Publicerat på: https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/det-svenska-ledarskapet-for-manskliga-rattigheter-ar-totalt-innehallslost/

Så länge regeringen inte stödjer bindande krav på att företag ska leva upp till de mänskliga rättigheterna kan Sverige inte anses vara ett föregångsland. Det skriver företrädare för flera bistånds- och klimatorganisationer.

På grund av stora luckor i internationell lagstiftning har multinationella företag orimligt stort spelrum att förorena miljö och kränka mänskliga rättigheter utan att kunna ställas till svars. För att komma tillrätta med det har ett flertal länder inom FN arbetat fram ett internationellt lagförslag.

Enligt lagförslaget ska företag kunna ställas inför rätta för människorättsbrott, oavsett var företagen har sin hemvist. Förslaget kallas UN Binding Treaty on Business and Human Rights.

Den svenska regeringen är tyvärr skeptisk till förslaget. Agerandet kan i praktiken ses som en bojkott av diskussionerna.

Regeringens officiella förklaring är att den hoppas att företag följer FN:s frivilliga riktlinjer för företagande och mänskliga rättigheter. Det tycker även arbetsgruppen bakom det bindande FN-fördraget vore bra.

Trots att arbetsgruppen reviderat det ursprungliga förslaget till att grunda sig på FN:s frivilliga riktlinjer vill Sverige ändå inte stödja fördraget. När vi gång efter annan hör om företag som agerar oansvarigt och orsakar enorma miljöutsläppolyckor och till och med dödsfall är det tydligt att frivilliga riktlinjer inte räcker till.

Vissa företag anstränger sig medan andra struntar blankt i riktlinjerna. En internationell lag skulle jämna ut konkurrens för alla företag, vilket många svenska företag och investerare som välkomnar respekt för mänskliga rättigheter, ställer sig positiva till.

Regeringens andra ursäkt för att ta avstånd från bindande lagstiftning är att de menar att stater är primärt ansvariga för att upprätthålla mänskliga rättigheter inom sina gränser. Detta ansvar har nu förtydligats i det senaste utkastet till FN-fördraget.

Staters skyldigheter hindrar dessutom inte att det finns internationell lagstiftning för att komma åt dem som försöker fly sitt ansvar och utnyttja skillnader mellan olika länder. Vissa stater är sämre än andra på att förhålla sig till mänskliga rättigheter.

I flera länder saknas väl fungerande rättsväsenden. De länderna ska inte bli frizoner där till exempel multinationella företag ostraffat kan göra sig skyldiga till övergrepp.

Sverige hade nyligen möjlighet att kommentera det nuvarande fördragsutkastet, men valde än en gång att inte aktivt delta i processen. Istället ställer sig Sverige bakom EU-kommissionen, som hittills försökt förhala och försvåra förhandlingsprocessen.

Sverige som ofta har setts som ett föregångsland inom mänskliga rättigheter och miljöansvar avstår från att tillsammans med andra länder lagstifta respekt för mänskliga rättigheter. Vidare saknas i Sverige ett nationellt lagstadgat krav på human rights due diligence, som innebär att företag gör en analys av direkta och indirekta människorättsliga risker av sin verksamhet.

Lagstadgade krav på human rights due diligence skulle tvinga svenska företag att öka sin kompetens på området och investera på ett mer etiskt sätt. Detta är något som också efterfrågas av allt fler företag, politiker och organisationer inom civilsamhället.

Det påstådda svenska ledarskapet inom mänskliga rättigheter och företagande är totalt innehållslöst såsom det ser ut idag, både nationellt och internationellt. Samtidigt visar den nuvarande hälso- och finanskrisen på att länder behöver samarbeta för att bygga system som tar hänsyn till människor och miljö.

Sverige kan nu välja att vara en del i ett historiskt steg för mänskliga rättigheter i världen genom att stötta FN:s bindande fördrag. Makt och pengar skall inte ge straffrihet för grova brott.

  • Parul Sharma, människorättsjurist
  • Hanna Dahlström, Kanslichef, FIAN Sverige
  • Mikael Sundström, Ordförande, Jordens Vänner
  • Louise Lindfors, Generalsekreterare, Afrikagrupperna
  • Klara Knapp, Ordförande, Latinamerikagrupperna
  • Ossian Matthiessen, Talesperson, Klimataktion
  • Karin Sundby, ordförande, Klimatriksdagen
  • Alexandra Davidsson, Generalsekreterare, Föreningen Medveten Konsumtion Sverige

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Debatt & opinion

Regeringens beslut kränker urfolksrätten

Tillsammans med andra människorättsorganisationer riktar vi kritik mot det omdebatterade gruvprojektet i Kallak/Gállok.

· Nyheter, Debatt & opinion

Latinamerikagrupperna är kritiska mot regeringens beslut om gruvnäring i Gállok

Latinamerikagrupperna ställer sig starkt emot regeringens beslut att godkänna koncession för gruvnäring av bolaget Bewoulf Mining i Gállok. 

· Nyheter, Debatt & opinion

Regeringen måste ta sitt ansvar – skärp hållbarhetskraven för AP-fonderna

Svenska folket ska inte behöva fundera på om deras pensionspengar kränker mänskliga rättigheter eller förstör miljön, skriver vi, och tolv andra civilsamhällesorganisationer, i en debattartikel idag.

· Nyheter, Debatt & opinion

Därför anmälde vi AP-fonderna till FN

En stor del av svenskarnas framtida pensioner investeras genom AP-fondernas i fossila tillgångar, palmolje- och sojajättar och köttbolag. Det vill vi ändra på och därför anmälde vi AP-fonderna, skriver Latinamerikagrupperna tillsammans med ett stort antal debattörer.

· Nyheter, Debatt & opinion

Uppmaningar till AP-fonderna och regeringen efter Riksrevisionens granskning

AP-fonderna bör vidta åtgärder för att det förvaltade pensionskapitalet ska bidra till Sveriges mål om en hållbar utveckling och regeringen bör se till att det ställs lagkrav på alla AP-fonderna, visar Riksrevisionens granskning som presenterades den 3 juni. Med anledning av Riksrevisionens granskning vill vi lyfta fram några problematiska områden för AP fondernas investeringar, som […]

· Debatt & opinion

Vi fördömer alla försök att ogiltigförklara det peruanska folkets röst

Presidentvalet i Peru den 6 juni har spätt på den sedan tidigare existerande polariseringen mellan stad och landsbygd och ökad politisk instabilitet befaras. Vänsterkandidaten Pedro Castillo som vann valet med ytterst knapp marginal blir den femte stats- och regeringschefen på tre år. Rivalen och högerkandidaten Keiko Fujimori hävdar att fusk förekommit och kräver att tusentals valsedlar ogiltigförklaras.

· Debatt & opinion

Människor ska inte behöva dö för att de utövar sina grundläggande fri- och rättigheter.

Latinamerikagrupperna kräver att den colombianska staten ska respektera yttrande- och demonstrationsfriheten och att övervåldet mot demonstranterna omedelbart upphör.  Att Sveriges regering att avstå från att sälja JAS-vapen till den colombianska regeringen och istället verka för att fredsavtalet förverkligas och mänskliga rättigheter respekteras. 

· Debatt & opinion

I solidaritet med aktivisterna som protesterade mot Sveaskogs skövling i Paharova

Latinamerikagrupperna fördömer polisens våldsamma agerande den 27 april 2021 och solidariserar med aktivisterna som tar strid för Sápmis sista naturskog och Moder Jords rätt att existera.

· Debatt & opinion

Brev till Sveriges riksdagsledamöter

Den 6 november 2020 skickade Latinamerikagrupperna ett brev till (nästan) alla riksdagsledamöter med förhoppning om att öppna upp en dialog om hur Sverige ska agera för att skydda miljö- och människorättsförsvarare i Latinamerika. Här kan du läsa vårt brev och ladda ner broschyren ”Mänskliga rättigheter eller livet”.

· Nyheter, Debatt & opinion

Sverige behöver en ny generation av bönder

I samband med Covid 19-pandemin har debatten om mat och självförsörjning tagit fart i Sverige, men böndernas röster saknas. Sverige behöver en ny livsmedelsstrategi som bygger på hållbarhet och matdiversitet och den måste stödja och lyssna på bönderna.

· Debatt & opinion