonstranterna omedelbart upphör.  Att Sveriges regering att avstå från att sälja JAS-vapen till den colombianska regeringen och istället verka för att fredsavtalet förverkligas och mänskliga rättigheter respekteras. 

· Debatt & opinion

I solidaritet med aktivisterna som protesterade mot Sveaskogs skövling i Paharova

Latinamerikagrupperna fördömer polisens våldsamma agerande den 27 april 2021 och solidariserar med aktivisterna som tar strid för Sápmis sista naturskog och Moder Jords rätt att existera.

· Debatt & opinion

Brev till Sveriges riksdagsledamöter

Den 6 november 2020 skickade Latinamerikagrupperna ett brev till (nästan) alla riksdagsledamöter med förhoppning om att öppna upp en dialog om hur Sverige ska agera för att skydda miljö- och människorättsförsvarare i Latinamerika. Här kan du läsa vårt brev och ladda ner broschyren ”Mänskliga rättigheter eller livet”.

· Nyheter, Debatt & opinion

Sverige behöver en ny generation av bönder

I samband med Covid 19-pandemin har debatten om mat och självförsörjning tagit fart i Sverige, men böndernas röster saknas. Sverige behöver en ny livsmedelsstrategi som bygger på hållbarhet och matdiversitet och den måste stödja och lyssna på bönderna.

· Debatt & opinion